Zajímavé článkyČlánek 9
Nevládní organizace a občanská společnost
Smluvní strany budou uznávat, podněcovat a na všech úrovních podporovat činnost příslušných nevládních organizací a občanské společnosti, které působí v oblasti boje proti násilí na ženách, a zavedou účinnou spolupráci s těmito organizacemi.

Článek 12
Obecné povinnosti
1. Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

Článek 66
Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí
1. Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách a domácímu násilí (dále jen „GREVIO“) dohlíží na provádění této Úmluvy smluvními stranami.
2. GREVIO se bude skládat z nejméně 10 a nejvýše 15 členů, s přihlédnutím k vyváženosti zastoupení pohlaví a zeměpisné vyváženosti, stejně jako multidisciplinární odbornosti.Masopust Masopust
in Oucmanice (population 200)
near Brandýs nad Orlicí
on 6 February 2016
(behind the bear Milenka Čermáková)

Masopust on 25 February 2017Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic
Walpurgis Night

Pálení čarodějnic Foto z Oucmanic 2017

Articles in EnglishIslám, Izrael a migranti

Klima

Šumava

Nepřizpůsobivé etnikum

Spojené státy, rasismus

Osobnosti / Personalities