When a lovely woman stoops to folly, the night can be awfully jolly...

***

Never put off till tomorrow what you can put off till next week.

***

GREAT TRUTHS THAT LITTLE CHILDREN HAVE LEARNED:

1) No matter how hard you try, you can’t baptize cats.

2) When your Mom is mad at your Dad, don’t let her brush your hair.

3) If your sister hits you, don’t hit her back. They always catch the second person.

4) Never ask your three year old brother to hold a tomato.

5) You can’t trust dogs to watch your food.

6) Don’t sneeze when someone is cutting your hair.

7) Never hold a Dust-Buster and a cat at the same time.

8) You can’t hide a piece of broccoli in a glass of milk.

9) Don’t wear polka-dot underwear and white shorts.

10) The best place to be when you’re sad is Grandma’s lap.

***

Lidé myslí, někdy ne. Když nemyslí, tak věří. Něco přece musí dělat...

***

Spomienka na sedem divov socializmu:
1. Kazdý mal prácu.
2. Hoci mal kazdý prácu, nikto nič nerobil.
3. Hoci nikto nič nerobil, plán sa plnil nad 100 percent.
4. Hoci sa plán plnil nad 100 percent, nikde ničoho nebolo.
5. Hoci nikde ničoho nebolo, predsa mal kazdý všetko.
6. Hoci mal kazdý všetko, predsa všetci kradli.
7. Hoci všetci kradli, nikdy to nikde nechýbalo.+

***

Zapamatujte si ti všichni mladí, kteří nedbáte rady starých:
starého učí obyčej, zkušenost moudrým činí jej.
Dokud zkušenost a zvyk se nenaučí,
dotud každý jako čmelák bez rozumu bzučí.
Dalimilova kronika

***

Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem: Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.
Sokrates

ČEHO JSEM SI VŠIML


See English part below (updated 11 July 2020)


Podle Dalimilovy kroniky získal roku 1158 český kníže Vladislav II. od Fridricha Barbarossy královský titul a zároveň jako erb stříbrného lva s jedním ocasem na červeném poli. Jedná se však pouze o kronikářovu smyšlenku, neboť ještě v poslední třetině 12. století se objevují lev a orel na přemyslovských mincích jako pouze obecná znamení bez souvislosti s heraldikou.
Lev jako heraldické znamení byl mezi Přemyslovci poprvé použit roku 1213, kdy je doložen na pečeti moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Jsou náznaky, že již šlo o dvouocasého lva, ale protože otisk pečeti je nebarevný, nelze dokázat, že šlo o téhož lva, který se později stal symbolem českého krále a Čech.
První nepochybný doklad existence stříbrného dvouocasého lva v červeném poli tak pochází až z roku 1247, kdy jej jako své erbovní znamení přijal z titulu markraběte moravského Přemysl Otakar II. V roce 1253, když po smrti svého otce, Václava I., nastoupil na český trůn, ponechal si tento erb a začal jej používat jako znak českého krále (pro moravského markraběte si pak vytvořil nový erb s šachovanou orlicí). Tento znak s různými drobnými změnami ve výzdobě zůstal znakem Českého království až do roku 1918 a jako znak Čech až do dnes.
Po 26 letech od listopadové revoluce nám nezbývá, než si přiznat jednu bolavou pravdu. Tehdejší převrat připravili „oni“, ne my. Pod slovem „oni“ si lze představit zpravodajské elity, tedy intelektuální vrchol zločinného režimu, který si byl vědom, že po faktickém krachu Gorbačovovy perestrojky je pro udržení moci nutné změnit společenský systém a kapitalizovat dříve zespolečenštěné majetky pro skupinu vyvolených. Proto měli nomenklaturní komunisté všude v postkomunistických zemích tak značný náskok. A tento náskok trvale poškodil cestu všech těchto zemí...Bohudíky se těmto nomenklaturním i zpravodajským elitám komunistického režimu další vývoj vymkl z rukou. Touha lidí po svobodě byla silnější…
Miroslav Kalousek, 29. listopadu 2015
V kapitole Jak chránit přírodu Roger Scruton kritizuje „ekoideologii“ jako „politickou ideologii“ mající „všechny rysy světského náboženství“ a jejíž „zmatené teorie i nepřesná fakta mají hlavně povzbudit politický aktivismus“ a věnují se „zuřivým doktrinálním disputacím připomínajícím středověkou Evropu“.
Václav Klaus mladší, 23. března 2021
Zeštíhlit stát, nechat lidi pracovat a žít. Bohatství vzniká z práce, ne z dávek a dotací. Hájení národní svrchovanosti, aby o této zemi rozhodovali lidé, kteří zde žijí. Obrana tradičních konzervativních hodnot, protože z nových ideologií často přichází jen teror, chudoba a vlády nových vyvolených. Snaha nežít v covidovém koncentráku.
Emil Zátopek:
Když už nemůžeš, tak přidej!

An athlete cannot run with money in his pockets. He must run with hope in his heart and dreams in his head.
Karel Čapek:
Touláme-li se po staré Evropě, užasneme, jak málo spěchají lidé, kteří tu všude nechali po sobě veliké stopy. Mužové, kteří dělali revoluce, neměli svůj čas odměřen. Některé největší aktivity lidského ducha se vyvinuly jenom za neslýchaného mrhání časem. Evropa mrhala časem po mnoho tisíc let; v tom je její nevyčerpatelnost a plodnost.
Slyšel jsem o jednom velkém americkém muži, který měl v Evropě mnoho co dělat. Ve vlaku diktoval svému sekretáři dopisy; v autě vyřizoval své konference; při obědě konal své porady. My, primitivní Evropané, při obědě obyčejně jíme, tak jako při hudbě obyčejně posloucháme; obojím snad utrácíme svůj čas, ale věru neutrácíme svůj život.
Mohlo by se mluvit o velkodušné lenosti, jež obdařila Evropu některými z jejích nejvyšších hodnot. Je potřeba jisté lenosti k plnému ocenění života. Člověk, který tuze spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen za tu cenu, že se nepodíval na tisíceré věci, které cestou minul.
Papež František:
Pochopil jsem, že úzkostné stavy, neurózy, znamenají něco, co se prostě musíme naučit krotit. Když to nedokážeme, hrozí, že budeme dělat špatná rozhodnutí, ovlivněná úzkostmi a smutkem.
The lead acid battery was developed in 1859.
Jeho cís. a král. Milosti bylo s nelibostí vyslechnouti zprávu, že lipové stromořadí u Bubenče není bezpečno před všelijakou čeládkou a venkovany tamtudy jezdícími aneb jinými lidmi, kteří lípy kazí a ohaví. Z té příčiny J. M. Cská reskriptem daným ve Vídni dne 9. července 1714 nám poručila, aby se k takovým škůdcům přikračovalo přísnými tresty, i utětím ruky. O tom jsme my ohlášení učinili patentem ze dne 24. července t. r. Poněvadž nyní opět se přihází, že lidé takoví stromořadí kazí, zapovídáme znova tímto listem, aby nikdo na stromech škody nečinil, ale každý pod trestem svrchu psaným pychu se zdržel. Dáno na zámku Pražském dne 6. srpna 1725
Heydrich pověřil Hlavní rasový a osídlovací úřad RuSHA sestavením přehledu o rasových poměrech na českomoravském území. V této zprávě úřadu RuSHA bylo označeno 45 procent českého obyvatelstva jako náležejícího převážně k „nordische, dinarische oder westische“ rase. Z rasových zkoušek, které nařídil Heydrich pod záminkou prevence mládeže proti tuberkulóze, tedy jasně vyplynulo, že Češi jsou v průměru nordičtější než sudetští Němci, východní Prusové a velká část Rakušanů a Bavorů. Výsledky byly proto utajeny.
Jan Tříska a jeho silné myšlenky o tom, jak prožít život šťastně...
1. „Pokud žiješ pro to, aby Tě lidé přijali, pak umíráš s každým jejich odmítnutím.“
2. „Když jsem četl Bibli, napočítal jsem v ní větu ,Neboj se‘ třistapětašedesátkrát. Myslím, že je to připomínka na každý den, abychom žili beze strachu. Abychom skutečně ŽILI.“
3. „Když jsem v roce 1977 utekl do zahraničí, denně jsem se obviňoval. Vypadalo to, že se dvěma dětmi umřeme hlady. Čas mě ale naučil dívat se dopředu a nikdy se necítit provinile za rozhodnutí, které jsem v dané chvíli vnímal jako nejlepší.“
4. „To nejlepší na minulosti je, že nám ukazuje, co si nemáme přinášet do budoucnosti.“
5. „Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co Ti přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale jak.“
6. „Když jsem byl na dně, pomohlo mi představit si sebe jako mrtvého. Bez možnosti cokoli už změnit. Pak jsem otevřel oči. Najednou jsem měl moc změnit všechno.“
7. „Slyšel jsem repliku, že člověk má jít do hrobu zhuntovanej. Nesouhlasím s tím. Člověk má jít do hrobu především vzdělanej. Proto se pořád učím. Duše smrtí neumírá.“
8. „Ostré slovo? Raději mlčím. Říkám si, že moudrý člověk má své myšlenky v hlavě, hlupák na jazyku.“
9. „Nejvíce zbytečných starostí mi v životě odebralo uvědomění, že nemusím bránit ani vysvětlovat jakékoli své rozhodnutí před druhými. Protože je to můj život.“
10. „Neříkejte, že žijeme jenom jednou. Není to pravda. Žijeme znovu každé ráno. Umíráme jen jednou.“
11. „Snažím se žít tak, abych byl člověkem, o jakém jsem toužil v mládí. To je cesta, jak si splnit své sny.“
12. „Přál jsem si nebýt ničí nepřítel, ale když mě tak někdo vnímal, odmítl jsem být jeho oběť.“
13. „Žít šťastný a spokojený život, to není náhoda, která spadne z nebe nebo se stane zásluhou okolností. Žít šťastný a spokojený život je především osobní rozhodnutí. Rozhodnout se žít takový život, aby mi na něm záleželo.“
14. „Nejvíce o sobě jsem se naučil ve chvílích klidu a vnitřní rovnováhy. A to nejzajímavější, co jsem se naučil, bylo, kolik síly mi dá nechat některé věci být.“
15. „Nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o Tvé budoucnosti.“
16. „Lépe je věřit a zklamat se, než prožít celý život bez naděje.“
17. „Všechno, co děláš z lásky, děláš dobře.“
18. „Když miluješ to, co děláš, nebo když miluješ to, co máš, v tu chvíli máš všechno, co v životě potřebuješ.“
19. „Když děláš věci s láskou, dáváš tím lidem ve svém okolí doživotní vzpomínku, že jsi tu pro ně byl.“
20. „Jako malého mě děsily bouřky a hromobití. Myslel jsem si, že se na mě nebe zlobí. Jak jsem zestárl, zjistil jsem, že mě bouřky a hromobití uklidňují. Možná proto, že vím, že se i příroda potřebuje někdy vykřičet.“
21. „Říká se o mně, že rád mlčím. Neznamená to, že jsem klidný a bezstarostný. Jen prožívám boje, o kterých nikdo nic neví.“
22. „Nerozmlouvejte mi to, jak žiji. Jsem jen člověk, který musí zemřít, a ten den se s každým dnem blíží. Proto mě, prosím, nechte žít tak, jak chci.“
23. „Můj život možná nemá všechno, jak si představujete, ale já jsem vděčný za všechno, co mám. Díky tomu mi připadá, že můj život má všechno, co potřebuji.“
24. „S nikým se nepoměřuji, nezávodím. Proto když běhám, nikdo mě nemůže porazit.“

25. „Rád cestuji. Když je mi dobře a cestuji, je mi ještě lépe. Když je mi špatně a cestuji, zapomínám na to špatné. A když se v mém životě nic neděje, cestuji, protože se něco vždy začne dít.“
26. „Lidé se prý nemění. Já se snažím nebýt stejný. Naopak být každý den lepší.“
27. „Dávám si pozor na své myšlenky. Jsou totiž jako dům, ve kterém pak musíme bydlet.“
28. „Mám pořád oči na stopkách. Ještě se mi nestalo, aby nějaký okamžik přišel v životě dvakrát.“
29. „Emigrace mě mnohému naučila. Zpočátku jsem prosil Boha, aby učinil můj život snazším. Časem jsem se naučil soustředit spíše na to, abych já byl silnějším. Nakonec jsem v Americe natočil čtyřicet čtyři filmů.“
30. „Když odcházím do divadla nebo z divadla, nikdy ty, na kterých mi záleží, nezanechávám bez laskavého slova. Uvědomuji si totiž, že je možná vidím naposledy.“
Jan Kovanic 11.7.2020
Tak nejdřív se tady sebraly majetky Židům, pak Němcům, pak židovským fabrikantům, pak všem fabrikantům a všem živnostníkům až do posledního ševce – a pak nakonec prostřednictvím měnové reformy úplně všem.

Franz Josef věnoval na stavbu Národního divadla 5 tisíc zlatých z osobního konta a po vyhoření původní stavby dodal dalších 13 tisíc zlatek.
Aston (Ondřej Neff) 27.5.2020
Levicový progresivismus je největší hrozba současné doby. Má mnoho projevů a antisemitismus je jeden z nich. Možná to bude někomu znít legračně, ale připomenu, že Fučíkovo „Lidé, bděte“ má zejména v této době svoji aktuálnost. Tím spíš, že nebezpečí je teď maskované důmyslněji, než kdy jindy, kdy se bubnovalo na bubínky a kdy poslanci v parlamentu vyhrožovali zakroucení krkem.
Friedrich Nietzsche, německý filozof, 1844-1900
Na světě existují věci, které jsou tak odporné, že je nutno je skrývat a zamlčovat, nejen z důvodů estetických, nýbrž z důvodů čistě humánních. Pravda například.
Karel Čapek
...lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív, kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou.... Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnějším tím, že změnil tvář. Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin o této době bude mít jeden podtitul: Kdo byl kdo. I dobrá paměť patří k těm stálým věcem, jichž je a bude třeba.
Jan Macháček
...poznámka se týká toho starého hezkého světa, kdy se válka ještě vyhlašovala. Ano, na počátku první světové války se vyhlašovaly mobilizace a pak se posílaly dopisy a depeše o vyhlášení války. Znepřáteleným evropským impériím vládli různí aristokratičtí bratranci a sestřenice, kteří si psali hezké dlouhé dopisy. V zákopech pak zahynulo dvacet milionů lidí, mnozí z nich se udusili a v křečích otrávili tak hezkými věcmi, jako byl nervový plyn. Dalších dvacet milionů bylo zmrzačeno a těžce zraněno. Všem těm a jejich rodinám bylo to noblesní vyhlašování války platné asi jako mrtvému zimník.
Produktem první světové války se pak stala bolševická revoluce v Rusku s dalšími desítkami milionů mrtvých. A bez Versailleského míru by se asi nezrodil německý nacismus.
Druhá světová válka už byla kombinací zákeřného přepadávání států a starosvětského vyhlašování války. Co se pak dělo–včetně holokaustu–všichni víme.
Erik Best
V nové knize Vicky Wardové "Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump" jsme překvapivě nenašli jedinou zmínku o Ivančině vazbě na Českou republiku. Je tam ale kratičká zmínka o cestě prarodičů jejího muže Jareda přes Československo. Ti pocházeli z Polska a do USA doputovali v roce 1949 s jeho tetou Lindou.
V květnu roku 1945 se Německo vzdalo Sovětům a Spojencům, útrapy Kushnerových tím ale zdaleka nekončily. Podle sovětského práva nesměli nakupovat a prodávat zboží a tak předstírali, že jsou Řekové, a pěšky odešli ve snaze dostat se do tábora pro vysídlené osoby v Itálii, protože slyšeli, že tam Židé mohou žádat o víza. Na cestě přes Československo, Rakousko a Maďarsko putovali vždy celou noc a celý den spali. Když došli do Budapešti, Rae a Joe se vzali. (Joe se narodil jako Berkowitz a přijal Raeino příjmení, protože sám pocházel z chudé rodiny a její jméno budilo více respektu.) Pár strávil v italském táboře tři roky a narodila se jim tam dcera Linda. Poté konečně získali americká víza.
Facebook, září 2019
Židia v Izraeli majú vtipy na každý národ a štát a robia si z nich srandu. Jediný štát, na ktorý som v Izraeli nepočul vtip alebo posmešky, je Československo. Myslím, že to je najväčšia vďaka a úcta bývalému Československu.
Benjamin Kuras
V arabské společnosti nic takového jako sirotek neexistuje. Kdo přišel o rodiče, toho automaticky přijímají strýčkové a tetičky. Za těmi sirotky už na migraci čeká tucet příbuzných.
Muammar Kaddáfí
Jsou zde znamení, že Alláh daruje vítězství islámu v Evropě bez mečů, beze zbraní, bez dobývání. Nepotřebujeme terorismus ani sebevražedné atentátníky. Padesát a více milionů muslimů změní v příštích desetiletích Evropu v islámský kontinent!
Milan Syruček
Poradce amerických prezidentů Henry Kissinger mi na otázku, proč nám Američané nijak nepomohli, odpověděl třemi důvody: za prvé dodržovali jaltskou dohodu o sférách vlivu. Za druhé pro amerického prezidenta bylo důležitější, aby se uskutečnila, bez ohledu na vše, jeho cesta do Moskvy k jednáním o jaderných zbraních. A za třetí si vůbec nepřáli, aby Pražské jaro ‚zvítězilo‘ a prokázalo přednosti ‚socialismu s lidskou tváří‘. Pro ně naopak bylo podstatné, aby socialismus vůči kapitalismu neprokázal žádné své kvality.
Vladimír Simanov
Pokud si optimisté mysleli, že ve veřejném presentování originálních nápadů na řešení kůrovcové kalamity "hůř už být nemůže", mýlili se. Poslední perlou (zatím) byl 27. srpna 2018, v deníku MF Dnes článek "Průzkum: les se obnovuje sám", ve kterém ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený uvedl:

"Výsledky projektu jsou z našeho hlediska úžasné. Zjistili jsme, že les i po tom, co jej většinou proselektuje kůrovec a zabije stromy, je schopen se sám obnovit. A navíc se potvrdilo, že kůrovec nezabije úplně všechno …"

Vzhledem k "času minulému" nám ředitel parku sděluje, že organizátoři sežrání Šumavy kůrovcem jsou překvapeni, že ještě není sežraná úplně celá, a do budoucna nás snad uklidňuje, že "i tentokrát nějaké stromy přežijí". Lucidní čtenář musí nad tímto sdělením žasnout a přemýšlet, zda je zmiňovaný projekt projevem vědecké erudice, nebo symptomem vážného onemocnění jeho řešitelů. Demagogie zmíněného sdělení je zcela mimořádná a kdyby si mohl článek přečíst říšský ministr propagandy, zastřelil by se hanbou, jaký je břídil.
Luděk Frýbort, 12. června 2018
Neuváženým gestem ze 4. září 2015 vpustila paní kancléřka Angela Merkel do Německa milion běženců, a občanská společnost se chtě nechtě musí naučit s tou skutečností zacházet. Jak… všichni, staro- i novousedlíci, si jsme možná před zákonem rovni, určitě si ale nejsme stejni. Usazují se mezi Odrou a Rýnem příchozí obyčejů velmi odlišných od našich evropských, a i s tím je nutno počítat. My si zakládáme na rovnosti pohlaví; o několik poledníků dál k východu však platí, že žena je tvor podřízený, na vůli mužově závislý (korán, súra Ženy, verš čtvrtý: Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými. A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte je, vykažte jim místa na spaní a bijte je! A Bůh věru je vznešený, veliký). I nesmí se německá dívenka moc divit, když s ní muslimský galán nezachází jako rovný s rovnou, nýbrž nechce-li poslouchat jí nabije, a když ho kór moc dožere, rovnou ji zapíchne. Rovněž věk, kdy žena dosahuje plnoletosti - přesněji způsobilosti k sňatku – je o několik poledníků východněji stanoven na devět let, ostatně sám prorok Muhammad si bral do lože manželského svou nejmilejší ženu Ajšu šestiletou. V tom srovnání byla ta Alího B. Susanna dospělá až až.

Ocitá se západní civilizace v obtížném dilematu. Přilákáni blahobytem směřují do jejích zemí lidé toužící se blahobytu zúčastnit, aniž jim přišlo na mysl, jak a proč vzniká. Zjišťují sice, že se domorodci řídí jakýmisi ustálenými pravidly, zvyky a tradicemi, nejsou však ochotni je přijmout a už vůbec ne se jim přizpůsobit, majíce své vlastní za dokonalejší, ba vznešenější a tím i závaznější. Je těžké pořízení s někým, kdo je přesvědčen, že úspěch, blahobyt a jiné pěkné věci nevyplývají z vlastního úsilí každého jednotlivce, jsouce darem Alláhovým, bez jehož svaté vůle ani kamínek z dlaně puštěný nepadá k zemi; to ruka boží ho tam řídí. Zlíbiloť se Alláhovi v jeho nevyzpytatelné moudrosti nadělit hojnost světských statků nevěřícím, nikde však není psáno, že věřící se na ní nemohou přiživit. A beztak jen do času, než se naplní slova koránu: On je ten, jenž vyslal posla Svého se správným vedením a náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími jinými. A basta fidli, milí nevěřící. Až zvítězí islám nad všemi náboženstvími jinými, nebudete to už vy, kdo určuje co jest správné a spravedlivé, tudíž ani v jakém věku se muž smí přiblížit k dívce, zda s jejím svolením nebo bez něj.

Co teď my s tím… asi už ne mnoho, ten vláček jsme si nechali ujet. Snad jen dát srozumitelněji najevo že tohle je naše země, náš životní způsob, jejž se nemíníme a nemůžeme vzdát, ani kdybychom chtěli, jako že nechceme. Požadovat na příchozích z jiného kulturního okruhu, aby se mu přizpůsobili je stejně nereálné jako chtít po nás, abychom se přizpůsobili jim; co z hloubi tisíciletí rostlo, nezmění naráz snad dokonce ani sám Alláh. Co tedy zbývá… ač vím, jak popudím zastánce všelidské rovnosti, oddělení. Apartheid, říkávalo se v jedné zemi na opačném konci světa. Vytvoření dvou autonomních společností, každé se svými zvyklostmi a pravidly, pokud možno na vlastním sídelním území, a ovšemže i žijících z výtěžků vlastní práce a důmyslu. Zatím to tak nevypadá, ale budoucnost nabízí jen dvojí alternativu: oddělené živobytí, nebo společný zánik.
V letech 1947 až 1958 bylo v Československu za „protistátní zločiny“ uvězněno okolo neuvěřitelných 205 000 lidí.
Komentář J. Fardy
On to pane Urbane, konkrétně v případě Těšínska a otázky maďarských zbraní pro polsko ruskou válku, popisuje Peroutka, věrohodný časový svědek, ve třetím díle svého Budování státu trochu jinak než interpretujte Vy.

Poláci se tehdy okamžitě vrhli na rozvrácené Rusko s cílem zabrat kdysi jejich Ukrajinu, a po začátečních úspěších se už viděli v Oděse. Rusko rozvrácené bolševismem postupně zkonsolidovalo Rudou armádu a pak zahájilo protiútok. Ten zastavil až zázrak porážkou Tuchačevského pod Varšavou.

Polský imperialismus se v otázce knížectví Těšínska střetl s českým nacionalismem. Poláci knížectví Těšínské, historickou součást Českého království, vojensky obsadili, a po marných českých výzvách o jednání zahájily, z italských legionářů nově zformované české oddíly pod velením pplk. Šnejdárka, vytlačování Poláků. V Polsku ale dodnes kolují lživé zvěsti o českých zvěrstvech, například že bajonety ubodali zajatého členy štábu poraženého gen. Latinika. Po příměří prosazeném Dohodou pak nejdřív Poláci prosazovali plebiscit, (který Češi nejdřív odmítali), a když seznali, že by něm neuspěli, prosazovali arbitáž, ke které nakonec na základě rozhodnutí Dohody, a pro českou stranu ještě příznivě, došlo.

Ty zadržované dodávky zbraní pro Polsko bojující s Rusy nezastavila Tusarova vláda, ale byla to spontánní blokáda železničních odborů severní Moravy ovládaných levicí sociální demokracie jako "odveta za Těšínsko", na jejíž potlačení ještě vláda neměla dost možností a možná i vůle. Vláda nakonec našla řešení a zpožděné transporty maďarských zbraní se potom částečně uskutečnily přes Slovensko rudými odboráři neovládané.

Mám Polsko a Poláky rád, dokonce raději než Němce, ale Peroutkovi, promiňte, pří vší úctě k Vám věřím více.
Sylvie Daníčková. Vztah s Jiřím byl bouřlivý, ale zrál jako víno, i když skutečnost, že si od ní odskočil tu a tam do náruče některé fanynky, ji trápila, a tak se vlastně neustále rozcházeli a zase usmiřovali. Kamarádka a někdejší kolegyně z divadla Pavlína Filipovská po letech prozradila v knížce vzpomínek Ďábel z Vinohrad, že jí Sylvie o Vánocích 1969 špitla do ucha, že je všechno v nejlepším pořádku a že se budou s Jirkou po Vánocích brát. Na Boží hod pozval přátele na oběd, z něhož se vytratil s tím, že se za hodinu vrátí. Když padla tma, začali ho hosté hledat. Objevili ho až v jeho ateliéru. Byl mrtvý stejně jako jeho mladá fanynka Jitka Maxová, s níž strávil poslední chvíle života. Příčinou byla údajně vadná plynová kamna. "Bylo to jako blesk z čistého nebe, pocit, že nastal konec světa. Říkala jsem tomu úderu Atlantida, všechno se potopilo, nezbylo nic," povzdychla si Sylvie. "Naše země byla znovu obsazena cizí mocí, vrátil se starý smutek, to šedivo, neprošla jsem prověrkami na konferování, s Jirkou zmizela celá jedna krajina mého života."
Karea Havlíček-Borovský:
Jméno Slovan jest a zůstati má vždy jen jménem zeměpisným, nikoli jménem srdečným, jménem sympatie, s jakou každý národ jméno své vyslovuje. Tak jako směšno by bylo cítiti patriotismus indoevropejský a dělati verše o něm v nadšení, zrovna tak nepravdivé jest vlastenství všeslovanské. Nesmíme přece zapomínat, že nejen jazyk, nýbrž také obyčeje, náboženství, vláda, vzdělanost, sympatie tvoří dohromady národnost, a tedy i rozdíly mezi rozličnými národy… zkrátka s hrdostí národní řeknu: Jsem Čech, ale nikdy Jsem Slovan.
Rusové použili slovanství lépe než my. My jsme ho vymysleli a sušíme huby, oni ale, ačkoli mu ještě ani nerozumí, již ho výborně podojili. Berou s hrdostí podíl na české historii: perou tím Němce do očí, že Slované (totiž my, chudáci Čecháčci) vymyslili reformaci dřív než Němci, a mluví o tom tak, jako by oni to byli, an zatím tenkrát ještě žaludy žrali.
Friedrich August von Hayek vede Žantovského
k důležitosti svobody, bez níž není nic, kterou to ale nekončí, protože svoboda je úplná pouze v trojici s rizikem a odpovědností.
Eliška Hašková Coolidge
Reputace je, jak vás vidí jiní lidé. Charakter je, co děláte, když vás nikdo nevidí.
Peroutka
Když se domníváte, že něco víte, ptejte se sami sebe, jak to víte.
Jan Werich
Svět musí zaplnit různí lidé, jinak by to byla hrozná otrava.

Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/schneider-kdyz-vlaje-prapor-je-rozum-v-p-f09-/recenze.aspx?c=A170811_013731_pozice-recenze_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_
campaign=lidovky.directmail

Mark Twain
Do problémů tě nedostane to, co nevíš, ale to, co víš s jistotou – jenomže to není pravda.
Jan Schwarz, pastor církve československé husitské:
Je to tak, seděl jsem s Havlem na Borech, v I. oddělení politických vězňů, a zatímco my jsme na dvoře kovošrotu ve sněhu na páračkách párali elektrické kabely a třídili ocel, a měděné dráty vázali do otepí, nad námi v I. patře kouřil v okně znuděný vězeňský knihovník Václav Havel. Když jsem po návratu domů poslouchal ve zprávách ve Hlasu Ameriky, jak disident Havel trpí na Borech, musel jsem se smát. A od té doby vím, jak se vyrábí ikona světce XX. století. Někteří husiti se pak divili, když jsem po zvolení do úřadu husitského patriarchy do adresáře zvaných hostů na slavnostní bohoslužbu k inauguraci odmítl pozvat Havla, a místo toho jsem pozval poslance za KSČM Pavla Kováčíka z Hrotovic, jehož paní mi hrála na varhany při bohoslužbách na hrotovickém zámku v zámecké kapli. Dlouho se pak tradovalo, jak reagoval překvapený Václav Klaus, když uviděl Kováčika listovat v husitském zpěvníku: Hm, hm, hm, co vy tady děláte? ptal se udiveně Klaus a Pavel Kováčik s úsměvem odpovídal: To bych se měl zeptat spíš já vás. Havel byl skutečně politický klaun a moje vzpomínky by vydaly na knihu.
Aston (Ondřej Neff)
About 93.5% of the human population of all times has died so far. 108 billion is the calculated number of humans to have ever walked the earth, and 7 billion of those are still alive right now!

***

Trump se postavil jednomu ze zásadních dogmat progresistického náboženství, dogmatu o klimatu. Pařížské dohody mají deklarovaný cíl ovlivnit ohřívání planety. Je to cíl vědecky nedoložený, pokud vědu nevnímáme jako výsledek hlasování nebo referenda. Cíl byl stanoven politicky, nikoli vědecky, a prostředky k jeho dosažení jsou mocenské. Trump se tomu postavil.
Rozjitření bude veliké a o to bude obtížné zachovat chladnou hlavu. Jde tedy o ochlazení hlav, nikoli planety. Zde malý příspěvek, připomenutí:
Nikdo rozumný asi nebude proti lepšímu ovzduší, proti omezení spalin, proti šetření vodou. V tomto ohledu se udělal za poslední desetiletí obrovský kus práce. Je více zeleně, vody i vzduch jsou čistší. Omezení zplodin všeho druhu je v obecném zájmu, a tudíž je třeba v technických inovacích pokračovat.
Projekty na změny klimatu do roku 2100 však postrádají vědecký podklad. Jejich motorem je vidina obrovských zisků těch, kteří na tohoto koně vsadili. Důsledky jsou katastrofální - u nás (a jsme u domácí politiky) pociťujeme dopady nesmyslu s biopalivy a řepkou a všichni občané doplácejí na podvod se solární energetikou. Za klimatickým humbukem jsou obrovské peníze a silné vlivy. Donald Trump se jim vzepřel, ale odstoupením od takzvané dohody a ve skutečnosti diktátu vyhráno není. Ty opravdové bitvy teprve přijdou.

***

Jediné řešení je ochrana mořské hranice. Vylovit z vody ano, to samozřejmě, ale vrátit na břeh, odkud dotyčný vyplul.
Že to zákon nedovoluje? Není to přírodní zákon. Je to lidské dílo a jako takové může být předmětem změny, když to nutnost velí.
My máme tedy hranice suchozemské, a proto si může ministr vnitra dovolit nekompromisní postoj.
Zdá se, že poprvé v dějinách si můžeme říkat - chválabohu, že nemáme moře. Dobře to praotec Čech vybral, ten kopeček Říp!
Dadaista a surrealista Arthur Cravan (1887–1918) byl nejen básník, umělecký kritik a vydavatel vlastní revue, ale i vrcholový boxer, excentrik a nihilista
Jak růže planoucí
když přijde září chladné
ucítíte i vy, že vaše maso chřadne
nic víc z vás nezbude než ořezaný peň,
jenž teprve na jaře zas bude ošacen.
Chcete snad milovat? Kde je však ona víla,
jež by vám něžný cit svou láskou oplatila,
kratší a rychlejší je vůbec netoužit,
tak srdcím ztrýzněným lze nejlíp posloužit.
Zdroj textu
Niels Bohr, dánský fyzik
Předpovědi jsou vždy ošidné, zvláště když se jedná o budoucnost.
Woody Allen
To, že jsi paranoik ještě neznamená, že po tobě nejdou.

Postupem času moje víra v spoustu věcí ochabuje: manželství, posmrtný život...

Nechcem dosiahnuť nesmrteľnosť svojim dielom, ale tým, že neumriem.

Človek nemôže byť živý len z chleba. Z času na čas potrebuje aj drink.

Bůh je buď krutý, nebo neschopný.

Jestli Bůh existuje, doufám, že má dobrou omluvu.

Nielenže niet Boha, ale skúste raz nájsť nejakého klampiara cez víkend.
Luděk Frýbort
Stěžejním symptomem ideologického myšlení je neochota vidět skutečnost, jaká je, dávajíc přednost vidinám toho, jaká by býti měla.
Vidiny paní Hillary
Pomyslete si říší Rakouskou rozdělenou na množství republik a republiček – jaký to milý základ k universální Ruské monarchii! psal František Palacký před stosedmašedesáti lety v dopise frankfurtskému sněmu.
Lidové Noviny, červen 2015, rozhovor:
Když se ohlédnete, v čem nejvíc se za váš život změnila společnost?

Milan Knížák
Nejvíc se změnila míra svobody....ale počet blbců se nemění. Možná, že je jich dokonce nějak víc než dřív. Dřív byli seřazeni pod vlajkou KSČ, kdežto dneska jsou všude. Podstatné ale je, že máte šanci něco dělat. I když samozřejmě devadesát procent lidí je podělanejch, línejch žít svůj život. A já nechci, aby mi ta privilegia zase někdo vzal. Takže budu prudit, dokud budu žít. Když jsem zažil komunismus, mám povinnost chránit tu křehounkou svobodu, která tady je.
Prezident Beneš
v létě 1948, kdy už bylo "po všem" - po bolševickém převratu z února toho roku:

Dlouho jsem věřil, že alespoň Gottwald mi nelže, ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky, kdo je komunista, je lhář – je to společný rys všech komunistů, a zejména ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem doposledka odmítal věřit, že mne i Stalin chladnokrevně a cynicky obelhával, jak v r. 1935, tak i později, a že jeho ujišťování mně i Masaryka bylo úmyslným a cílevědomým podvodem.
Radkin Honzák (*1939)
Hodní psychopati existují. Zkoumal je Kevin Dutton, britský psycholog, a mluvil o nich v tom smyslu, že mají dobré nastavení ostatních vlastností. V této souvislosti vytahuje třeba Armstronga, který přistál na Měsíci. Popisuje ho jako muže bez nervů a strachu, jako někoho, kdo byl do Apolla vybrán, protože měl za sebou devět extrémně kolizních situací, ve kterých uspěl. Věděli, že pokud má někdo zvládnout strach, pak on.
Joshua Greene, profesor psychologie na Harvardově univerzitě, říká: Kdyby sem jednou za deset tisíc let přiletěla kosmická loď, pak šest jejích záznamů bude naprosto nudných – méně než deset milionů exemplářů, sběrači a lovci, jen taktak přežívají. A posedmé tu najednou bude sedm miliard lidí, atomové zbraně, kosmický výzkum, globální komunikace… A hlavně: stejné geny!
Podle Greena jsme my, Homo sapiens, za 70 tisíc let zvládli tak nějak vztah já–ty, nějak, a ne zrovna slavně, vztah já–my, ale nezvládli vztah my–oni, bohužel.
Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/princip-nemeckeho-kopilota-ukazu-tem-lidem-co-jsem-zac-ppz-/tema.aspx?c=A150409_120211_pozice-tema_lube#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail
Jiří Suchý
Kapitalismus je lepší než socialismus, ale horší než jsem si myslel. Skutečný rozdíl mezi kapitalismem a socialismem: V socialismu zloději kradli toaletní papír, mýdlo, tužky. V kapitalismu zloději kradou fabriky, vyrábějící toaletní papír, mýdla, tužky.
V socialismu dělníci dostávali přebytky. V kapitalismu jsou dělníci přebytkem. V socialismu kradlo hodně lidí, ale málo.V kapitalismu krade málo lidí, ale zato hodně. V socialismu se o zlodějích psalo v černé kronice a seděli v base. V kapitalismu se o zlodějích píše jako o celebritách a sedí v daňovém ráji.
Daniela Kovářová (bývalá ministryně spravedlnosti)
Věru, přetěžké je vytvořit šťastné manželství. Nejlepšími předpoklady totiž nejsou vědecké hodnosti, počet škol, silné svaly ani dostatek finanční prostředků, ale tolerance ("Klidně tam, miláčku, zůstaň přes noc."), velkorysost ("Už se k tomu, co jsi vyvedla, nechci vracet."), smysl pro humor ("Přesto že jsou obě děti po mně, mám je rád.") a zejména selektivní paměť, dovolující zapomenout na špatné a vybavovat si jen to dobré. Nic jednoduchého, ale těm, kteří se odváží, nezbývá než poblahopřát a po celou dobu držet palce!
Českoslovenští piloti v řadách RAF za války sestřelili či silně poškodili 365 nepřátelských letadel, šest raket V1 a velké množství průmyslových, zbrojních i dalších objektů.
Ondřej Neff (12.6.2017)
Letos jsem si poprvé všiml jednoho aspektu pohledu na děje kolem atentátu a heydrichiády. Při druhém stanném právu Němci popravili pět tisíc lidí. Jména zveřejňovali, nechali vylepovat krvavě rudé plakáty se jmény obětí, jména hlásili v rádiu. Mezi lidmi se říkalo, že se chystají popravit každého desátého Čecha. Přes to všechno se lidé chovali statečně a parašutisty nakonec prozradil až jejich druh Karel Čurda, snad proto, aby uchránil rodnou vesnici od osudu Lidic. To je důležité: lidé nezradili navzdory tlaku, jehož sílu si těžko představit. A že bylo hodně těch, kteří měli co dělat s odbojem a parašutisty a s atentátem samým.
Zatím byl v módě opačný přístup. Jsme národ kolaborantů a padouchů, není zde ani špetka hrdosti. Bušení do prsou a sypání popelu na hlavu. A teď najednou, že to nebylo tak docela pravda. Čtyři a půl tisíce padlých ve Svobodově armádě, i s letci a parašutisty stejný počet padlých na západních frontách, čtyři tisíce partyzánů, tři a půl tisíce padlých za Povstání. Kolik by těch mrtvých mělo být, aby zcela zmizel mýtus o převládající zbabělosti?
Jarda Petr, 12.8.2008
Dali jsme si pod stromeček knížku redaktora Mladé Fronty Dnes pana Kmenty s názvem Kmotr Mrázek. Možná jsi o ní něco četl na českém serveru. Já jsem ji přečetl jedním dechem, nejen proto, že "hrdina" knížky operoval v kraji, který důvěrně znám (na českobrodsku), s jeho matkou jsem chodil v Kostelci do školy a jedna z vražd připisovaná Mrázkovi se odehrála v Kostelci v r. 1992..
V lednu si ji se stejným zájmem přečetl spolužák Otto, který žije ve Švýcarsku a občas si zde dává do pořádku zuby (prý ho to zde stojí méně a ve Švýcarsku by byl tak jako tak, s velkou pravděpodobností, v péči lékaře z východu).
Tohoto Ottu nedávno požádal redaktor emigrantského časopisu "Zpravodaj", aby na téma Mrázek něco napsal. V příloze je velmi zdařilý a výstižný obsah knížky.
Otto tam neuvádí další figury, s kterými Mrázek ve svých plánech počítal, jak vyplývá ze záznamů jeho mobilní komunikace, jako např. pana Šloufa, bývalého poradce Miloše Zemana nebo pana Tlustého, poslance za ODS apod.

Text je zde
Ota Ulč
Už od dávných dob převládalo v Číně předsvědčení o její značné kulturní převaze. Posuzováno-li podle struktury zahraničního obchodu, nebylo by se co divit. Staří Římané dováželi čaj, hedvábí, porcelán, papír, umělecké předměty a na oplátku dovedli nabídnout pouze muzikanty, kejklíře, trpaslíky, konkubíny a afrodiziaka. V novověku, hodně pozdějších stoletích, s rostoucím zájmem Evropanů, byli to zejména Britové s nabídkou opia a jejich úsilí docílit monopolu s tak hanebným zbožím.
Jedním z výsledků válečného střetu a potupné čínské porážky byla ztráta tváře, jakož i území (včetně nyní znamenitě prosperujícícho Hongkongu). Potupení se revanšovali zřízením speciálního úřadu, v jehož kompetenci byl veškerý styk s evropskými vetřelci. Tuto agendu svěřili individuím nejen nejmíň schopným, ale upřímně přesvědčeným o svých znamenitých kvalitách. S tak patetickými pitomci museli bílí ďáblové výlučně jednat. Oprávněně prý zoufalstvím lezli po stropě.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-cinske-zahranicni-pocinani-1-d4h-/p_zahranici.asp?c=A130225_201557_p_zahranici_wag
Rozhovor prezidenta republiky pro deník Právo, 27. 8. 2011:
Samozřejmě že vrabci si štěbetali na střeše, že Řecko dělá schválnosti se statistikami. Nicméně všichni ze všech sil lákali Řecko do eurozóny a výsledek je, jaký je. V tomto smyslu neviním Řeky. Každá země by mohla sama volit, zda bude žít na půl plynu, čtvrt plynu nebo na plný plyn svých možností. Sama by mohla říct: my budeme víc hodin sedět ve stínu pod cypřiši a popíjet si ouzo, anebo víc pracovat. Jestliže se Řecko rozhodne, že bude více hodin věnovat ouzu nebo cypřišům, tak je to naprosto v pořádku. Nicméně nemůže vstoupit do měnové unie s Německem.

Celý článek.
Ludvík Vaculík (23.8.2008)
Pravda nezvítězí (rozhovor)
LN Inspirovala vás někdy nějaká žena k něčemu zvláštnímu? K něčemu mimořádnému?
To jsou románové příhody. V obyčejném životě dobrá žena inspiruje svého muže k práci, ke snaze o pěkný život, k vytrvalosti. A je-li v něm nějaký talent, tedy k tomu, aby ho projevil. Je ctižádostivá v něm.
LN Dostal jste vy sám někdy od někoho opravdu dobrou radu?
Jednou jsem se Jiřímu Grušovi svěřil s jakousi složitou situací. Řekl: "Neřešitelné situace neřešíme. Snažíme se je vydržet." A Ivan Klíma mi zase řekl: "Když chceš, aby něco nikdo nevěděl, nesmíš to nikomu říct."
LN Byl jste klíčovou postavou 68. roku: projev na sjezdu spisovatelů, román Sekyra nebo prohlášení Dva tisíce slov - co z toho bylo pro vás osobně nejdůležitější?
Ten sjezd spisovatelů. Protože jsem si uvědomoval, že mám poprvé příležitost říct, co si myslím, a nemůžou mě vypnout. Umožnili mi to tím, že se stranická organizace Svazu spisovatelů vůbec neptala soudruhů, co tam chtějí povědět. Pro mě to tím bylo vyřízeno. Ale pro svět, který na mě začal naléhat, to tím bylo zahájeno. Je to dobrý? Tohle bylo dobrý, ne?
LN Bylo. I to před tím bylo dobrý...Co se vám vynoří z paměti, když si na tu dobu vzpomenete?
Ten velice vysilující ruch v redakci Literárek. Jako kdyby se protrhla hráz nějakého rybníka a všecky nadržené názory a nálady národa se vrhly do těch novin. A teď se to muselo třídit na materiál užitečný, použitelný – přitom s takovou tou velice obtížnou zásadou každému nějak odpovědět: Váš dopis jsme četli. To vedlo až k takovému extrému, že si myslel ten hošík ze Semil, že bych já měl jít řídit obrodný proces.
LN...máte pocit, že se redakční život hodně změnil? Teď nemyslím techniku a open space.
Ale já nic jiného k měření a vnímání nemám než ten prostor. Mně to připadá skutečně jako tovární sál, kde každý je u toho svého stroje. A jináč nevím. Ale tuším, že tu svobodu ti redaktoři nemají. Nemají. Ty noviny jsou někým řízené, tam jsou nějaké meze, které nebyly definované nebo mně nejsou známé, ale uvědomuju si, že je to jenom z dopuštění pána.
Celý rozhovor
Charles de Gaulle se narodil v nebohatém prostředí s náramným rodokmenem (začátkem 15. století jeho předek se zúčastnil bitvy u Agincourt, jedné z největších porážek Francii kdy uštědřených), celoživotní katolík a patriot, o němž se ale říkalo, že velmi miluje Francii, ale rovněž velmi nesnáší Francouze. Mimořádně schopný, pracovitý a ješitný, chování strohé, rezervované, arogantní, povaha tvrdošíjná, měl pramálo přátel, o to víc nepřátel. V exilu za druhé světové války měl ustavičné rozepře s Churchillem a úspěšně se mu dařily pokusy přivádět Roosevelta k zuřivosti. A velmi se zasloužil o svou vlast: za války zachránil čest Francie a v roce 1958 zachránil její demokracii (krize alžírská). Tento jezuity vychovaný generál popostrčil Francii na cestu k socialismu, hned po válce prosadil znárodnění uhelných dolů, plynáren, elektráren, pojišťoven. Pokládal se za nástroj Osudu, byl výborný literární stylista a fotbalový fanoušek. (Ulč)
V roce 1950 prý korejskou válku způsobila kombinace špatně volených slov a špatný odhad jedné ze stran konfliktu.
Tehdejší americký ministr zahraničí Dean Acheson pronesl v lednu 1950 přednášku v National Press Clubu ve Washingtonu, kde zmínil, že Korea leží mimo americký obranný perimetr, tedy mimo oblast či ochranný pás, který jsou USA ochotny bránit.
Režim v Pchjongjangu si to vyložil tak, že Amerika nebude jih poloostrova bránit, a zaútočil.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/machacek-trump-korea-a-riziko-spatneho-odhadu-fa4-/monitor-jana-machacka.aspx?c=A170418_133310_monitor-jana-machacka_sij#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail
Gabriel Laub
Neučte děti přiznávat se k chybám, berete jim možnost stát se politiky.
Ideologie, která namlouvá otrokům, že jsou pány, účinně nahrazuje jistý počet dozorců.
3. listopadu 2010 zemřel ruský expremiér Viktor Černomyrdin
"V polovině 90. let vytáhnul zemi z propasti," prohlásil dnes Černomyrdinův spolupracovník, expremiér Sergej Stěpašin. Naopak agentura RIA Novosti charakterizovala působení zesnulého v čele ruské vlády jako politiku "co je dobré pro Gazprom, to je dobré pro Rusko". Bouřlivák ruské politiky Vladimir Žirinovskij jej označil za vlastence, který čímsi připomínal jak carského reformátora Stolypina, tak sovětského vůdce Kosygina. V porovnání se svými nástupci v čele vlády byl však odborník.
Černomyrdin byl znám šťavnatým nediplomatickým jazykem i neotřelými bonmoty. Okřídleným se v Rusku stal jeho výrok, který by ve volném překladu mohl znít:
"Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždy." Aforismy se staly i další výroky:
"Mám přibližně dva syny",
"Učitelé a lékaři chtějí jíst prakticky každý den!"
"Budeme si tak žít, že nám naše děti a vnuci budou závidět",
"Můj život se odehrál v oparech ropy a plynu",
"Vláda je tak složitý organismus, že neustálé změny přinášejí jen horší výsledky; vím to, byla to má práce",
"Principy, které byly zásadní, byly neprincipiální."
Moby Dick, 3. září 2010
Geniální podnikatel Elon Musk přesvědčil prezidenta Baracka Obamu, že dopraví Američany na oběžnou dráhu i na ISS. Jinak si nelze vysvětlit na první pohled debilní opatření, kterým prezident zrušil již rozběhlý (a rozinvestovaný) projekt kosmického palvidla Ares.
Muskův fenomenální stroj Falcon 1. SpaceX je prvním soukromým strojem, který se dostal na oběžnou dráhu! Musk už má smlouvu s NASA na dopravu nákladů na ISS. Plánovaná kosmická loď Falcon 9 pro 7 má zatím jednu drobnou vadu - ještě se nevyzkoušela při přistání.
Dříve, než si inteligentní Obama (který zjevně věří tomu, co o soukromých výletech do vesmíru čte v novinách) uvědomí problém, na který narazil už Jára (da) Cimrman při konstrukci svého výtahu (totiž hromadění horníků v dolu), navrhl Musk prosté a přece geniální řešení:
Astronauti se nebudou vracet na Zemi! Poletí rovnou na Mars!!! Takových 20.000 by se jich tam vešlo už s dnešními možnostmi. A vracet se nebudou ani z Marsu. Geniální Elon chce totiž na Mars vystřelovat - důchodce...
Vladimír Kříž: Náboženství je historicky nejvýznamnějším konstrukčním prvkem duchovní kultury a politika staví na tom, co už bylo dříve vybudováno. Smutnou skutečností je, že se zejména v Evropě tento jednotící prvek rozpadl. Žijeme ve změti jakýchsi cárů kulturní paměti, ze kterých slepujeme nové konstrukty. Konstrukty ekologistické, multikulturalistické, genderové. Strach z pekla vystřídala hrůza z toho, že jsme zavinili změnu počasí.
Pro skeptického ateistu zřejmě platí výrok polského aforisty: Nejhůře jsou na tom lidoopi – ani opice, ani lidé je nepočítají mezi sebe.
Moby Dick, sobota 3. ledna 2009
Byl vydán seznam škod oslav konce roku 2008. V Thajsku zahynulo 59 lidí při požáru nočního klubu. Češi se hlavně prali. Ve Francii ničemové zapálili 440 aut.
Praktická žena Moby Dicka
Možná by mohli Francouzi, při své známé vstřícnosti k ničemům, navrhnout státem dotovanou výrobu automobilů přímo určených k zapálení. Finanční krize tak může být zcela zažehnána!
Stále zoufalejší žena Moby Dicka si čte klasika
Jsem unavený, nechce se mi žít,
když lumpovi se metál připíná
a nuzná nicka chce se dobře mít
a čistou víru každý proklíná
a zlatý věnec zdobí ničemu
a dívčí cudnost špatně končívá
a dokonalost není k ničemu
a vláda v slabých rukou spočívá
a úřad bdí nad tvůrčí čistotou
a rozhodují blbci s tituly
a nazývají pravdu prostotou
a dobro k veslu zla si přikuli
vším znavený, bych smrt měl lehce brát,
však opustil bych i tu, co mám rád.

(Sonet č. 66 W. Shakespeara v překladu Miroslava Macka)
Pavel Kořenský, 5. února 2009
... kam se poděly, vypařily ty miliardy peněz" je naprosto chybně položená otázka. Pro pochopení celé problematiky je nutné si uvědomit, že ty peníze především nikdy neexistovaly, byly pouze virtuální.
Abych použil brutálně zjednodušený příklad. Předpokládejme, že komerční banka si půjčí od centrální banky 1 milion dolarů (klidně cash, v hotovosti) na úrok 2% ročně. Na základě moderního měnového systému částečných reserv může na základě toho půjčit (emitovat úvěr) ve výši 10 milionů dolarů. Těch virtuálních 10 milionů půjčí investiční bance, která za tyto půjčené peníze nakoupí třeba akcie firem (železáren atd.). V balance-sheetu té investiční banky je těch 10 milionů vedeno jako závazek a proti němu je vedena hodnota těch akcií jako aktivum (majetek). Po nějaké době se akcie zhodnotí (účetně, podle cen na burse) třeba na 15 milionů dolarů.
V tom okamžiku provede investiční banka takzvaný "leverage" a půjčí si v souladu s platnými zákony 33x tolik, tedy 495 milionů dolarů (rovněž většinou virtuálních) od jiných bank či investorů. Tyto peníze si půjčí např. na 5% úrok. Těch půjčených 495 milionů vezme a nakoupí za ně například cenné papíry kryté hypotékami, které momentálně vynášejí 8% ročně a jejich cena stále roste, jak jsou přeprodávány sem a tam. Z toho výnosu 8% zaplatí 5% úroky z toho dluhu 495M a zbytek je její jako zisk. Investiční banka je podle balance-sheetu stále fantasticky v plusu, protože dluží 495M ale proti tomu vlastní aktiva ve výši řekněme 1000M (během dvou let se cena těch cenných papírů krytých hypotékami zdvojnásobila, přesně jako se zdvojnásobila cena těch nemovitostí) které navíc nesou 8% ročně, z toho 3% pro investiční banku. Celé je to naprosto fascinující bussiness a létají tam gigantická čísla. Investiční banka emituje akcie (podíl na svém majetku, uloženém v těch cenných papírech krytých hypotékami), řekněme 1 milion akcií v ceně 1000 dolarů za kus. No nekupte to, když to má stabilní výnos 3% ročně, že ano.
Celé to vypadá naprosto skvěle, fůra lidiček i větších investorů je šťastnými majiteli těch akcií a každý kdo si jich koupil např. 100 má pocit, že vlastní 100.000 dolarů uložených tak, že nesou dividendu 3% ročně. Nikdo z nich si ovšem neuvědomuje, že skutečná hodnota té akcie je 1 dolar (protože na začátku byl jen 1 milion dolarů půjčený od centrální banky a emitováno bylo milion akcií).
No a pak, jak se říká lidově, "houno spadne na větrák" a ceny těch baráků co kryjí ty hypotéky začnou klesat. Tím začne padat cena těch papírů co jsou kryté těmi hypotékami, následně padá hodnota té investiční banky, jejích aktiv a tím i cena těch akcií. Ale dluh z toho leverage jaksi zůstává, takže investiční banka je nesolventní a krachne.
Teprve v tomto okamžiku majitelé těch akcií zjistí, že cena té akcie je jeden dolar (většinou ani to ne) a ptají se, kam ty prachy sakra zmizely.
Ony nezmizely, ony nikdy neexistovaly.
No, po pravdě řečeno je blbost do toho tahat jak Bushe tak Clintona. I když ten Clinton na tom svůj díl viny má, protože fakt začal tlačit ty banky do poskytování sub-prime hypoték díky kterým tohle kolosální letadlo spadlo na čumák. Ale zase na druhou stranu, ani Clinton to nevymyslel, tohle hypotéční blbnutí a Fanny Mae a Freddie Mac byly založeny dávno před ním.
Je to průser který bobtná od počátku 70. let a vlastně ještě dříve. Od New Dealu v letech 30. nebo dokonce od toho nešťastného zrušení zlatého standardu počátkem 20. století.
Jan Hanč (1916-1963)
Každý člověk se potácí mezi lživou nadějí a pravdivou beznadějí.
MOBY DICK 7. června 2008
Brazilští vědci uviděli z letadla Indiány. Dle pohledu z letadla usoudili, že se jedná o neznámý indiánský kmen, který se nikdy nesetkal s civilizací. Moby Dick však podle toho, že tito divoši začali na vědecké letadlo okamžitě střílet šípy a metat oštěpy, soudí, že se již s civilizací setkali.
MOBY DICK (16.7.2007)
Nešetrné nežárovky a jiné hovadnosti

Podle ČTK se "čeští klimatologové" při prezentaci "shrnutí světových výzkumů" shodli na tom, že "klima na Zemi se mění..." Tento nečekaný objev je následován dalším převratným zjištěním: "a potrvá to ještě nejméně 20 let".

Co se má dít dále, zpráva ČTK neuvádí. Třeba se poprvé v geologických dějinách Země konečně - nejspíše nějakým moudrým politickým rozhodnutím - veškeré změny klimatu zastaví?


Vít Olmer (14.7.2007)
Marně jsem se těšil na žalobu České televize

Jak napsal Ferdinand Peroutka: "Naprosto nedovedu nalézti ony atomy, které prý zůstaly v našich žilách po husitských předcích..."

Ono to také souvisí s celkovou neblahou situací v této zemi, ale na druhou stranu, všechno už tady v bleděmodrém probíhalo, stačí si přečíst Peroutku, Čapka nebo Masaryka: Máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie: Kocourkov a Hulvátov... Nebo nádhernou knížku korespondence Wericha s Voskovcem - jak se ti dva potýkali s českou malostí, závistí atd. To by měli číst hlavně mladí lidé - v pauzách mezi hraním na počítačích.

Hrál jsem ve filmech takových osobností, jako byl Krška, Kachyňa, Jasný, Lipský, Vláčil, Weiss. A to byla zkušenost k nezaplacení.

Weiss mi jednou řekl tuhle větu: "Pane kolego, pamatujte si, v téhle zemi je to jako bejt nohama po kolena v bahně. Každý krok vás bude stát těžko překonatelné úsilí." Bože, jakou měl pravdu! Ať je mu země lehká, dodatečně se mu omlouvám za to, že jsem po něm jednou hodil z koně šavli (naštěstí ho netrefil), když mě ve Zlatém kapradí buzeroval, že můj kůň nevydrží stát kameramanovi na značce.

...hostoval jsem v Národním v Ze života hmyzu u režiséra Miroslava Macháčka. To byl génius a šílenec. Hned zkraje jsem mu řekl, že jestli na mě jednou zařve, odejdu za roh na FAMU, kde jsem tehdy studoval. Měl ve zvyku škrtit herce, což nebyla špatná metoda, byl jsem svědkem, jak rozplakal Marii Vášovou.


Bohumil Doležal (6.5.2008)

V souvislosti s výročím konce 2. světové války píše Dan Hrubý v dnešní Mladé frontě Dnes: "Nikdy v moderních dějinách nebylo dobro od zla tak dokonale oddělené jako ve druhé světové válce, v případě západních spojenců a nacistů to platí dokonale... Jedinkrát se pohádka stala skutečností, tak proč si to aspoň na pár hodin nepřipomenout." To je jakýsi pokus o popření dějin, a neplatí samozřejmě nikdy, tedy ani v tomto případě: "západní spojenci" napřed ještě před válkou projevili vůči Hitlerovi podivnou směsici nezájmu a kapitulantství. Vzhledem k tomu jim pak nezbylo spojit se proti Hitlerovu Německu se zaostalou Stalinovou orientální tyranií. Během války se v lecčems uchýlili k napodobování protivníka (masakrování civilního obyvatelstva kobercovými nálety, navíc v situaci, kdy už se Německo zjevně nebylo schopno nijak účinně bránit). Iluze dokonané pohádky stojí na dvou poválečných lžích: na lži Norimberského tribunálu, spočívajícího na nemravné fikci, že se Západ a Stalinovo Rusko dokážou dohodnout na společném pojetí práva a spravedlnosti, a na lži OSN, simulující, že jde o společenství světových demokracií, navíc opřené o potěmkinské základní dokumenty. Část z nich (ty politické) řada států dodržovat nechtěla a nechce, druhá část (ty sociální) v mnoha ohledech ani dodržovat nejde. Samozřejmě platí, že v druhé světové válce prohrála ta horší strana, a mezi vítězi byli ti lepší (bohužel nikoli v přesile). Dobro a zlo je v dějinách porůznu prorostlé a oddělit je dá práci.


Bohumil Doležal (16.7.2008)

Pan Palata lituje v Lidových novinách, že se v létě 1992 nenašel nějaký statečný generál, který by vzpurné Slovensko vojensky obsadil. Pan Palata mívá velmi zábavné nápady, bez něj by bylo na české mediální scéně smutno.


Bohumil Doležal (2.5.2007)

Místopředseda vlády Vondra prohlásil v rozhovoru pro Lidové noviny: "Češi v té české kotlině mají jednu výhodu. V moderní historii jsme nějakou teritoriální rozpínavost neprojevili. Máme prostor ohraničený horami. I po první světové válce jsme měli nabídky převzít do koloniální správy některé africké země - například Togo v západní Africe jako bývalá německá kolonie bylo nabízeno Masarykovi. A Masaryk byl natolik chytrý a inteligentní, že to odmítl. Myslím, že u nás i ta reflexe zániku Československa nebyla spojena s nějakou frustrací."

Místopředseda se mírně řečeno mýlí (pan Paroubek by na mém místě užil slova "lže", ovšemže ne zrovna v téhle souvislosti). V tom prostoru ohraničeném horami jsme žili hodně staletí společně s Němci, v roce 1918 jsme si ukousli kousek Polska (ne moc velký, ale naše polské sousedy to rozlítilo do běla, považovali to, ti podivíni, za drzost), sežrali jsme Slováky pod legrační záminkou, že s námi budou jedna duše, jedno tělo (brzy to prokoukli), a abychom je odškodnili, přibrali jsme k tomu i něco Maďarů. Němce jsme vyhnali, Poláky zčásti počeštili, se Slováky se dohodli a Maďary ponechali v jejich péči. Ještě abychom z toho byli frustrovaní!


Bohumil Doležal (22.10.2008)

Martin Hekrdla, komentátor Práva, asi z přílivu dobrých zpráv na vnitropolitické scéně, definitivně zešílel. Domnívá, se, že se mu naplnil dětský sen - zhroutil se kapitalismus. Kapitalismus je něco podobného jako komunismus, všechno a nic. Pokud jde o svobodné tržní hospodářství, postavené na soukromém vlastnictví, patří k pilířům demokracie a hned tak se nezhroutí. Demokracie a všechno, co s ní souvisí, prochází jednou krizí za druhou. Z každé se, ta mrcha, vždycky nějak vybabrá. Zato "socialismus" (přesněji řečeno modernizované ruské samoděržaví s marx-leninským náboženstvím) šlo od úspěchu k úspěchu tak dlouho, až se nakonec úplně sesypalo.


Bohumil Doležal (2.10.2007)

Podle přehledu, který přinesl americký časopis Reader´s Digest je Česká republika na 38. místě ve světě v příjemnosti podmínek, které poskytuje svým obyvatelům k životu. Podobné ankety zarážejí svou stupidností, je to pokus objektivizovat docela subjektivní pocity lidí. Pokud jde o mne, je ČR v příjemnosti na prvním místě na světě, protože jsem se tu narodil a jsem tady zvyklý - a to přesto, že obyvatelstvo je z větší části poněkud zabedněné, sedne na lep každé demagogii, má radši Rusy, kteří to tu skoro půlstoletí okupovali a úplně zplundrovali, než Američany, kteří nám neudělali vůbec nic, a Němce, které má jakési důvody nenávidět jen ta úplně nejstarší generace. Přesto, že máme málo stabilní a málo výkonnou vládu, nešikovného premiéra, zrůdnou opozici, z hlediska důchodce nevalnou životní úroveň. A stěhovat se na Kubu, která je o několik příček před námi, sotva někoho napadne, přestože je tam pořád teplo a rostou tam pomeranče.


Sláva našeho lidu pronikla už i do Finska: místní noviny si stěžují, že tam čeští turisté okupují v jakémsi národním parku chatičky určené k tomu, aby se tam lidé uchýlili v čase nepohody, zabydlují se v nich na několik dní a celé okolí omočí a podělají. Finské úřady tomu hodlají čelit tak, že v chatičkách umístí nápisy v češtině. Bude to nejspíš stejně účinné jako známé okřídlené heslo "Češi, nekrást tady" v německých a rakouských vesnicích u českých hranic. Ostatně v jednom rakouském městečku uloupil náš podnikavý krajan v obchodě s obuví tři páry bot. Majitel ho pronásledoval až k jeho autu (předpokládám, že to bylo přinejmenším terénní volvo nebo něco podobného), poberta se polekal, kořist odhodil a uchýlil se do blízkého kukuřičného pole. Muselo být dost rozlehlé, protože tam po něm dvě hodiny pátral vrtulník s termovizí, jedenáct policistů, tři policejní psi a početný oddíl místních hasičů. Nakonec se podařilo uprchlíka ulovit. V autě našli lup z několika dalších obchodů. Celá akce vzdáleně připomíná anabázi bratří Mašínů, ovšem v docela jiné poloze. Neměl by být tento našinec za úpornost a obratnost, s jakou po dvě hodiny odolával zjevné přesile, odměněn nějakým státním vyznamenáním?


Bohumil Doležal (10.4.2007)

Zemřel Egon Bondy, vlastním jménem Zbyněk Fišer. Jeho filosofické práce byly otřesné, politické názory směšné. V době normalizace se spustil s StB. Přesto to byl jeden z nejpozoruhodnějších básníků minulého století. Jeho básnické persifláže z padesátých let (později ztratil na síle, zřejmě byl jako autor zrozen právě pro tu strašnou dobu) patří spolu s ranými Hrabalovými verši a prózami k tomu nejlepšímu, co v "neoficiózní" české poezii doby bolševismu vzniklo. Jako jakousi upomínku na zesnulého cituji pregnantní čtyřverší, které mi zvlášť přirostlo k srdci:

    Všechno je v prdeli
    ve všední den i v neděli.
    Jenom ty filmy sovětský,
    ty jsou vědecký.


Egon Bondy
Les

Jednoho dne zbloudila Natalie v hlubokém lese. Nemohouc najíti cesty domů, vylezla na vysoký strom, aby přenocovala. V noci přišel pod strom muž a volal na Natalii, aby slezla. Natalie se však bála a zůstala na stromě. Ráno nalezla cestu domů. Byl to sám Stalin.


Bohumil Doležal (28.5.2008)

Ministr Schwarzenberg opět pohoršil následovníky dr. Gutha - Jarkovského v Právu. Sáhl totiž údajně do slovníku vulgarit. To např. Josef Vissarionovič Stalin na rozdíl od ministra Schwarzenberga nedělal, zato na rozdíl od téhož ministra zamordoval přinejmenším třicet milionů lidí. Stydlivost masových vrahů bývá velmi vyvinutá.
Schwarzenberg na česko-francouzském kolokviu v Senátu prohlásil. "My lidé jsme se ve skutečnosti nezměnili, nejsme o chlup lepší než naši dědové a otcové, kteří připustili Osvětim, gulagy či Srebrenici. Člověk je a zůstává zlomyslná masožravá opice, která má poctivou radost z toho, svého bližního zabíti."
Výrok je podnětný, v první části se k němu dá leccos podotknout ("připustit" je velmi mlhavé obvinění a dá se s ním různě demagogicky fixlovat, jde hlavně o to, kdo Osvětim atp. udělal a provozoval; navíc se obávám, že naši dědové a otcové byli lepší než my, věřili v Boha nebo aspoň v národ (a ti nejlepší z nich se snažili, aby národ byl aspoň o fous lepší, než zrovna je).
Druhou, velmi zdařilou větu by tedy bylo třeba malinko upravit: Člověk je čím dál tím víc zlomyslnou masožravou opicí... Nebo ještě lépe "Našinec je čím dál tím víc..."


V Mladé frontě Dnes citují výrok ministra Schwarzenberga

Jsem dnes jako v pohádce o třech sudičkách.
Přišla první sudička a řekla mi: Budeš doma v překrásném kraji Povltaví.
Přišla druhá: Budeš mít majetek v čarokrásné alpské krajině s čarokrásnými jezírky.
A přišla třetí a říká: A budeš mít z toho hovno.


M. Topolánek
Gitě Fuchsové, když jí nabízel ministryni kultury ve své první vládě a ona mu řekla, že má za pár měsíců nastoupit v New Yorku

To stihneš!


Vladimír Renčín
Jsi báječná, fantastická žena, Marie. Věčná škoda, že jsem tě nepoznal dřív než pivo!
F.R. Čech
Já se toho už, doufám, nedožiji. Ale vy, naše děti, si určitě zastřílíte.
Jan Werich, Literární noviny č. 1, roč. 1958
...Zanedlouho bude lidstva asi sedm miliard. Nebude však nedostatek jídla. Lidstvo se naučí vyrábět potraviny z mořských řas. Z hmyzu. Z mořské vody, z náhradních hmot, z náhradních materiálů náhradních materiálů, atd., atd. Pravda, chuť tím trpí. Leč chuti lze odvyknout. Bude možno staré chuti nahradit chutí novou, univerzální, kontrolovatelnou. Pracovat bude člověk tři, maximálně čtyři hodiny denně. Všechen ostatní čas bude mít člověk pro sebe.
Počítat budou stroje.
Problémy řešit budou stroje.
Samy sebe budou opravovat stroje.
Mluvit se nebude.
Děti budou nevlastní.
Líbánky až na Měsíci.
Člověk bude vypadat tak, jak bude chtít. Děti bude mít takové a tolik, jaké a kolik bude chtít. Bude odposlouchávat, koho bude chtít, odkud bude chtít. Všechno bude jedné lahodné chuti a tu lahodu bude člověk chtít. A k tomu bude času tolik, kolik člověk bude chtít.
Zbude tedy něco, co ještě bude člověk chtít?
Ovšemže! Plno!
Bude chtít nové Chapliny, nové Picassy, nové Trnky. Nové jaro. Nové milence. Bude chtít držet se za ruce, na nic nemyslit a jen se dívat z očí do očí.
Bude se mu chtít ležet v trávě, na znaku, a dívat se na velký bílý mrak nad černým lesem. Bude chtít vidět tentýž obraz, který vídala babička babičky našeho dědečka. Jak mrak se promění v rybu s čapí hlavou, pak v pumlíč s Karkulkou, pak ve stádo beránků. A beránci se rozběhnou, zřídnou a zmizí v teple sluníčka.
Ten člověk za sto let napíše písničku o tom sluníčku a tu písničku po dešti zahvízdá kos. A ta nová písnička novému človíčkovi vyloudí staré slzy, vyvolá starý smích.
Technologie je veliká věc. Věda vůbec!
Ale člověk je víc než stroj. Stroje nepláčou, stroje se neumějí smát.
A to mi dodává odvahy, přátelé, abych s vaším dovolením a doufám s vaším souhlasem připil už dnes:
PROSIT 2058!
Aféra s neexistující Aničkou a tetou Kateřinou. Názory čtenářů:

Nedostatky systému péče o dítě? No jo, ale jakej systém může počítat s tím, že veřejně činní lidé (Patočka, Šabatová) budou pomáhat s adopcí dětí, které neexistují, duševně nemocné ženě?

Mám podezření, že neexistuje ani Patočka.

Neuvěřitelné: Klára Mauerová, která trýznila svého syna Ondřeje, je sestra bláznivé Kateřiny, která spolu s paní bývalou ombudsmankou Šabatovou zařizovaly adopci čtyřiatřicetileté Škrdlové? Soudkyně vůbec nepostřehla, že se nejedná o třináctiletou dívku, ale o dospělou čtyřiatřicetiletou ženu? A paní Šabatová opravdu této podivné rodině věřila? Nad tím opravdu zůstává rozum stát.... Nechápu, jak mohla nosit Klára tuto čtyřiatřicetiletou ženu v dupačkách na zádech... A koho pak hlídala babička za Vsetínska? Je to samý veliký otazník. A Patočka je z toho asi už úplně zpatočkovaný... A my také.

Diplomatický příkaz zkušeného starrrého hajného z Orrrlíku na ambasádu do Kodaně:
1/ Zdržovat vyšetřování tak dlouho, až "to" bude chtít na záchod.
2/ Potom sdělil, že se hajzlík ucpal a přinést nočník.
3/ A pozor: když to bude mít "pindíka", tak je to spíš starej Škrla, než Anička!!


ODPOVĚDI SENÁTORA, BÝVALÉHO STUDENTSKÉHO PŘEDÁKA, MARTINA MEJSTŘÍKA (15.11.2006)

Vážený pane, asi víte, že v Senátu existuje Komise pro krajany žijící v zahraničí. Tato Komise se prioritně snaží odstranit dvě nejkřiklavější chyby v naší legislativě. Senát opakovaně odsouhlasil zákon o nabývání občanství, kterým se řešily některé problémy krajanů zejména v USA, a zákon o korespondenční volbě, který měl umožnit snadnější volbu Čechů žijících v zahraničí do Sněmovny. První zákon prošel, druhý bohužel ne. Ale díky úsilí Komise se minulá vláda zavázala zpracovat komplexní návrh zákona o občanství a také komplexní volební zákon, který by umožňoval volit krajanům do všech zastupitelských sborů v ČR. Oba tyto kodexy jsou v podstatě připraveny a doufejme, že nová vláda je předloží ke schválení Parlamentu. Osobně se chci zasadit za to, aby členové našeho exilu získali nazpět svůj majetek, který jim byl komunisty ukraden po jejich odchodu z vlasti. A to buď formou naturální restituce nebo odškodnění.

OTÁZKA (Milan Lahoda):
Z knihy Jiřího Suka Labyrintem revoluce vyplývá, že nepotrestání komunistů bylo výměnou za zvolení Václava Havla prezidentem. Co si o tom myslíte vy? Nebyla to příliš vysoká cena? Smutné taktéž bylo, že se Havel a lidé kolem něj snažili potlačit radikalitu studentů, aby se mohl s KSČ snáze dohodnout.

ODPOVĚĎ: Bohužel. Kniha Labyrintem revoluce rekonstruuje události s odstupem a Jiří Suk měl v ruce informace, dokumenty a zdroje, které my jsme tenkrát neměli. Tehdy se události valily z hodiny na hodinu a znovu - jsem hrdý na to, že naším prvním polistopadovým presidentem byl Václav Havel. Kdybychom tušili, že za to slíbil beztrestnost komunistů, jak Vy tvrdíte, (nejsem si jist, že totéž tvrdí Jiří Suk), studenti by se určitě vzbouřili a hledali bychom jiné cesty, jak Václava Havla dostat na Hrad. Ale historie nezná kdyby. Žijme teď a tady a znova opakuji, pojďme se všichni dohromady pokusit opravit to, co jsme tenkrát neudělali dobře.

Už jsem o tom tady psal. Osobně se domnívám, že koncem roku 89 došlo k dohodě některých representantů OF s representanty KSČ o předání moci a součástí pravděpodobně byly i některé závazky vůči odstupujícím komunistům. KSČ zůstala legální stranou, která mohla kandidovat v červnu 1990 v prvních svobodných volbách. Převládl názor, že je lepší mít komunisty na očích než je zahnat do ilegality. Letos ale Václav Havel přiznal, že to byla chyba, že prostě předpokládali, že se komunisté "polepší", což se nestalo. Takže to je na nás, pane jmenovče. Nevím o vzniku žádné neofašistické strany. Máte-li konkrétní případ, napište mi prosím na mejstrikm@senat.cz

Jak si to pamatuje Jakeš
Přečetl na webu

Němci mají výstižné úsloví: 'Peníze nečiní člověka šťastným, ale uklidňují.'

Autor: jarba IP: 195.113.70.xxx Datum: 2.1.2006 12:30
Pro Rakousko bych zamezil dovoz energií z jiných států úplně, můžou si třeba na hraničních přechodech třít ocas ebonitovou tyčí.

Ondřej Neff:
Chtěl jsem od něho též čerpat informace, i zeptal jsem se, copak to tady vzniká, co se to tu staví u silnice. "Ňáká sračka," odpověděl.
Můj tatínek v takových případech říkal: "Tak přesně jsem to ani nepotřeboval vědět."

Jan Procházka (Klauni):
"Víte, vy neznáte kumštýře,...kumštýři jsou jako děti, pořád si na něco hrají. Mají rádi velká slova, velká gesta, velké efekty. A hlavně mají pořád trošku horečku, svých stálých osmatřicet pět, a z té horečnatě vybičované fantazie pořád něco přehánějí, nadsazují, tragicky zveličují..."


10. června 1909 - první použití signálu SOS


Brian Wansink z Cornell získal cenu za výživu za "bezednou misku na polévku".
S její pomocí zjistil, že množství potravy, kterou sníme, the variation in our intelligence may have arisen from a process called "genetic drift", after human civilisation eased the challenges driving the evolution of our brains. Gerald Crabtree at Stanford University in California is one of the leading proponents of this idea. He points out that our intelligence depends on around 2000 to 5000 constantly mutating genes. In the distant past, people whose mutations had slowed their intellect would not have survived to pass on their genes; but Crabtree suggests that as human societies became more collaborative, slower thinkers were able to piggyback on the success of those with higher intellect. In fact, he says, someone plucked from 1000 BC and placed in modern society, would be "among the brightest and most intellectually alive of our colleagues and companions" (Trends in Genetics, vol 29, p 1). nezáleží na našem hladu, ale na tom, kolik jídla před sebou vidíme. Za výzkum dostal Ig Nobelovu cenu za výživu.


Napoleon: "Člověk se do toho musí pustit. No a pak se uvidí."
Josef Jungmann: "Tak jako nic pod sluncem, tak ani které dílo lidské naprosto ouplné a dokonalé býti nemůže."
Neruda měl zájem o technické novinky, o plynové osvětlení, železnici, jízdu koňskou tramvají. Mobilní telefon anticipoval takto: "Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel: Co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel: Bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá – roztomilá – ta má nápady! Tu máš – telefonuj jí honem něco – ta bude překvapena!" Přítel přikládá telefonek těsně k uchu a slyší paničku: "To jste vy? Výborně! Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně!"
Baví čtenáře, že "věc tak zázračně jednoduchou" by jistě byl dovedl vynalézt sám, ba co víc, právě teď vymyslel telegraf optický – jeho provedení už nechá na jiných. "Sděluju vynález svůj veřejně a nezištně, já lidstvu činím kavalírský dar svým,tele‘ –,tele‘ – eh, ať se jmenuje to moje telátko už jak chce!"
Sté jubileum Nerudova narození v roce 1934 bylo podnětem k oficialitám, ať to bylo shromáždění na půdě Univerzity Karlovy, nebo v ulicích Malé Strany, a výnosem ministerstva školství a národní osvěty bylo malostranskému gymnázium v dnešní Hellichově ulici určeno, aby od 1. září neslo v názvu jméno Jana Nerudy.
Diskutovalo se o plánovaném Nerudově pomníku, jehož umístění na Malostranském náměstí navrhla pražská radnice. Umělci a historici lokalitu zpochybnili pro značný dopravní provoz, existenci jiného pomníku (Ernsta Denise) a nevhodnost postavit figurální sochu pohlížející jedním směrem doprostřed náměstí. Doporučovali neméně reprezentativní umístění na začátek rampy Pražského hradu v Nerudově ulici, poblíž domu čp. 226-III, kde Neruda žil se svou "matičkou", provozující tu po manželovi zděděný tabáčnický krámek.
Sochu Jana Nerudy vytvořil až roku 1940 sochař Karel Dvořák (1893–1950). V prosinci 1949 ji odkoupilo Národní muzeum a zapůjčilo, aby byla v říjnu 1950 za proslovu ministra Zdeňka Nejedlého odhalena v místech Nerudova narození, tehdy již zbořených kasáren na Újezdě. V roce 1967 byla socha vrácena Pantheonu muzea. Nová plastika od Jana Simoty, představující Nerudu jako starého muže s kloboukem za zády, byla v září 1970 instalována do ústraní v Petřínských sadech, na samý okraj Malé Strany. Smutný závěr kdysi smělých plánů na důstojný pomník jednoho z nejlepších českých literátů.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/jak-neruda-predvidal-mobilni-telefon-prijdte-ke-mne-naleha-panicka-p98-/kultura.aspx?c=A140723_101341_ln_kultura_hep
Gabriel Laub: "V totalitních režimech se idioti dostávají k moci intrikami a násilím, v demokracii svobodnými volbami."
Pohled na svět Petra Vavrucha:

Kapitalismus je svou podstatou nesmyslný, ale funguje. Funguje a zároveň je nesmyslný, protože je založen na jedné z nejhorších lidských vlastností: nenažranosti. Kapitalismus se zdá být dovršením vývoje lidské společnosti, možná posledním, než lidstvo vyhyne.
Nerovnost je přirozenou vlastností lidské společnosti. Heslo 'Volnost, rovnost, bratrsví' je ve svém celku neuskutečnitelné, protože volnost a rovnost jsou protichůdné požadavky. Bratrství už je vůbec blbost: "Na to nejsou lidi!"
Jakékoli snahy o rovnost ('socialismus') mohou mít jen krátkodobý efekt.
Chamtivost nelze porazit, ale lze ji regulovat. To je hlavním úkolem státu. Snazší je to provést pomocí diktatury (kde je však nebezpečí hloupé regulace), než demokracie, kde je zase nebezpečí přehnané regulace dle přání většiny.
Přesto je demokracie lepším druhem vlády, protože zabraňuje nejhorším lidem, aby se udrželi v čele, nebo aby dlouhodobě uplatnili své nejhorší pudy (sadističtí vyšetřovatelé) - zatímco idealisté, kteří diktatuře věřili, jsou eliminováni, nebo skončí sebevraždou (Majakovský).
Kapitalismus bez regulace nemůže existovat, protože základní podmínkou kapitalismu je právní stát a v jeho rámci ochrana majetku.
Pro ochranu majetku musí stát potírat mafiánství. Je to pro stát i výhodné, protože mafiánstvím mu unikají daně. Boj proti kriminalitě a fungující soudnictví jsou nezbytnými podmínkami rozvoje.
Boj proti mafiánství je nezbytný i pro demokracii, protože ta stojí a padá se svobodou medií, což nelze v mafiánské společnosti garantovat.
Takže jen 'volná ruka trhu' je nesmysl (většina jejích zastánců jsou si toho jistě vědomi). A to nejen v zemích, kde regulace vyžaduje i větší míru přerozdělování (Jižní Afrika) jinak je rozvoj zanedbané společnosti nemožný.
Určitá míra přerozdělování je vhodná všude ze dvou důvodů: a) někteří lidé za svou bídu nemohou; b) stát tím podporuje tu určitou činnost, která je k jeho prospěchu, např. plození dětí.


Karel Havlíček Borovský a T.G.M.

"Kde není národ zachovalý a vzdělaný, tam je marné svrhovat revolucemi staré vlády, protože dříve nebo později se všechno zlé zase vrátí , i když se osoby a okolnosti změnily. Národ sám nemá z revoluce nic, jen škody a nepořádky. Nejprve je nutné odstranit tyto závady každé pravé svobody a teprve potom je naděje a vyhlídka a možnost dobré a trvanlivé právní vlády." K.H.B. A ještě jeden citát: ( o revoluci 1848) " Měli jsme to všechno potlouci -myslí si snad leckdo a pak bychom dosáhli svobody. Jenomže milý příteli, ve Franci za Velké revoluce učili jak pravíš, radikálněji se už revoluce nemůže provést. Všechny nepřátele vybili nebo vyhnali ze země, všechny statky jim sebrali, a všechno udělali tak jak jen si může přát ten nejzuřivější revolucionář. A přece proto se jim vrátila vládní zvůle nejen pod Napoleonem, nýbrž pod Bourbony se vším příslušenstvím reakce a zkaženým dvorem. Udělali novou revoluci v roce 1830, vyhnali Bourbony a dosadili na trůn Ludvíka Filipa, měšťanského krále. A za krátký čas měli tam zase vládní zvůli, celá ústava byla jen na oko a chytře se obcházela, jen peníze vládly celou zemí. Francouzi udělali novou revoluci v r. 1848, vyhnali Ludvíka Filipa a zavedli republikánskou vládu bez krále. A jak nyní (1850) pozorujeme, ani touto revolucí nedosáhli pravé svobody a jejich republikánská vláda je stejnou nepřítelkyní práva a svobody jako byly ty předešlé monarchistické.....Já vůbec jsem velký nepřítel revolucí se zbraní a věřím hlavně na revoluci v hlavách a srdcích". Tolik K.H.B. T.G. Masaryk o Havlíčkovi napsal: " Havlíček nevěřil, že by velké davy lidí mohly provést revoluci úspěšnou a účinnou.Davy hýbe jen materiální potřeba a pozvihne li se lid někde zdánlivě pro nějakou idu. je to jen důkazem , že porozuměl spojitosti té idey s materiální svou výhodou. ( T.G.M. - Karel Havlíček vydáno r. 1904) A poslední citát. "U nás máme také demokracii a gilotinu jsme k tomu nepotřebovali". Anglická královna Alžběta II. při návštěvě Francie.

(Vybrala B. Brousková 5.3.2012)
První poštovní trať v českých zemích byla zřízena roku 1527 z Vídně do Prahy přes Kunžak, Tábor a Nespeky. Byla určena výhradně pro dopravu císařské korespondence zeměpanským úřadům v Praze. Pošta měla v Praze 3 koně, v jedenácti mezilehlých stanicích 22 koně. oční náklad na spojení Vídeň - Praha: 2400 zlatých. Císaři Maxmiliánovi se to však zdálo moc, a proto nařídil, aby pošta převzala také dopravu zásilek soukromých. Z těchto příjmů se hradil náklad.
Jiří Bagár, ve skutečnosti fiktivní postava, jejímž jménem psali střídající se členové redakce, Tvorba, 9. června 1982.

"Životní pouť za hranicemi je souhrnem strachu, napětí, omylu a osobních porážek."


Jirka Ježek komentář článku v Reflexu (asi srpen 2013):
Ono je asi lepší házet špínu na pana prezidenta než přiznat, že Američanům a jim nakloněným blbům důkladně šlápl na kuří oko. Opravdu je na čase podvodníky a darmožrouty pozavírat a nedělat kriminálníky z těch co se jen přihlásí o výplatu za odvedenou práci. Já volím komunisty a se Zemanem souhlasím.

Odpověď Petra Vavrucha:
Bohužel hodně Čechů s tebou souhlasí, takže se zase staneme satelitem Ruska. Smutné... Pak pozavíráme nejen podvodníky a darmožrouty, ale každého, kdo se odváží mít jiný názor, pár jich pověsíme, par zastřelíme na hranici, kdyby se pokusili utéct. Měna bude 'pevná', takže zase zavedeme Tuzex. Hospodářství zruinujeme nesmyslnými centrálními příkazy a kádrovou politikou. Vzduch bude na severu nedýchatelný. Budeme vyvážet zbraně do Afriky výměnou za zvěř do ZOO. Pochybné státy nám budou dlužit biliony. Různí živlové, jako profesoři a vědci, budou mýt okna a pracovat v kotelnách. Studovat budou jen svazáci. Na prvního máje budeme radostně a povinně procházet s mávátky před tribunou. Většina Čechů se pak na všechno vysere a bude krást material pro své chaty.
Liked by Jiri Angrest Prudel (?)
Zločiny KSČ
Podle časopisu Věrni zůstali z roku 1968, který prozkoumal archivy ministerstva spravedlnosti, bylo:
Od roku 1948 do roku 1967 popraveno 241 mužů a 1 žena. Bylo pronásledováno a odsouzeno 451 000 vlastenců a stoupenců demokracie, z toho státními soudy v letech 1948-1952 až 27 000 občanů.
Za politické delikty bylo v letech 1952-1967 odsouzeno 38 000 občanů. Při kolektivizaci zemědělství bylo odsouzeno nebo internováno 35 000 rolníků.
Z politických důvodů bylo uvězněno 15 000 osob. Do táborů nucených prací bylo na "převýchovu" posláno 186 000 osob a do technických praporů bylo zařazeno 110 000 mužů.
V letech 1948 až 1967 bylo popraveno, zavražděno nebo zastřeleno na útěku, umláceno při výslechu, "zemřelo" při výkonu trestu celkem 14 726 mužů, žen a dětí. Největší oběti přinesla katolická církev, neboť z 242 popravených je 97 katolíků, 7 mužů evangelického vyznání, stejný počet příslušníků církve československé a jeden muž řecko-katolického vyznání. Obdobně je tomu i s příslušností k politickým stranám. Janu Dvořákovi, nejstaršímu popravenému, bylo 73 let, Václavu Tipplovi, naopak nejmladšímu, necelých 20 let.
K hrůznému číslu 451 000 občanů pronásledovaných komunistickým mocenským aparátem musíme připočíst ještě jejich příbuzné, kteří byli různými způsoby šikanováni a pronásledováni. Budeme-li vycházet z toho, že každý z oněch 451 000 našich spoluobčanů měl pouze 3 blízké příbuzné, dojdeme k strašlivému výsledku, že kolem 1,5 milionu našich občanů bylo z politických důvodů poškozeno komunistickým režimem.
Statisticky je dokázáno, že i když se KSČ dušovala, že je stranou dělníků a rolníků, nejvíce hlav padlo právě v těchto profesích. Dělníků "pověsili" 84, rolníků 27. Stejný počet 27 dodala nenáviděná třída živnostníků. Vojáků a důstojníků strana zlikvidovala 25, příslušníků SNB 26, ze stavu úřednického to bylo 34. Studentů bylo pověšeno 15. Farářů a duchovních 5.
Není tajemstvím, že procesy 50. let byly plně pod kuratelou sovětských poradců, jako byli Lichačov a Makarov. Samotní Gottwald i Zápotocký ze strachu, aby je tento teror též nepotkal, obětovali Rudolfa Slánského. Sovětští poradci se netajili svým posláním, které jim vymezila moskevská centrála. Jmenovaný Lichačov rozčileně reagoval na neochotu velitele útvaru pro hledání nepřátel ve straně na Slovensku Teodora Baláže dodávat mu neprověřené informace o vedoucích komunistických funkcionářích. "Nestarám se, kde ty materiály vezmete a nezajímá mne jejich pravost. Já jim budu věřit a ostatní nechte na mne. Mne sem Stalin poslal dělat procesy, nemohu ztrácet čas. Nepřišel jsem diskutovat, ale přišel jsem do Československa "svorotiť golovy". Raději zakroutím stopadesáti jinými krky, než by měli zakroutit tím mým!"
...ALE TO NEJSOU ZAPOČÍTANÍ TI, ZASTŘELENÍ PŘI PŘECHODU ŽELEZNÉ OPONY A BEZ DOKUMENTACE POHŘBENÍ V MĚLKÝCH DĚRÁCH NA ŠUMAVĚ, JENOM ZASYPANÍ VÁPNEM V NEOZNAČENÝCH HROBECH ! O TOM JISTĚ NIC "NEVĚDI" KOMUNISTIČTÍ POLITICI, ANI DŮSTOJNÍCI POHRANIČNÍ STRÁŽE, ANI StBÁCI A TO JISTĚ NEPŘIZNAJÍ SOUČASNÍ ČLENOVÉ KSČM A KOLABORANTI S NIMI!
Miroslav Singer: Kdykoli jsem se bavil s lidmi z nadnárodních firem o nás Češích, říkali, že jsme vzdělaný národ, který má touhu rozumět tomu, co a proč dělá. Což z nás dělá vynikající lidi na obsluhu výrobních a logistických procesů. Nejsme ale designéři, nejsme ochotní jako třeba Němci testovat 80 hodin jednu součástku, jestli nám nepraskne, na to nemáme trpělivost, neumíme prodávat jako Poláci.
Petr Kolman se prezentuje jako právník a občanský pasivista.
Sir Robert Hutchinson (1871-1960), skotský lékař, pediatr, pedagog a spisovatel:
Před neschopností nechat zdravé zdravými, před přílišným zápalem pro nové a pohrdání starým, abychom nestavěli vědění nad moudrost, vědu nad umění a vzdělání nad zdravý rozum, abychom nezacházeli s pacienty jako s případy a aby naše léčba nemocí nebyla bolestnější než samotný jejich průběh, nás Bože ochraňuj.
Jarek Kubias v březnu 2018:
...Casopis si nelame hlavu s presnosti. U peti fotografii zastreleneho presidenta Kennedyho udava ze byl zastrelenej v Listopadu 1973. Spletli se o cele desetileti. Pamatuji si to presne, pracoval jsem v podzemni kobce vyzkumneho ustavu na Zbraslavi ktery zkoumal ucinky radioaktivniho zareni na semena, rostliny a zivocichy. Ovladal jsem kobaltovou bombu kterou jsem vytahoval a spoustel. Po prohlidce arealu periskopem kdyz jsem nabyl presvedceni presvedceni se ze uz nikdo neni v oblasti stanice vytahnul jsem bombu a zapsal cas kdy jsem zacal okoli ozarovat. Zkoumane prirodniny byly rozmistene v koncentrickych kruzich kolem bomby a tak bylo mozne presne spocitat kolik roentgenu se jim ustedrilo za dny a tydny ozarovani. Objekt byl obehnany plotem a mohl jsem se domluvit telefonem s pripadnym navstevnikem na brane spustit bombu do podzemi a navstevnika vpustit. Aby se nikdo nemohl nakazit zarenim tak jsem mel sluzebni pistolku a poploprazdnym zasobnikem, vice patron nebylo. Kdyz me zkouseli ze strelby tak nepocitali a nechali me vystrilet vice munice nez bylo potreba do plneho zasobniku. Zbran bych musel pouzit a zastrelit narusitele aby se mu nic nestalo zarenim. Vetsi zasivarnu se me uz nepodarilo v dalsim zivote sehnat. Byt placen za poslech svobodne evropy, cetybe jiste rezimu neprijatelneho tisku atd. Bohuzel po uteku manzelky z letadla leticiho na Kubu me byla jako nespolehlivemu pistole odebrana a ja se musel jit zivit soferovanim pro Povltavsky prumysl kamene, to je ale dalsi historie ktera koncila nehodou, vaznou demolici auta, a mistniho nacelnika KSC. Nehoda byla dost slozita, auto prede mnou zabilo motocycklistu ktery nedal prednost na hlavni silnici a skoncilo v prave skarpe a ja v leve. Nikdy jsem se nedozvedel jak bych u soudu dopadl protoze jsem drive udelal trestny cin nedovolenym opustenim republiky, opustenim prace a tim vazne jsem narusil petilety plan atd. Tedy kdyz byl Kennedy zastrelen mel jsem ucho na Svobodne Evrope jako kazdou noc a dozvedel jsem se to z tohoto vysilani ktere stvave delalo srandu z vymozenosti pracujiciho lidu. Ceske radio hralo pochody a castusky a ja volal kazdemu kdo mel telefon. Nikdo me neveril, vsichni tvrdili ze by radio neco reklo. Teprve dopoledne nasledujici den radio dostalo povoleni na Kennedyho nesrat z vysoka a jen to oznamili zpusobem jako kdyz babicce zdechnul pes. V Roce 1973 jsem byl uz uspesny namornik v Canade tak presne vim ze Kennedy to mel uz desetileti za sebou.
Červenec 2018:
Neni se nad cim rozcilovat a cemu se divit. Od nepameti chytrejsi si vymysleli ruzne bohy aby mohli vladnout hloupejsim hrozbou neviditelnou, vsudypritomnou a vsevedouci.

Pozdeji vlady vrchnosti zapasili o moc a pravo podminovat si lid a to vedlo ke krutym stretum s nabozenstvim. Miliony zabiti pro neexistujiciho boha.

To se ukazalo byt plytvanim vyrobnim prostredkem. Je lepsi vyuzit cloveka aby robotil nez ho zabit. Tak se cirkev a vlady domluvily a vydiraji lid blbej spolecne. V moderni dobe to vidime v Nemecku. Ta kurva fasisticka v Berline Adela vybira pro neexistujicicho boha penize hned spolu s danema pro sebe a jeji klan svabu (svabove jsou advokati, politici, farari).

Nejvetsi nebezpeci pro system je vzdelani a tak desetileti se usiluje krucek po krucku o oslabeni mozkovych schopnosti deti. Tem vymyvaji mozky ve skolach nabozenstvim od utleho mladi a rodice zrovna tak blby tomu nebrani. Ja bych deti odebiral a rodice veznil za takove napadeni toho nejdulezitejsiho co clovek ma, nmozku.

Ani to nebylo dost tak dnes se liberalove snazej (liberalismus je mozkova vada a kazdej pablb voli liberaly) snizit inteligenci svych podanych dnes zvanych volicu, misenim jeste myslici lid s negramotnejma poloopicema a nemene negramotnejma pribuzenskou plemenitbou zdegenerovanejma slimakama.

Polovina deti v americe nenajde Evropu na mape, polovina deti v Los Angeles myslela ze maslo je z fabriky, nevedeli ze je v procesu nutna krava. To jsou samozrejme nejcennejsi volici pro tu Hellllraly.

Pan Matejka se myli kdyz si mysli ze tito lide nam budou v budoucnosti vladnout. Ani nahodou!!! Mocni posilaji deti do skol kde platej desetitisice mesicne. Tito budouci vladci vedi ze ani jedno to prave a nejpravejsi nabozenstvi z 1170+ registrovanejch nema zadnou souvislost se skutecnosti ale vedi ze musi chodit do kostela a udrzovat baladu aby lid ovladali. Setkal jsem se se dveam takovyma. Se slimakem v Egypte s kterym jsem byl na veceri kam jsem se dostal oficialne s ambasadou ktera slibila Egyptu penize a ja se k tomu nachomejtnul protoze jsem tam zrovna pracoval. Druha byla opet vecere (zajimave, nejvetsi rozkose vzdy mame kdyz do tela naseho se neco strka nebo vymesuje), byl jsem coby manzel manzelky Louise ktera tam byla opet jako zastupce vzdelavaci instituce a samozrejme jednalo se o penize, na lidech nikdy a nikde nezalezi. Sedel jsem vedle jedne mlade slecny. Proste zesmutnel jsem, jak ten slimal tak slecna mladsi nez ja byli alespon dvakrat chytrejsi nez ja a bylo me lito ze neumim bejt alespon trochu jako oni.

Po letech me ale vse doslo a opet jsem si vice vazil Svejkuv rozum: Cim vyse se vysplhas tim vic bude bolet az dopadnes. (Vim ze Svejk s timhle nema co spolecneho ale sedi to k jeho filosofii). Prestal jsem tyhle lidi litovat. Jsou to vzdelani bohati zmrdi s problemama ktere bych nechtel mit. Procentuelne ac maji vse co se jin raci maji nejvetsi pocet sebevrazd. Ja proste jako nabada ta pisen ..... ten vonasek co si drzi ocasek, zdroj meho stesi se stala evoluce a dnes vim ze nad ni neni a tleskam kdyz vidim jak lidskej druh jde do prdele.

Jeste podotknout, Podporuju celosvetove pravice, ty me dopomuzou dozit stari v pohode a miru, je jasne ze po me prijdou levice a lid bude v prdeli. Tedy Trump, Putin, Zeman, Babis, ac maji jakekoliv problemy jsou nasimi zachranci v tomto momente.

Na Filipinech jsem vzdy fandil Dutertemu. Jedinej statnik kterej dovedl zbavit zemi korupce, ktery dovedl zbavit zemi drog a ktery dovedl snizovat pocet obyvatelstava. Stane pravo v provincii kde uz se slimakama valcil Marcos po prve nastolil bezpeci. I kdyz Adela rvala jako jelen v riji ze letecky bombarduje vesnice. Nez je bombardoval, slimaci kazdy tyden vybouchli nejakou skolu protoze samozrejme maji strasnej a duvodnej strach ze vzdelani. Pribuzni manzelky doufaji ze stane pravo nebude nikdy zruseno, po prve ziji v bezpeci. Bohuzel dnes ctu ze Duterte kterej napadnul uz pred rokem nesmirne zkoruptovane zmrdy, kneze, vyhlasil ze okamzite odstoupi kdyz nekdo predvede fotku kterou poridil s bohem. Bohuzel v zemi nabozenskejch negramotu se obavam ze jeho pravdepodobnost dychat za mesic se rapidne snizila.
Nedelni uvaha svateho profeta Jerryho
3. října 2018:
Po mnoho let jsem byl tryznitelem drobnych domacich jedovatych hadu i jineho zivocistva. Samozrejme tito ubozi tvorove se vzdy setkali s nejakou pohromou za kterou nemohli. Vypadek elektriny, prerusena dodavka topneho plynu, nahla potreba pracovat, cestovat, unava opatrovnika i pohromy nahodne jako treba kdyz aligatori na sebe vylili kyselinu prevrzenim almary. Leta jsem opakoval nesmysly jak je uzasne ze clovek poznava svet jineho tvora. Dnes navrhuju navstevu zoo a kdyz uz musim mit doma neco co dela bordel tak si muzeme poridit kozu. To u nas take bylo.

Popisu nekolik prihod z chovu exotu, pouze prihod osobnich nebo s kterymi jsem se intimne seznamil. Komunisticky rezim me naucil "nejmenovat" a tak pokud pouzivam jmena tak je to clovek extra svine nebo nekdo kdo uz diskutuje s Alahem proc dovolil aby takovej stredovekej superblb kafral lidu co alah chce.

V domacim chovu nikdy nemame dost penez aby jsme nejen zaridili ale i udrzovali zvireti potrebne podminky.

Pamatuju si z utleho detstvi jednomu cloveku na okne se vyhrivajici zmije utocna (nevim proc tak hadovi nadavaji, jenom lidi jsou utocny) Bitis arietans spadla z okna nekde na Vinohradech. Na stesti spadla do detskeho kocarku do mekkeho a to hada zachranilo. Vlastnik prispechal a hada zachranil od jiste ujmy na zivote od organu ktere by pribehli ukazat svoji hrdinost.

Jeden kamarad v Canade byl slepej a tak neni divu ze mel slepou manzelku. Ta si jednou sedla na kobru ktera utekla a odpocivala na kanapi. Kobry jsou typicky mili nekousavy hadatka a tak kobra utekla aniz be manzelku kamarada potrestala za napadeni kousnutim.

Tento kamarad mel nilskeho krokodyla. Nilsti krokodylove sdilej uzemi se slimakama a to je pravdepodobne naucilo byt specialne nevrly. Tedy jednou krokodyl se citil ohrozen a vyskocil a kousnul kamoze do obliceje a v te dobe pred tim nez se Canada stala socialistickou zemi tak rodice kamose zaplatili dost velkou sumu za stehy nutne opet pridelat nos a pysky kamosovi. To bylo to posledni steblo ktere zlomilo vemblouda a kamos me daroval svoji kolekci krogogatoru a jedovatych hadu.

Tento pribeh vzdy davam k dobremu jako dukaz ze: Pocestne a nabozenske zeny pujdou do nebe. Ty nepocestne pujdou VSUDE. Muj kamarad mel rad mlade damy ktere obvykle trapil az je utrapil a oni se mu pomstili ze mu radne pustili zilou. Opakovane dokazal ale ze Popelky se nachazeji i ve skutecnem zivote. Privezl si jako asi ctvrtou ci patou krasnou cikanku nekde od Ostavy. Maji spolu absolutne prekrasnou holku ktera dnes ma jeste asi rok nez bude advokatka. Nejen obdivuji jeji krasu ale i to ze je pilotka, v 18 nacti letech ji tatinek koupil k narozeninam letadlo. Kamos tedy to uz zabalil, ani nestacil rici jak se louci se vsema krasnejma zenama. Jedine nekolikanasobna milionarka po nem zustala. Tedy prihodu kterou vspomenu; seznamil se s jednou zidovkou. Tato superkurva mela brachu kterej me oprcal a jeste me dluzi penize. No Henrymu rekla ze si ho vezme pouze kdyz ji koupi lva. No tak meli lva jmenem Henry mladsi. Tehdy jsme se dost pratelili a tak kdyz prijel 70 plus otec me manzelky na navstevu do Canady vzali jsme ho navstivit Henryho. Jenomze jsme mu zapomeli rici ze Henry mladsi ma volny pristup ze sve klece na zahrade do bytu a ze se k nemu nikdy nesmi otocit zady. No tchan si sel udelat kafe do kuchyne, lev prisel a myslel si ze tchan vari kafe spatne tak ho popadnul za prdel a odnesl si ho si s nim hrat. Tchanovi jsme pak mazali prdel ruznejma mastna a on se necejtil kdyz jsme historku jako velikou srandu davali k lepsimu v ruznych slezinach. Nedovolil aby jsme jeho prdel vymalovanou ze Lada by se nemusel za volbu barev stydeti nafotili. Lev kuzi neposkodil jen udelal oku zajimave hematomy.

Samozrejme je pravda ze kazdy had jednou utece a samozrejme obcas i mazlickove jako lvi utecou. Henry tedy pri jednom z nekolika uteku zakousnul nejakeho cokla o kterem si majitelka myslela ze byl cenej. Henrymu to bylo jedno, zakousnul ho jako kdyby byl bezcenej. Kamose to ale stalo statisice v advokatech a mesto Scarboro, predmesti Toronta tehdy vydalo prvni zakaz snad na celem kontinentu zakazujice drzet zvirata o kterych si mysleli ze jsou nebezpecna. Tehdy jsme zili v mirumilovne zemi. Dnes obcas pes zakousne nejake dite ktere ho tyra ale to je jednou za rok kdy zvire zabije cloveka. Naopak mozkove poskozeni liberalove nam nadelili statisice cernousku z Afriky, nasledovniku blabolu stredovekeho zlocince a ti se nejen strilej navzajem ale zabijej i nas. Takze ja osbne bych dal prednost souziti v biotopu s kobrama a lvama nez s touhle sebrankou z ruznych koutu Afriky a Sredniho vychodu.

Nilskej krokodyl ktereho jsem dostal od slepeho kamose vyrostl a v nevrlosti snad i predcil moji manzelku. Prisel cas ho vylovit v rybniku postavenem pro krokodyly uprostred baraku. Ani nebudu psat jak blbe jsem to naplanoval. Proste nilaka jsme nasrali jak to jeste nezazil. Jako blesk vystrelil z vody a jeho tlama sklouzla po drzadle site kterou kamos drzel. Kdyby to dopadlo jinak tak by ho krokodyl jiste utopil. Kamoz take pestujici ruzne herptilie a vedouci co dovedou se posral kdyz ho krokodyl porazil na zada. Na ten zvuk sklapnuti celisti snad nikdy nezapomenu. Pro ten den bylo po lovu.

Choval jsem Novoguinejske zpivajici psy ale rikali jsme jim Dingo protoze to lide jeste znali. Uzasni tvorove. Kazdy vecer zpivali a jejich zpev znel jako kdychch trhal na kusy nejake deti. Kolik znicili. Pamatuju se jak kamaradla se prijela ukazat v uzasnejch kozenejch jezdeckejch botach. Dingove ji nedoprali z nich udelat ani polobotky. Tedy tito psici dovedli uteci ze vseho. Klece rozebrali bez naradi, vsude se podhrabali, na konec kdyz jsme byli v praci tak byli svazani za obojky k sobe plus retezem ke stromu. Skakanim retez prelomili a aby se nezamotali do sloupu a jinych prekazek co uz si nazvicili bezeli za sebou do sousedni vesnice. Tam nekdo mel privazaneho prej vzacneho pudla. Ten pudl si samozrejme zacal, mym dingum se asi smal no a tak ho dingove potrestali. Majitel pudla byl tak blbej ze sel pudla zachranit. Privolani hrdinove, strazci zakona dingy kteri vrteli ocaskama nad dobre provedenou praci ochotne skocili do policejniho auta doudajice ze je vezou domu. Nevezli. No zasit majitele pudla bylo celkem lacine. Mistni veterinar pravdepodobne napojenej na mafii mrtveho pudla asi 3 dny ozivoval a vytvoril uctenku na nekolik desitek tisic dolaru. To pojistovnu radne nasralo a vypovedelio me pojisteni na barak, banka vypovedela hypoteku a ja prisel po prve v Canade o vse pro co jsme asi 10 let pracovali. Kdyz jsem pak prisel o vse po druhe, po treti a po ctvrte tak uz jsem vedel jak rany hojit rychle a predejit aby byly az na kost. ....... Na vysvetleni. Neziju v oblastech prirodnich katastrof tak si je vytvarim. Kazdych 15 let rozbiju svuj zivot, pak pozbiram strepy a zacnu stavet neco noveho, uzasneho. To je ve shode s evoluci ktera ridi zivot muj. Manzelstvi trva take 15 let, doba potrebna na vyvedeni mladat. Pak samec zaklada hnizdo dalsi a to dela az do doby kdy jeden den padne hubou do hnoje.

Mohl bych napsat nekolik stran ale zkratim to: Mel jsem kamarada kterej me odvedl manzelku, desitky hadu a par krocogatoru. Mozna ze Krocogator v Cestine nezni tak srandovne jako v Anglictine. Nejdrive jsem byl nasranej a pak jsem zjistil jakou me udelal uzasnou sluzbu a dost jsme se zase kamaradili. Tento hoch byl neskonale vykonej lezt v djunglich Afriky a Jizni Ameriky a chytal a posilal. V Orinoku chytil mladata Orinockejch krokodylu, jediny znamy par v zajeti a snad i v prirode. Loni meli mladata v milionove kleci pro ne postavene v Texasu kam je prevezli po tom co tohoto hocha trefil slak. Tyden pred svatbou (samozrejme ne s moji byvalou). Byl znamej i v Praze kde ho zachranili na Bulovce po ustknuti pod okem uz jmenovanou Bitis arietans, samozrejme jinou nez tou vspomenutou v jinem pribehu. Nasledky mel celozivotni ve vyslovnosti. Tedy tento hoch mel pro milovniky krokodylu neskonalou vzacnost, Johnsonova krokodyla z Austarlie. I v Australii se proslavil. Prezil kousnuti tajpanem a dostal se na Australskou televisi jako nejhledanejsi zlocinec. Dokazal opustit Australii nez policajti uzavreli pro nej hranice. V Canade ho Canadska jizdni pozvala k vyslechu ale nemeli jinou moznost nez uverit ze se jedna o nekoho jineho. Ani Australske sberateltvi se neobeslo bez problemu v USA. Posilal hady jako boty a saty jedne temer 80 desatilete teticce jeho kamarada. Samozrejme nic nedopadne dobre do nekonecna, teticku navstivili policajti ale ona je uprosila at ji nevedou z bytu v zelizkach a bylo ji vyhoveno. I kdyz byla teticka nevina byla ve vazbe asi 2 dny. ---- Uz jsem rekl ze kazdej had jednou utece. Tedy jedna Australska kobricka utekla z domu kde legalne bylo registrovano sidlo vyzkumneho ustavu plazu. Opet historie na 100 stranek jak je vse mozne ale i nemozne a jak vse zalezi na uzasnejch nahodach. Proste kamos a moje ex meli legalne dum ve meste s tisicovkou jedovatych hadu a dalsi tisicovkou dalsich reptili, nektere jako Kubanske Felsumy behaly volne. Tedy kobricku prejelo auto, povolani novinari lidma kteri nikdy o takovem hadu neslyseli hada odvezli do zoo v Buffale k urceni no a zde asi zacali nejvetsi soudy ktere staly moc a moc penez. Kamos dokonce nektere vyhral ale za jakou cenu! Hasici, vodohospodari, elektrikari, plynari, cela smecka se zbehla aby vyzkumnou stanici zprovodili ze sveta. No a po smrti hlavniho hrace dalsi soudy, ochranari atd a na konec opet to byli nevini zivocichove ktere na frmol doplatili a mnozi zivotem. Barak byl odstranen a pozemek prodan jako parkoviste aut.

Mohl bych pokracovat ale asi by dal uz nikdo necetl. Jenom na konec: Ze skalniho tak zvaneho teraristy jsem se stal tahounem proti pestovani exotu v domacnostech. No a vsemu udelal konec svab. (do celedi lidsko-svabovitejch patri vlastni svab, clovek kterej okusuje kosticky, beha za sanitkama a domlouva lidem aby sveho souseda soudili-that is an american way; farar, no tam je to jasne, vymyva mozky hlavne mladezi aby byli schopni radostne umirat v bojich za moc a penize svych vladcu; no a politik, ten krade primo, vetsinou je to sbvab a cely cech svabu ho chrani; no a nakonec banker, mnoho jich jsou take svabove, ti nas donutej si vypujcovat az nas vlastnej. Na zivot, sve dluhy nikdy nedokazeme splatit. No a aby bylo mozne to delat znovu a znovu tak mame system bankrotu. Kapitalismus bez bankrotu by byl jako krestanstvi bez pekla. V bankrotu nas nechaji mit vse potrebne aby jsme mohli na ne dale pracovat a po dobu kterou nam svab zvany soudce urci rok az 7 let naridi nam cucat krev. Pak jsme omilostneni a zacnou nas bombardovat aby jsme si opet pujcili aby jsme se dostali co nejrychleji opet do otroctvi.) Tedy kdyz nekdo rozbije vajicko v obchode svab ma jen zanedbatelnej uzitek. Kdyz si nekdo rozbije ve stejne situaci hlavu - no zde se svab napakuje. Dnes svab ma pod kontrolou vze. Od naseho zrozeni az po ten okamzik co nas jako smeti spalej v peci. Nemuzeme ridit auto pokud nemame pojisteni ktere ovlada svab. Nemuzeme koupit dum pokud nemame pojisteni opet urcene stadem svabu. Zadna firma nemuze existovat bez domaciho svaba kterej vse ridi. Kazdy politik je pojisten a pokud se vzepre svabove ho znici. Svab urci ktery svedek je pripustny slyseni v me obhajobe, snad je vam uz vse jasne. Tedy dnes i na priklad Torontska zoo nepestuje zadne jedovate hady. Kazdy had jednou utece a svab nasadil tak vysokou cenu za pojisteni ze to navstevnik nemuze zaplatit.....Vrchol svaboviny ma vudce jako na priklad ta kurva Berlinska ktera dokazala znicit, zaprodat a zradit nejen svuj narod ale i zbytek Evropy. Kde je Zizka? Vzbud se a opet jim to vymaluj.

Na zaver: Kazdy had jednou utece. Ukazuju sbirku hadu kolegum z prace a zatim co maji cenichy na skle terarii ja stojim hodne vzadu. Prohlasuji: V teto posledni kleci je Jihoafricka plivajici kobra, ta pomaha v regulaci premnozovani lidi v teto zemi. Cumej, cumej a nakonec me oznamej ze tam zadny had neni. Vysvetlim jim ze je ve vetvich nahore. Nevidej. tak jim ho jdu ukazat, zadnej had v terrariu skutecne se nenachazi. kobra byla v baraku asi 3/4 roku. kdyz jsem nezapomel tak jsem navstevnikum rikal kdyby videli hada at na nej nesahaji a zavolaj nas. Tedy na kobru jsem davno zapomel a jednou otevru zasuvku v psacim stole a ona tak hezky stocena na casopise. Otevrel jsem klec, casopis opatrne vzal a donesl zpet do terraria. Jak byla rada! Hned si vzala nabidnutou mysku. Samozrejme prisel jsem na to jak utekla. Soupaci skla nemely zadnou mezeru. Opet ale setrivej chovatel nekoupi sklo silne ale jen okeni. Tabule byly dostatecne velike ze kobra dokazala je prohnout a misto si mezi tabulkama skla udelala.

Snad posledni pribeh: Utekla anakonda. Trpel jsem velikastvim, hlavne sexualne. Postavil jsem palac 8000 ctverecnich stop s plavacim basenem, saunou a hot tub cili virivkou ci spa. Cervenali by jste se kdybych popsal jake mejdany se zde odehravali. Snad nejpohadkovejsi desetileti meho zivota, no bylo me 30 az 40... Tedy budova mela 7 zachodovejch mis, vylevky, pisoar, vse spojene trubkama. Obcas navsteva sla na zachod a rvouce povidala ze ze zachoda na ne koukala hlava hada, na to jsem mluvil o strasidelech a nedokonalosti naseho vnimani. Snazil jsem se operovat klub ktery by tu ohromnou castku za otop a udrzbu platil. Nemohl jsem rici ze o nic nejde ze je to domaci anakonda. No jednou jdu na zachod a anakonda pulkou tela venku z misy na slunicku, hned jsem skocil a anakondu chytil a ona me. Nevim kdo si z blizka prohlizel zuby hada kterej musi udrzet mrskajici se slizkou rybu ktera skutecne do jedo zaludku nechce. Proste krev ze me crcela, ja rvu na manzelku at zavre vodu donese vercajk, hadr na podlahu a jde pomoci. Proste potreboval jsem obe ruce hada drzet zatim co manzelka stridave odsroubovavala misu a utirala moji krev. Vse dobre dopadlo, zbytek hada jsme vytahli z odpadni trubky a had vedel ze proste ne jinak nez se protahnout skrz zachodovou mistu a sup zpet do teraria.

Tedy at je jakkoliv lakave pestovat hady, samozrejme kdo je mlady ma rad hady, ja doporucuju je nechat kde jsou. Ne ze by jsme jim delali nejakou sluzbu. Drive nebo pozdeji jim nestoudne odepreme zivot a sebereme prostredi, ti hadi co maji vetsi stesti pred tim zajdou na jedy ktere vsude lejeme, strikame, foukame, a nestoudne hady prejedeme na silnicich, myslim ale ze zajdou spokojeneji na nase nasledky v prirode nez v tom terrariu

Pestovat i ty cicavce je lakave. Meli jsme ochoceneho myvala, v kleci narozeneho. Samec kteremu jsme nesehnali samicku. Rad jsem ukazoval navstevam jak myval sedel a rucickama onanoval. Tedy jednou jsem zapomel utahnout srouby u kola auta manzelka nedovedla jezdit po 3 kolech a dost utrpela moji nedbalosti. Plastickej chirurg ji udelal nos. Asi za 2 roky nas ochoceny myvaj ji ten nos ukousnul a svet dela blbosti, manzelka se dostala ke stejnemu chirurgovi ktery se chlamal ze nikomu jeste nedlel nos 2x.
Sepsal svatry prorok Jerry na podnet precteni si clanku nize o utecene kobre v Hlubocepich
Blažej Frithjofovič Krupička: Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém díle, určitý podnět. U mne jsou to zpravidla dluhy.

Génius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.
Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů
Vážení spoluobčané,
v nedávné době jsem podepsal významné dokumenty pro Československou republiku, tj. dekrety prezidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději.že se již nebudou opakovat tragické události let 1938-39. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou "tak zvaní čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návrat u nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta ČSR T.G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R. Štefánka. Vedlo by to k zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.
Podpisem dohody o společné péči o katedrálu svatého Víta v květnu 2010 vznikla i Rada katedrály, jež má za úkol přispět k náležité péči o stav a provoz katedrály v zájmu věřících i veřejnosti. Členy rady jsou držitelé sedmi klíčů od Korunní komory, tedy prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský a primas český, předseda Senátu, předseda Sněmovny, probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátork Prahy.
Ivan Gončarov - Oblomov, 1858
Mnoho lidí váhá, mají-li říct dobré slovo, a stydlivě se červená, zatímco lehkomyslné vynáší směle a hlučně, netušíc, že takové naneštěstí nevyzní naprázdno, ale zanechá dlouhou stopu zla, někdy nenapravitelného.
V časných ranních hodinách dne 21. června roku 1621 započala na pražském Staroměstském náměstí hromadná poprava účastníků protikatolického odboje, namířeného zároveň proti absolutistickým snahám Habsburka Ferdinanda II. Této exemplární čistce iniciované samotným Ferdinandem padlo za oběť 27 účastníků odboje:
Páni
Jáchym Ondřej Šlik z Holíče
Václav Budovec z Budova
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Rytíři
Kašpar Kaplíř ze Sulevic
Prokop Dvořecký z Olbramovic
Fridrich z Bílé
Jindřich Otta z Losu
Diviš Černín z Chudenic
Vilém Konecchlumský z Konecchlumí
Bohuslav z Michalovic
Měšťané
Valentin Kochan z Prachové
Tobiáš Štefek z Koloděj
Ján Jesenský
Kryštof Kober z Koberšperku
Jan Šultys z Felsdorfu
Maxmilián Hošťálek z Javořice
Leander Rüppel z Ruppachu
Jiří Hauenšild z Fürstenfeldu
Jan Kutnauer ze Sonnenštejna
Simeon Sušický ze Sonnenštejna
Nathanael Vodňanský z Uračova
Václav Maštěrovský z Jizbice
Jindřich Kozel z Peclinovce
Ondřej Kocour z Votína
Jiří Řečický

Simeon Vokáč z Chyš

Dále měl být popraven i Martin Fruwein z Podolí, ale před exekucí spadl 7. června ze střechy a zabil se (není zcela jasné, zda šlo o vraždu, sebevraždu anebo uklouznutí při útěku); symbolicky bylo proto popraveno jeho mrtvé tělo.
Staroměstská exekuce měla především odstrašující význam. Ferdinand, podobně jako jeho o dvě stě let starší předchůdce Zikmund Lucemburský, tímto svým činem dával najevo, kdo je v České koruně pánem. Avšak oproti Zikmundovi, kterého poprava Jana Roháče z Dubé a jeho spolubojovníků zbavila ve svém důsledku královské autority, Ferdinand, nacházející se v odlišných sociálních a politických poměrech, si tímto svým činem autoritu jen podepřel.
Poprava 27 účastníků odboje vykonaná dne 21. června 1621 neznamenala naprostý konec protikrálovského boje (v Kladsku se například bojovalo až do roku 1622), avšak podařilo se jí zamezit silnému a jednotnému boji proti Ferdinandovi. Otázka, do jaké míry byl tento boj veden před a během bitvy na Bílé hoře, jak štědře ku příkladu čeští stavové tento boj financovali etc., je však vedlejší.
Poprava 27 účastníků stavovského povstání byla tragickou událostí a předznamenávala charakter doby následujících tří set let.
Janovo evangelium, 8. kapitola...v brněnském hantecu:
3 Doklapala k Šéfovi sajtna s jakósi koc
4 a hlásí: "Šéfe, tudletu fuchtlu jsme lapli, jak kysala s cizím konópkem.
5 Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?"
6 Splichtili na nej flignu, aby ho mohli nabonzovat. Šéf si cupl a cmrdlikal do písku.
7 Když do nej furt vandrovali, hókl na ne: "Kdo seš čisté, migni ju grimlem!"
8 A zase si čupl a cmrdlikal.
9 Celá sajtna se zdekovala a pila pali.
10 Šéf nasísl na koc: "Kde só všeci, kocóre? Žádné te neodemlel?"
11 "Ani rana, Šéfe," hlásí koc. A Šéf na to: "Ani já te neodemelu. Sypé pali a už žádný levoty!"
Velké války se z historických českých zemí zúčastnilo 1,4 milionu mužů, z nichž přibližně 140 tisíc se domů nevrátilo.
Jerry Kubias

Dnes odvisilala Ceska televise dalsi cast o trampingu Tento porad me doposud oslovil nejvice. Zacatky trampingu byli v dobe kdy jsem se jeste nevylihnul. Tento porad me ukazal tucet tvari ktere jsem mel tu cest osobne poznat.

Donutilo me to zamyslet se nad svym krasnym zivotem. Premyslim kolik mych kamaradu uz nedycha a kolik problemu starnuti mam ja sam, zlate stari???? hovno! No a premyslim az me v papirovem pytli hodej do pece coz jsem uz predplatil komu budu chybet? Jak dlouho? Zivot musi jit dal pro ty co ziji.

Jako teenager jsem byl typicke dite. Vsechno jsem vedel, rodice neposlouchal. Jak dnes lituju. A ve sve supremni aroganci si myslim ze mam mnoho co rici svym potomkum. Treba to budou ignorovat nekolik desetileti ale pak se budou pidit po vsem co jejich predchudci delali zrovna tak jako se dnes snazim zjistit ja vsechno o svych predcich a nachazim to velice slozite. Lide kteri o nich vedeli nejvice uz nejsou.

Porad me donutil uvedomit si jak vse vzniklo. Ja za vse vinim sveho tatu ktery me dal jako sedmiletemu?? knizku: "V zemi temnych trav" aby me nutil naucist se cist. Nejen ze knizka splnila jeho ocekavani ale udelala ze me dobrodruha. Nasledovala dalsi cetba, Hosi od bobri reky, Saturnin, Svejk, Stinadla se bouri a samozrejme "Romany do kapsy" kterym jsme rikali rodaky a byly skolou velice stihane. Dodnes si pomatuju uvodni vetu jednoho rodaku: "Nekonecne jsou ty Canadske lesy" dale ....."stvete se dal vy proklate bestie, stvete se dal" (Traperovi utekli psi a traper se zlomenou nohou se belhal do srubu).

Pamatuju se ze moje mama byla velice jemna kultivovana zena. Ze me cetba udelala opak i kdyz jsem cetl mamou podvrzena dila jako "Pantata Bezousek". Pamatuju se jak tata vzdy vspominal jak jeho otec nerespektoval zadne zakazy. Muj tata ho jako slepce vozil (slepectvi je kletba Kubiasu) a kdyz byl nekde zakaz vjezdu muj deda vzdy komandoval: Jarku, jed tam. Toto tata nestacil dorikat kdyz jsme se ocitli nekde v Orlickych horach nahodny terc tanku ktery se cvicil v odstrelovani bunru ktery mel zastavit Adelu (pardon, Hitlera. Chyba ta byla zamerna). Vim ze vojaci malem dostali mlade z nas, necekali ze nekdo by projel necestou na cviciste.

Uz nekdy od sedmi let jsem vedel ze utecu, moje detske sny bylo prikladat uhli v kotli nejake lodi, videt daleke pristavy a holdovat tezkemu vinu a lehkym zenam. Nevim jestli si to nekdo dovede predstavit co to je kdyz kazdy okamzik clovek pouzije na sneni o vystup na Kilimanjaro, plavani v Amazonce a videt "tisice mil kde se vali slavna reka Nil".

Trampsky porad moc nevysvetluje rozdil mezi utecencema. Kdyz jsem zakotvil v Canade (manzelka letela na Kubu a letadlo tankuje v Canade, byla v lagru v Halifaxu, ja preplaval Dunaj a byl jsem v lagru v Italii kde jsem se dozvedel o slucovani rodin. Jinak Canada nebyla v te dobe emigracni meka. Starousedlici nam rikali "ty novy" Ve vlne po znovuobsazeni CS v roce 1968 se objevili novy "novy" a my jsme porad nepasovali do tech "starejch" a tak ve skutecnosti jsme byli opet tak mezi.

Nevim ja spravne oslavit hrdinstvi mych rodicu kteri me pomohli uteci. Kdyby za mnou prisel syn at mu jdu pomoci s nejakym trestnym cinem, ze me sice muzou na 15 let zavrit ale pustit me musej a ze on se me stejne nijak neodmeni tak bych ho asi poslal kam slunce nesviti. Moji rodice me neskutecne milovali coz me cely zivot sice pomahalo ale mnohdy i skodilo. Ztratili tisice prilezitosti ustedrit spravny kopanec jako lasku. No vse jsem prezil. Pred Italskyma hranicema ja a tata jsme premlouvali mamu at uteceme vsichni. Ona ze to nemuze udelat rodicum a tak jsme se rozloucili a oni jeli zpet a ja pokracoval pres lesy vlacejice zcela nepotrebne satstvo ktere maminka Honzovi na cestu zabalila na cestu do neznama. Za 4 roky rodice za druheho zjeveni ne panny Marie ale bratra Rusa rodice take plachli. Utek vsech emigrantu byl dlouho traumaticky. Snad vsichni meli nocni sny o ocitnuti se najednou zpet v Cesku. Ja se pamatuju na jeden sen kdy utikam po Vaclavaku a horda policajtu za mnou. Na stesti jsem se vzdy vzbudil v lagru nebo pozdeji v Canade. Byli ale i taci kteri to neprezili; Sochar Lany. Utek, lagr, Ney York, dopisy stenajici ze to nejsoy ty ceske haje a luka a zpet do Ceska, vse dokazal za mene nez rok. Nevim jestli sel do basy nebo jestli se stal lharem na prolhane ceske televisi, tluchubou komouske propagandy. Vidime takto zneuzite lidi opevujici slimaky na televisi dnes. Videl jsem rodinu z Polska. zubar s manzelkou a detma. Vratili se do polska ze pry lepsi kriminal v Polsku nez lagr. Sesel jsem se s Milanem Kostkou. 5 let v lagru, zadna zeme ho nechtela (nerekl nam proc, pravdepodobne byl zlocinec ktere dnes Adela bere s otevrenou naruci) a nekolikrat zadal zpet do Ceska a tam vedeli ze nebude pilirem spolecnosti a nedovolili mu se vratit.

Ja nikomu nerikam jak otresne podminky byly prvni dny v lagru. Ja vedel ze je to docasne, vedel jsem ze manzelka kterou jsem jeste tehdy moc miloval plnou davkou vzech hormonu v tele 22 leteho na me ceka v Canade. Jediny den jsem nelitoval ze jsem utekl jak v lagru, tak v Canade, tak po nasledne emigraci do USA, tak po tuctu navstev zpet do Ceska. Jsem dite stesteny, verim ze duch moji matky me porad jeste chrani nevyslovnou laskou, doposud zivot byl a je pro me operetka.

Nebudu popisovat detailne krasny zivot svuj. Proste vyslo to. Mej jsem 4 rozvody, 2 se stejnou manzelkou ve 2 zemich a jednou jsem se zucastnil rozvodu osobne. Jednou jsem mel zastupitele a dvakrat jsem soudu napsal ze verim svym manzelkam (vsechny me milovaly a veril jsem jim s zivotem) ze me neoskubou jako slepici. A samozrejme nikdy jsem neprisel o nic nepravem, nejakym podrazem. Manzelky me skutecne milovaly. Samozrejme take jsem mel celkem 5 svatebnich obradu a vsech jsem se hrde zucastnil osobne. Matematikum budou vrtat v hlave cisla. Vse ma ale logicke a jednoduche vysvetleni. Nikdy jsem se moc nezajimal o nelogicka narizeni pokud nebyly v muj prospech. Chytil jsem lidozroutku kterou jsem musel mit a privest ji do Ameriky neni jednoduche ci spise nemozne mimo cesty snatku. No pozdeji jsem byl obet jednoho zadrhelu, myslim ze vim kdo ale nemam primy dukaz, tedy "nekdo" oznamil uradum ze uz jednu takovou mam. Urady na me udelali bububu a naridili se s jednou rozvest. To jsem ucinil a ponechal si lidozroutku. Pozdeji ale urad socialniho zabezpeceni me upozornil ze nedostane vdovskou pensi protoze kdyz jsem se s ni ozenil byl jsem zenat a urad socialni pece tedy povazuje snatek za neplatny a vyzaduje oddaci list datovany po poslednim mem rozvodu. Nebylo jednoduche sehnat misto kde Kubias a Kubias, 2 manzele se muzou oddat. I chronicky zkoruptovane ostrovy Karibskeho more me odmitli.

Nelogicka economicka instituce manzelstvi je ale na ustupu vsude. Ja byl vzdy socialne 50 let pred socialni a tedy i zakonitou nornou spolecnosti. Ted se buzici zeni v celem civilisovanem svete, za 40 let snatby se zviraty budou normal take. V Uruquai jsme meli prvni skupinove manzelstvi a v Canade po prve uznali skupinove rodicovstvi 2 muzu a jedne zeny. Tedy vysledek je ze jsem nasel soudce v konservativni Arizone ktery nas oddal a urad socialniho zabezpeceni je spokojen. I manzelka je spokojena, mame 2 vyroci svatby 4 roky a 3 mesice od sebe.

Proc mam zcela krasny zivot? Dulezite si uvedomit. 99% zivocisnych druhu ktere kdy zili vymreli. Lidstvo je na ceste k vytvoreni monokultury jedineho druhu a prioroda si samozrejme pomuze. Lidstvo odejde jako odesel dynosaurus. A brzy. Nez ale odejde tak nastane totalni rozklad spolecnosti. Nebude voda, nebude jidlo, vse znecistene a v nedostatku. Nase deti nas budou nenavidet, a brzy a pravem. Lide jsou tak chytri jako kvasinky ktere nam delaji pivo. Mnozej se tak az jejich zivotni splodiny vsechny otravej a prestanou kvasit.

Ja jsem se totalne odpojil od spolecnosti zotrocene spolecenstvim nabozenstvi a statu. Obe instituce se navzajem podporuji, vymyvaji logicke mysleni detem od utleho veku a jako upiri lid vyssavaji.

Ja nasleduji evoluci. Uz jako dite. Pamatuju si ze jsem zadal mamu o provaz a ona se ptala na co. Vysvetlil jsem ji ze chci spat jako liska, pod posteli a v klubicku a nohy se me natahujou tak potrebuju provaz na jejich svazani k telu. Mama se rozcilila ze neporodila lisku ale dite lidske a jak me to vucec muze napadnout spat pod posteli. Dost se rozcilila. Tata naopak jen rekl: Chce spat pod posteli jako liska, nech ho. Proste studium biologie byl muj konicek. Na vse mam reseni, vse dle evoluce, optam se: Co by clovek jeskynni udelal v teto situaci? Co by udelal slon? Co by udelal mravenec? Proste co nejvice pracuje v souladu s evoluci a mym postavenim na planete coby zivy organismus souperici se vsema ostatnima zijicima organismy na planete o prisun energie. Anglictinu jsem zvladnul nekdy od roku 1968 a od te doby mam clenstvi v ruznych avantgardnich spolcich, absolvoval jsem desitky kursu a zjistil jsem ze vsechny kursy vlastne uci lidi jak mit srandu a byt stastni aniz by se trapili vidinou pekla a socialniho ostracismu. Muj kamarad vede universitu odnaucovani. Problem je ze vse co do nas vtlouklo nabozenstvi, spolecnost, rodina, skola, zakonodarsrvi se musime odnaucit a vymenit to proste za stastne a spokojene vyuziti toho kratkeho casu co nam zbyva.

Mame registrovanych asi 1170 plus nabozenstvi. Samozrejme vsechna jsou ta prava a jedina co nas povedou ke spokojenosti az na cervy sezerou. Ja chci byt spokojen ted a tak jsem si vybral 27 a hledam dalsi. priklad: Cirkev jedovateho mozku. Mnoho zvirat vyvinulo jedy aby se uzivili a ubranili. Pouze clovek vyvinul jedovaty mozek. Zadne zvire nevyrobi atomovou bombu. Zadne zvire nevyrabi neco co poskodi jine zvire na opacnem miste na planete. Nebo: Discordians. Velice jednoduse, jsme proste proti VSEMU mimo lasky a dobremu rozpolozeni coz laska prinese. Pamatuji si jak me moje prvni laska nazyvala hnusnym oportunistou. Myslela tim ze rychle dovedu vyuzit nepozornosti slecen v chraneni svych vnad a brala to jako srandu, nevim jestli hnusny oportunista byl popisovan Leninem ci jinym pablbem, bylo to ale v uceni o ruske revoluci, Trotskym atd.

Zpet k poradu v televisi. Myvala mluvi o knihach ktere napsala. Ja tleskam. nejsem literarni kritik ale kdyz ctu knihu ktera vspomina pul tuctu lidi ktere znam a doplnuje informace ktere jsem nemel tak me kniha chyti za srdce. Hned jsem si vspomel jak jsem jezdil po americkem kontinentu s tatou a jeho pritelkyni, akademickou malirkou ktere rikal opicka. Vspomel jsem si jak jsme byli v Saline valley v horkych pramenech. Jenom clovek uz poskozenej spolecnosti by pouzival textilie v lecebne vode horkeho pramenu. Ja vzdy dokumentoval focenim svuj zivot a opicka, tehdy asi 80 me nabadala at to jeji brisko neni videt, ze prsa ji hezky plavou ale bricho at nefotim. Bohuzel vody nebylo dost aby mohla to brisko ponorit. Vzdy jsme byli na cestach s vanem pro 7 nebo 8 a brali jsme kdo mel zajem. Nase dovolene typicky ujely 10,000km. Tata priletel ze Svycarska kazde 3 roky, opicka zila v Ontariu. Na jedne ceste jsme jeli s moji ex. Tata a opicka chteli koupit croasanty a spravne jsem jim rekl ze musej nejdrive dojist buchtu kterou si koupili. Oni ji uzdibovali a vyhazovali okenem. To jsem se dozvedel az pozdeji. Jednou jsme byli na navsteve u Kennnedyho. Tatu a opicku ulozil do medvedich kuzi, strasne si libovali. Take se hrozne smali jak je Kennedy tituloval vole, to je proste pozdrav a osloveni pro kazdeho a jine nezda. Tata byl zvyklej byt titulovan pane doktore a tak ho to moc bavilo ze nekdo ho tituluje vole a povazuje za lidskeho tvora bez strojeni. Byli jsme s nim ryzovat zlato, samozrejme na hrbitove jeste pred tim nez po dlouhem vyzkumu se proste jedno misto oznacilo jako hrob Vencla.

Nekolikrat jsem byl pruvodce/ridic zajezdu turistu z Ceska a vzdy jsem je vzal na hrob Vencla a vsichni podepsali upominkovou knihu. Teprve ted se z televise dozvidam ze kniha je v museu na Morave. Ja jsem v ni pravdepodobne podepsan jako Jerry Vyvrhel z Arizony.

Zpet k memu zivotu. Vsechny moje manzelky byly uzasne zeny a presne to orechjove pro obdobi v kterem jsem byl. I kdyz porad rikam ze moje dalsi bude Cinanka, po 14 letech znamosti jsem spokojen a verim ze me bude kontrolovat privod kysliku dokud to budu potrebovat spise nez ze zavre kohout. Moje smrtelne obavy jsou trochu mozna ne bezpredmetne, jsem o 36 let starsi. Moje manzelka mela uzasny zivot. Moje sestra napsala knizku nevesta z Filipin. Tleskam jak dobre vse vystihla. Hledam nejakeho spisovatele kdo by ale oslavil jeji zivot celkove a v anglictine. Zvlaste kdyz vyrustala. na priklad si pamatuje jak se chodila koupat do kristalove ciste reky vtekajici do Sulu more. V rece chytli ryby kazdy den k veceri. Dnes voda v rece neni, jen smetiste ktere splachuje sracky do more kdyz prijde tajfun. Krasne lesy byly pokaceny, tvrde drevo prodano na export a mekke spaleno aby si mohli varit rejzi. Protoze uz drevo na spalenui je daleko v kopcich lide jedi ryzi nevarenou a vetsina nema zadne zuby protoze nevarena rejze zuby prilis zatezuje a vypadaj. Za tajfunu dest udela sesuv pudy a par lidi to zavali. Otec manzelky byl uspesnej farmar ktery krmil pul vesnice, vetsinou zadarmo. Slimaci se rozhodli ze udelaji slimackou zemi z Filipin. Marcos, dej mu Manitou nebeske kralovstvi slimakum ustreloval hnavy kdyz je zvedly moc. Amerika nechala Marcose vymenit za jejich sluhu a ti dali slimakum autonomii, pul druheho nejvetsiho ostrova po Luzonu. Slimakum to samozrejme neni dost a i v neslimacke casti kazdy tyden vybuchne nejaka bomba ve skolach a spravnich budovach o cemz se nedovime protoze proti slimakum se nesmi nic napsat. Po 3 roky pred sklizni prisli a tatinkovi sklidili tak ten se na farmareni vykaslal a zacal stavet lidem baraky protoze byl dobrej tesar. Vetsinou pomahal zadarmo. Po mrtvici lidi rozkradli kravu, kozy, buvola, dnes Duterte slimaky bombarduje ale je to temer nemozne. Bomby jsou vetsinou neucinne v horach. Zavedl ale stane pravo, rodina manzerlky je nadsena, po prve ziji v bezpeci. Duterte byl take jediny politik kdekoliv na svete ktery se vyporadal s drogama. Prodavace jednoduse postrileli, cela zeme tleska. Singapur a Malajsko sice lidi za drogy vesi ale problem nevyresili. Vyresit problem znamena nechat urcite mnozstvi chyb. tedy mozna ze kazdej stej zastrelenej nebyl prodavac drog, policajti si vyresili nejaky osobni problem. V ramci statu ale musime zatleskat. Amerika zabila bojem s drogama stotisice lidi a drogy lze koupit na kazde ulici.

Z kazdeho cloveka kteremu slibime koryto se stane liberal. Mame v Canade dneska vkladu muslimskeho komunistickeho zmrda, Trudeau. Jeho nejvetsi uspech do dnes je ze Canada je druha zeme na svete ktera povolila osobni pestovani, nakup a uziti marijuany. Mam kamarada kterej konopi kouri velice tvrde uz 50 let. Tuhle jsem ho navstivil a on me vysvetloval ze zeme neni koule ale talir. IQ spadnul oproti stejne starym predkum o 5 bodu. Slimacky cernosi maji proste anatomii kterou kazdej bilej muze jenom zavidet. No a holkam se moc libi byt narazena na kopyte. Problem je ze slimaci se mnozej rodinne stovky let a jsou dregenere jak nas poucil Werich. Take jsou ti z Afriky seriozne podtrzeny nedostatkem proteinu a tito podvrataci maji velice nizke schopnosti mozkove, jejich nejdukladnejsi schopnost je odrikavat blaboly stredovekeho zlocince, prznitele deticek a vraha. Toto nas ma take kulturne obohatit. No ale jsou schopni nas mnozit a stat tleska, potrebuje nezamestnane, nezamestnatelne davy dostatecne chytre na to aby poslouchalo rozkazy jak namirit na nepritele a zmacknout kohoutek a chranit bohatstvi bohatejch lidi jejichz "svobodu" brani ale ne dost chytry aby jinm to doslo. Liberalismus je mozkova vada. Jelikoz liberalove prohravaji po celem myslicim svete, tez zacala kampan povolit detem volit od 16. Proste kdyz liberal nemuze vyhrat ve volbach slibit neco co dava smysl tak si ty volice doveze oteviranim hranic a kriminalu. Loni si vydupali ze muklove smeji volit a stejne jim to nepomohlo.

Tolik jeste chci uzit a dokazat, tak malo casu. Moje nejvetsi dilema letoska bylo: 10 Listopadu zacina v Texasu posledni svetovy potlach. Vsichni co tento dulezity slezd drzeli vymreli nebo jsou blizko. 11 Listopadu odplouva swingers plavba do Karibiku, zcela hedonisticka zalezitost ktera se opakuje kazdych par mesicu pronajmem lodi pro 3500 lidi a tydnem nevazane zabavy. No mam to za par tak jsem volil hedonismus.


While you are reading this message, one plant or animal species is becoming extinct due to human infestation of all except the most inaccessible places. But there is good news. Human species will soon follow. Earth will heal in time and all its inhabitants that are left will follow the course the evolution principles allow them again. The human species not only destroys everything for everyone, to hasten its demise it is the only live form working its evolution backward.

K nasledujicimu clanku:
Nase planeta jde obdobim horka a zimy. Normalka. Planeta ma mnoho regulacnich mechanismu. Voda pohlti vice plynu kdyz je studenejsi nez kdyz je teplejsi. Permafrost cili hlina s obsahem organickeho odpadu drzi uzasne mnozstvi methanu, plynu vyrobenem z organickeho odpadu, dokud se neohreje. Pak se plyn uvolni. Kazdy strom obsahuje tuny uhliku ve dreve dokud neshnije nebo dokud nejaky skudcovity druh ho neskaci; kazda sopka co si radne zasopti vychrli vice plynu nez lidstvo za svoji existenci. Bylozravcu jako koz, ovci, krav je diky odlesneni exponencialne vice nez by se mohlo v prirode vyskytnout a ti bilozravci vyprdi vice sklenikovych plynu nez co lidstvo vytezi.
Vsechny regulacni systemy pracuji nutne se zpozdenim, treba i na tisiciletych tabulkach.
Jelikoz obsah plynu neustale kolisa, a pomalu a na tak ohromnem meritku ze nase nabozenstvim a liberalama znicenych mozkach si to nedovedeme predstavit tak jsme ochotni verit zbrblum vrchnosti. Mame ale dukazy. Drive jsme meli dinosaury kteri vazily desitky tun. Nohli zit protoze zdroj k vytvareni energie, kyslik mel daleko vetsi koncentraci ve vzduchu nez dnes. Dnes by se Tyranosaurus rex zadusil nedostatkem kysliku takze divaci filmu o dinosaurech se nemusi bat ze by je dnes mohl nektery sezrat. Jiste by ani nemel dost kysliku aby je ztravil. Samozrejme velke zvire musi hodne zrat a mizive mnozstvi zvirat muze si dovolit zrat maso. Vetsina zere travu a listi.
No a jak hluboke byly ty lesy vidime kolik mame pod zemi uhli. Oblast v Pennsylvanii hori a nelze uhasit a uhli je zdanlive nevycerpatelne. Dnes neni ve vzduchu dostatecne mnoztvi kyslicniku uhliku aby rostliny mely dostatek pro fotosynthesu a takovy rust. Dnes mame raseliniste, i kdyz tisice let stara porad jsou nic. Obcas se najde vlastenec, politik ktery to mysli se svoji zemi dobre a slibi ze vypumpuje tu statni bazinu a za desetileti zjisti ze bazina je bezedna. Svine nelze od koryta odehnat, podivejte se na Adelu, kolikrat jsem myselel ze je po ni a je tam nadale. Bezedne jsou ty baziny. I nejlepsi president od doby Kennedyho, nas kacer Donald neni schopem bazinu vypumpovat a je to bilionar.
Tedy veskere ty kecy o globalnim oteplovani jsou jen to, kecy. Ucinek je samozrejme strasnej, protoze se lidi mnozej jako krysy, specialne slimaci. Desitky milionu budou chcipat hlady a brzy. Ja je ale neuprcnul, nezadejte po me abych si utahoval opasek a zivil je cimz bych jedine prizpival k celosvetove miserii. Prodavani uhlikovych kreditu je k smichu, nebo k placi, jedine ty svine u koryt nasli vice moznosti jak z nas grose vyklepavat. Kazdy politik je v podstate neschopnej sam si vytvaret zivobyti, Nemaji zadnou sebeduveru, potrebujou stado kejvalu jako vidime v trznici, kejvalove vyrobeni v Cine.
Proc skutecne hodnotne clanky nejsou podepsane? Protoze zijeme ve fasistickejch diktaturach. Podivejte se na Brusel, krucek po krucku znici vsechny narody. Pouzivaji hrozbu oteplovani aby jsme ty blbce dale volili.
Samozrejme ze budeme chcipat ale bez ohledu na oteplovanio nebo ne. Lidi jsou tak chytry jako bakterie v petriho misce, budou se mnozit tak dlouho az vsechny pochcipou ve svych srackach. Tam je dnes lidstvo. Je nebrecim, ja tleskam. Zivocich ktery je schopny vrazdit jine zivocichy ve jmenu neexistujici vymysleniny a jeste tak blbe ze je to neobhajitelne neni nutne chranit pred zanikem. Tedy vedci kteri vedi se musi zivit. Kazdy vedec ktery poukaze na prirodni nevyhnutelnost oteplovani, zvysovani hladiny v morich, (mnoho zvysovani hladiny je zpusobeno sesuvem podlozi) je okamzite znicen tou bazinou ktera se jmenuje statni diktatura. Tak svoje vedomosti musej skryvat.
Svaty profet Jerry
Něco o tání ledovců
Změna salinity je důležitá pro rotaci oceánských proudů. Je s podivem, jak chemik se znalostí kalorimetrické rovnice opomíjí i jiné fyzikální zákony. Teplota slunce hraje v ohřevu Země téměř bezvýznamnou roli. Důležité jsou energetické částice sluncem vyvrhované, jež jsou sbírány radiačními pásy Země.
Úbytek polárních ledovců je v přímé úměře s úbytkem ozónu. Ozón je tvořen bleskovými výboji a polární ledovTranslated from her version of sign language, Koko’s message was as follows: “I am gorilla… I am flowers, animals. I am nature. Man Koko love. Earth Koko love. But man stupid… Stupid! Koko sorry. Koko cry. Time hurry! Fix Earth! Help Earth! Hurry! Protect Earth… Nature see you. Thank you.”ce jsou také tvořeny bleskovými výboji. Jasná a prokazatelná souvislost. Znalost fyziky je zásadní. Kdo nechápe, jak blesky mohou vytvářet led? Zjednodušené a názorně je potřeba si Zemi představit jako dva Peltierovy články otočené teplejší stranou k sobě. Globální oteplování je projevem sofistikovaného mechanismu přírodních zákonů a děje se tak už od nepaměti vždy v cyklech. Podle zápisů ze starých kronik byly před tisíci roky na území České republiky dvě sklizně ročně. Média výrazným způsobem ovlivňují masy lidí, stejně jako to dělala náboženství v době minulé.
Proklamováním demagogických nic neurčujících frází, ukazujíce nic nedokazující grafy, se stávají média jakýmisi kazateli současnosti a z velmi inteligentních lidí dělají v očích neznalých "odmítače", stejně jako se kdysi inkvizice vysmívala Galileimu a jiným ... Pokud máte dost soudnosti, vyhledávejte skutečné kapacity. Oteplování zemských pólů a zrovna tak úbytek ozónu, je v přímé souvislosti s měnícím se napětím mezi Van Allenovými pásy a zemskou kůrou v místech mezi obratníky. Proces ochlazování zemských pólů je nutno chápat jako Seebeck-Peltierův jev(termoelektrický jev), kdy jsou nesčetné energetické výboje (blesky) v rovníkových oblastech dostatečné k tvorbě ozónu, k ohřevu magmatu a zároveň k ochlazování pólů. Tento jev zároveň v modelech jednoznačně dokazuje, jak vzniká magnetosféra Země (nikoli rotací jádra Země).
Stejně tak i polární záři je nutno chápat jako emitaci nabitých energetických částic opouštějících vysokou rychlostí povrch Země. Tvrdit, že se teplo donekonečna vzestupně akumuluje díky skleníkovým plynům (více jak 87% tvoří vodní páry), je stejně mystické, jako tvrdit, že roztavím železo dlouhodobým uložením ve skleníku. Každopádně díky skleníkovému efektu je země ušetřena teplotním výkyvům jaké jsou na Měsíci (-240 °C do +120 °C). Je překvapující, že v souvislosti s výškou hladiny moře a táním ledovců odborníci uvádějí pouze dvě skupenství vody, ale plynné skupenství berou za zanedbatelné. Přitom právě ledovce způsobují urychlení zkapalnění vzdušné vlhkosti.
V případě zvýšeného oteplování bude docházet k exponenciálnímu nárůstu vzdušné vlhkosti, tedy ke ztrátě kapalné vody... Zvýšení objemu vodních par povede k zesílení vodivého pláště Země, čím se mnohonásobně zvýší množství výbojů mezi van Allenovými pásy a Zemí v oblasti mezi obratníky a poté díky Seebeck-Peltierovu jevu dojde k zmrazení zemských pólů. Z fyzikálního hlediska jsou tyto popsané geofyzikální děje zdůvodnítelné tímto jediným známým Seebeck-Peltierovým jevem a navíc jde o konečnou odpověď na doposud nerozluštěné záhady (např. Proč je pod zemskou kůrou žhavé magma, ale jádro je tuhé?)
Uvědomíme-li si skutečnost, že jeden aktivní sopečný vulkán, např. sopka Laki v roce 1783, vyprodukuje stejné množství škodlivin, jako průmyslová výroba celé Evropy za stovky let, je každá konference o globálním oteplování pouhou fraškou k ospravedlnění utracených peněz daňových poplatníků.
ZNAMENALO BY TO PŘEPSAT VŠECHNA SKRIPTA A VĚDECKÉ REŠERŠE GEOFYZIKY. PRO TY S VĚDECKÝM TITULEM BY TO ZNAMENALO UČIT SE NOVÉMU NÁHLEDU, TAKŽE KDO CHCE ZNÁT SKUTEČNĚ ODPOVĚĎ?

Fyzika ohřevu Zěmě je zcela odlišná než se vyučuje na vysokých školách. Bude trvat honě dlouho, než zdravý rozum převládne nad demagogií.
Zjednodušeně rozebereme pro srovnání Peltierův článek:
1.Telur - Ionty v polární záři přenáší náboj směrem do radiačních pásů
2.Baterie - radační pásy
3.Kondenzátor - (v Peltierových článcích fyzicky chybí) Napětí mezi radiačními pásy a Zemí tvoří blesky (vysvětluje červené trpaslíky) mezi obratníky
4. Bismut - tím je samotná Země
Co se tímto vysvětluje?
Naklonění geomagnetického pole Země.
Vznik geomagnetického pole Země.
Proč je jádro pevné.
Proč je magma žhavější než okolí planety země přes 4 miliardy let.
Proč jsou póly planety Země chladnější, přestože je každý pól Země po období půl roku přikloněn ke Slunci.
Moc proměnných....
Myšlenkový výzkum bez předsudků. Jen pro zajímavost:
Náboj blesku je viditelný až v atmosféře díky dusíku. O tom jak blesk vzniká se doposud tápe (např světelné projevy jako červený trpaslík). Popis polární záře je jak ze středověku. Jak se tvoří magma Země je mimo mísu.

Lidstvo se dělí na dvě skupiny: Jedna jde první a něco vykoná, druhá jde za ní a kritizuje.
Lucius Annaeus Seneca

Stejně jako Země obíhá kolem Slunce, sluneční soustava obíhá kolem středu Mléčné dráhy. „Navzdory tomu, že se naše sluneční soustava řítí vesmírem ohromující rychlostí kolem 828 tisíc kilometrů v hodině, trvá jí přibližně 250 milionů let, než dokončí jediný oběh,“ upozorňuje vědeckotechnický portál Interesting Engineering.


ENGLISH
Poems by Zhang Zongchang, a warlord in Northeast China

"Poem about bastards"
You tell me to do this,
He tells me to do that.
You're all bastards,
Go fuck your mother.

"Visiting Mount Tai"
From afar, Mount Tai looks blackish,
Narrow on top and wide at the bottom.
If you flipped it upside down,
It would be narrow at the bottom and wide on top.
John Andersson at Quora:
Vikings? This “brand” was actually recreated in the year 1811, by a young Swedish author by the name of Erik Gustaf Geijer, who wanted to lift the spirits of the Swedes after the devastated loss of Eastern Sweden (Finland) in 1809. Norse? This is modern concept, related to language. Danes and the Dane Law? In the 800s they meant Nordic in general. There are a lot of Runestones in todays Sweden, that are referring to activities in the Dane law and England. In English contemporary sources the Nordic raiders are simply referred to as “The Heathens”.
Pister Pillow at Quora:
In the University of Gottingen in Germany…this one class had all of the top scientists in the world. Albert Einstein was there…so was Robert Oppenheimer…Otto Hahn…Werner Heisenberg. The professor was Neils Bohr.
When Otto Hahn had first reveled that he had conducted experiments and had split an atom the ones there exploded with excitement. Neils Bohr…perhaps a genius in physics but naive in the ways of the world , presented the ideas as a means for massive new forms of energy. Many of the scientist knew better.
Werner Heisenberg had the original concepts on how to develop a ‘trigger” He could see how a device had to be built to allow the first ions to meet and start the process. Also engineering had to be constructed to capture the energy into a usable context otherwise it would be just one big fizzle. He however worked to keep this information away from the German military. He manufactured numbers that made the acquisition of critical mass impossible. he overstated this number. Since Heisenberg was the last and most remaining scientist of any prominence, his numbers were accepted by Albert Speer the armaments Czar for German military production.
It is most fortunate for the world that Werner Heisenberg acted in such a fashion and that Albert Speer stood behind him. Otherwise we could have had a German dominated nuclear power and it most likely would have spelled loss for the Allied side with the darkest of world implications.
Pedro García Iglesias who lived in Czechoslovakia and advised Che
The theoretical postulate advanced by the Communist Party of the Soviet Union and its ideologues of educating and training a citizen with altruistic qualities, honest, brotherly, free from the burden of survival of the past, far from the individualistic egotism typical of bourgeois societies, met a resounding failure.

Not only did I stop being a militant, I stopped being a communist as a result of a long process of disenchantment, which led to the conviction that, given the human condition, communist society was unfeasible.
David Conquest
Par for the course. If you don't like what someone says, then suppress it. The sadness is that these young people appear not to realise that discussion is the only way to form opinion - and that their actions are akin to the fascists of the last century
Bassam Tawil, Gatestone, 6 April 2019
The anti-Israel campaign in the Arab and Islamic world sees peace with Israel -- and not failed leadership, bad economic policies and corruption -- as the biggest threat to Arabs and Muslims. Recognizing Israel's right to exit is also seen by many Arabs and Muslims as a humiliation to their values, their culture, their political power and their economic traditions. They seem concerned that Arabs and Muslims might wake up one morning and start demanding freedom of expression and free and democratic elections like the ones held every few years in Israel.

The anti-peace camp seems to want its people to continue living in misery and under dictatorships, so that it is easier to recruit people to jihad against Israel and the West. Also, if people are lifted from poverty and misery and begin to enjoy the fruits of modern civilization, there is a chance that Arabs and Muslims will move away from Islam and even start endorsing the inadmissible values of the West.

The Trump administration will soon discover what every child in the Arab and Islamic world already knows: that the Israeli-Arab conflict is not about a settlement or a checkpoint or a security fence, but about Israel's very right to exist in the Middle East. The Trump administration will also learn that peace with Israel is seen by many Arabs and Muslims as nothing but an unacceptable threat that must at all costs be stopped.
"For those on the right side of the aircraft, if you look out the window you’ll have a great view of the Grand Canyon. For those on the left side of the aircraft, if you look to the right you’ll have a great view of the people who have a great view of the Grand Canyon.”
Hubble Space Telescope data suggests that the Andromeda galaxy is on a collision course with the Milky Way, and the two will begin to merge in about 4 billion years.
Ashley Land in March 2019
Ocasio-Cortez is the embodiment of every legitimate criticism people have made of millennials with almost none of their redeeming features.

1: Ocasio-Cortez is someone who displays every problem with our modern education system. She went to a university, got a degree in something she never put to use…and she’s totally clueless about it! So she’s however much in student debt and she seems about as well informed on economics (which she has a degree in) as any other person her age. And her view is we need more of that. I’ve actually changed my mind somewhat on university. When I was getting my degree, I thought college was the most important thing ever, that everyone ought to do it. Looking back? I wasted four years of my life doing a degree in something I never put to good use beyond getting my foot in the door of jobs when I could have done something vocational or looked for employers who even offer to pay for your college if you come to work for them after. AOC never learned this.

2: AOC is the embodiment of the "I’m gonna save the world (despite knowing nothing about it)” mantra of young people that folks like Jordan Peterson have pointed to. They ask for more and more control, using environmentalism or saving the world as a justification (since no one could be against that) but with no evidence that they have good policy and with no experience to justify their leadership.

3: AOC uses morality above facts, even openly. She proudly proclaimed to Anderson Cooper that it is less important to be factually correct than to be morally correct. How the hell do you have any moral authority when your actions are based on fiction?

4: AOC has amassed a large cult following that she uses to elevate herself for political ambition and spread falsehoods, which in some cases have been explained to her face yet she continues supporting it because that’s what her base wants.

5: Her general cluelessness. My rule is if I get asked a question I have no idea about, I don’t answer it. Same with most people. I say "I don’t know”. AOC will answer any question asked of her, even if she doesn’t know the answer, will leave her bs out there until she gets fact checked at which point she says "well I’m not an expert on this”. She was asked about Israel, went on a rant about occupation and when asked to clarify she just said "I am not an expert”. Right…and yet you just ranted about occupation and support the BDS movement. D’ya think maybe there’s some responsibility to learn something about this topic before literally casting votes on American policy regarding it?

I wrote in an answer recently that AOC is the kid in English class who doesn’t read the assigned book, waits until the day the homework is due and then just makes assumptions from what’s in front of her and BSes her way through it. She is, in essence, a younger, female and more attractive George Costanza. I’m waiting for her to be asked a question with no prep and blame the war in Iraq on Vandelay Industries.
William Tecumseh Sherman to Professor David S. Boyd
You, you the people of the South, believe there can be such a thing as peaceable secession. You don't know what you are doing. I know there can be no such thing. ... If you will have it, the North must fight you for its own preservation. Yes, South Carolina has by this act precipitated war. ... This country will be drenched in blood. God only knows how it will end. Perhaps the liberties of the whole country, of every section and every man will be destroyed, and yet you know that within the Union no man's liberty or property in all the South is endangered. ... Oh, it is all folly, madness, a crime against civilization. ... You people speak so lightly of war. You don't know what you're talking about. War is a terrible thing. I know you are a brave, fighting people, but for every day of actual fighting, there are months of marching, exposure and suffering. More men die in war from sickness than are killed in battle. At best war is a frightful loss of life and property, and worse still is the demoralization of the people. ...

You mistake, too, the people of the North. They are a peaceable people, but an earnest people and will fight too, and they are not going to let this country be destroyed without a mighty effort to save it.

Besides, where are your men and appliances of war to contend against them? The Northern people not only greatly outnumber the whites at the South, but they are a mechanical people with manufactures of every kind, while you are only agriculturists--a sparse population covering a large extent of territory, and in all history no nation of mere agriculturists ever made successful war against a nation of mechanics. ...

The North can make a steam-engine, locomotive or railway car; hardly a yard of cloth or shoes can you make. You are rushing into war with one of the most powerful, ingeniously mechanical and determined people on earth--right at your doors. You are bound to fail. Only in your spirit and determination are you prepared for war. In all else you are totally unprepared, with a bad cause to start with.

At first you will make headway, but as your limited resources begin to fail, and shut out from the markets of Europe by blockade as you will be, your cause will begin to wane. ... if your people would but stop and think, they must see that in the end you will surely fail.

Buoni a nulla, capaci di tutto.
Good for nothing, capable of anything.

Leo Longanesi

How many husbands have I had? You mean apart from my own?
I am a marvelous housekeeper - every time I leave a man I keep his house.
I want a man who is kind and understanding. Is that too much to ask of a millionaire?

Zsa Zsa Gabor

I like deadlines, I like the swishing sound they make when they go past.
Douglas Adams

Next time someone tries to shame you, just remember you’re listening to a moist robot with no free will. It takes the sting out of it.
Scott Adams

A different version of you exists in the minds of everyone who knows you.
Mauveinex

The eyes are the window to the soul, and when an adoring canine stares into yours it sees SAUSAGE.
GrubStreetGeezer

Honest criticism is hard to take, particularly from a relative, a friend, an acquaintance or a stranger.
Franklin P Jones (1887-1929)

I've been rich and I've been poor. Believe me, rich is better.
Mae West (1892-1980), later a title of a book

I don't know much about being a millionaire, but I'll bet I'd be darling at it.
Mae West, see more quortes below

You only live once, but if you do it right, once is enough.
Dorothy Parker

Having more money doesn't make you happier. I have 50 million dollars but I'm just as happy as when I had 48 million.
Arnold Schwarzenegger

There should be a millennial edition of Monopoly where you just walk around the board paying rent, never able to buy anything.
Anonymous

Happiness is a place between too much and too little.
Finnish proverb

Feed a dog and the dog knows its master. Feed a cat and the cat knows it is the master.
John Taylor on 'Cats know when you're calling them — they just don't care'

Dogs have no money. Isn’t that amazing? They’re broke their entire lives. But they get through. You know why dogs have no money? No Pockets.
Jerry Seinfeld

There's very little advice in men magazines, because men think, 'I know what I'm doing. Just show me somebody naked!
Jerry Seinfeld

Never has so little been accomplished by so many.
Andrew Clark on May's Brexit deal defeat

I think it is just terrible how everyone has treated Lance Armstrong, especially after what he achieved, winning seven Tour de France races while on drugs. When I was on drugs, I couldn't even find my bike.
Willie Nelson

We are here on earth to do good unto others. What the others are here for, I have no idea.
W H Auden

Home is the place where, when you go there, they have to take you in.
Robert Frost, The death of the hired man

Global bankers have discovered that lending perhaps $1 trillion to people who cannot pay you back was a bad idea.
Prof. Raymond Parsons

When I was a boy I was told that anybody could become President; I'm beginning to believe it.
Clarence Darrow

Politics is the gentle art of getting votes from the poor and campaign funds from the rich, by promising to protect each from the other.
Oscar Ameringer

I offer my opponents a bargain: If they will stop telling lies about us, I will stop telling the truth about them.
Adlai Stevenson, 1952

Well, the trouble with our liberal friends is not that they're ignorant; it's just that they know so much that isn't so.
Ronald Reagan

I'm not a paranoid, deranged millionaire. Dammit, I'm a billionaire.
Howard Hughes

I guess I just prefer to see the dark side of things. The glass is always half-empty. And cracked. And I just cut my lip on it. And chipped a tooth.
Janeane Garofalo

Where it is in our power to act, it is also in our power to not act.
Aristotle, Nicomachean Ethics

The most congenial social occasions are those ruled by cheerful deference of each for all.
Goethe, Maxims and Reflections

Stay away from "still” people. Still broke, still complaining, still hating, still nowhere.
Unknown

The more I learn about people, the more I like my dog.
Mark Twain

Work hard in silence. Let success make the noise..
Unknown

The master has failed more times than the beginner has ever tried.
Unknown

Only dead fish go with the flow.
Unknown

Speak only if it improves upon the silence.
Mahatma Gandhi

I didn’t say half the shit people say I said.
Albert Einstein

One must never be either content with, or impatient with, oneself.
Samuel Johnson, Pope

So coming back from a journey, or after an illness, before habits had spun themselves across the surface, one felt the same unreality, which was so startling; felt something emerge. Life was most vivid then.
Virginia Woolf, To the lighthouse

We all know people…who are at loggerheads with existence; unhappy people who never get what they want; are baffled, complaining, who stand at an uncomfortable angle when they see everything askew. There are others again who, though they appear perfectly content, seem to have lost all touch with reality. They lavish all their affections upon little dogs and old china. They take interest in nothing but the vicissitudes of their own health and the ups and downs of social snobbery. There are, however, others who strike us, why precisely it would be difficult to say, as being by nature or circumstances in a position where they can use their faculties to the full upon things that are of importance. They are not necessarily happy or successful, but there is a zest in their presence, an interest in their doings. They seem to be alive all over.
Virginia Woolf, The Narrow Bridge of Art

Don't think about your errors or failures, otherwise you'll never do a thing.
Bill Murray

My life has been nothing but a failure, and all that’s left for me to do is to destroy my paintings before I disappear.
Claude Monet, 1840–1926

If you see that your enemy is making a mistake, don't interrupt him.
Sun Tzu

Unless somebody can find a way to change human nature, we will have more crises.
Alan Greenspan, Sept. 2009

The desire of being believed, the desire of persuading, of leading, and directing other people, seems to be one of the strongest of all our natural desires.
Adam Smith, The theory of moral sentiments

As long as the problems of the poor are not radically resolved by rejecting the absolute autonomy of markets and financial speculation and by attacking the structural causes of inequality, no solution will be found for the world's problems or, for that matter, to any problems.
Pope Francis

Without a neural mechanism that generates unrealistic optimism, all humans would be mildly depressed.
Tali Sharot, The optimism bias, 2011

The supreme accomplishment is to blur the line between work and play.
Arnold Toynbee

Best is good. Better is best.
Lisa Grunwald

There is nothing like returning to a place that remains unchanged to find how you yourself have altered.
Nelson Mandela

Like all great travellers, I have seen more than I remember, and remember more than I have seen.
Benjamin Disraeli

Do not look back. And do not dream about the future, either. It will neither give you back the past, nor satisfy your other daydreams. Your duty, your reward—your destiny—are here and now.
Dag Hammarskjold

The greatest of all human delusions is that there is a tangible goal, and not just direction towards an ideal aim. The idea that a goal can be attained perpetually frustrates human beings, who are disappointed at never getting there, never being able to stop.
Stephen Spender

It is never easy to confront life-changing news, especially when you are deeply embroiled in the everyday and the banal, which we always are. They absorb almost everything, make almost everything small, apart from the few events that are so immense that they lay waste to all the everyday trivia around you. Big news is like that and it is not possible to live inside it.
Karl Ove Knausgaard, My Struggle, Book 2

We are so accustomed to disguising our true nature from others, that we end up disguising it from ourselves.
La Rochefoucauld

Outside of a dog, a book is a man's best friend. Inside of a dog it is too dark to read.
Groucho Marx

I took a speed reading course and read "War and Peace" in twenty minutes. It involves Russia.
Woody Allen

My wife and I were happy for twenty years. Then we met.
Rodney Dangerfield

Gertrude Stein and me are like brothers.
Ernest Hemingway

Monogamy is impossible these days for both sexes. I don't know anyone who's faithful or wants to be. Men are much simpler mechanisms than women. Nothing changes them...even when they have a midlife crisis, they do it in a mindless way...that's why I think we should let men go off and have affairs and drive fast cars and dream of being virile--and we should run the world.
Goldie Hawn

Women might be able to fake orgasms. But men can fake a whole relationship.
Sharon Stone

My mother never saw the irony in calling me a son-of-a-bitch.
Jack Nicholson

Women need a reason to have sex. Men just need a place.
Billy Crystal

According to a new survey, women say they feel more comfortable undressing in front of men than they do undressing in front of other women. They say that women are too judgmental, where, of course, men are just grateful.
Robert DeNiro

It's been so long since I've had sex; I've forgotten who ties up whom.
Joan Rivers

I was very lucky. I had a friend who was a plastic surgeon, so he would do little things. I never had like a full thing. So I would go in maybe once every two or three years, and he'd do a little here, a little there; tweak you, like you tweak your car. Then I became the plastic surgery poster girl.
Joan Rivers

Kanye West's new son is going to be named Pussy in honour of where he came from.
Joan Rivers

Sex is one of the most wholesome, beautiful and natural experiences money can buy.
Steve Martin

Hollywood must be the only place on earth where you can be fired by a poorly dressed man wearing a Hawaiian shirt and a baseball cap.
Steve Martin

You don't appreciate a lot of stuff in school until you get older. Little things like being spanked every day by a middle-aged woman. Stuff you pay good money for in later life.
Elmo Phillips

Women are all we shall ever know of paradise.
Albert Camus

It is sometimes necessary to fight a lie in the name of a half-truth, provided that half-truth is called liberty
Albert Camus

I am for the Left; in spite of itself, and in spite of me.
Albert Camus

Sometimes I wonder whether the world is being run by smart people who are putting us on, or by imbeciles who really mean it.
Mark Twain

Foreign aid might be defined as a transfer of money from poor people in rich countries to rich people in poor countries.
Douglas Casey (classmate of Bill Clinton at Georgetown University)

If you think health care is expensive now, wait until you see what it costs when it's free!
P.J. O'Rourke

All good things comes to those who wait.
Violet Fane [Lady Mary Montgomerie Currie, 1843 - 1905]

Don't worry about avoiding temptation. As you grow older, it will avoid you.
Winston Churchill

I like pigs. Cats look down on you; dogs look up to you; but pigs treat you like an equal.
Winston Churchill

Never let a good crisis go to waste.
Winston Churchill

It has been said that democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been tried from time to time.
Winston Churchill in the House of Commons, 11 November 1947

Governing in Russia is easy but makes little sense.
Alexander II

If it moves tax it; if it moves too much regulate it; if it stops moving subsidise it.
Ronald Reagan

It’s too soon to tell.
Mao Tse-tung when asked for his views on the long-term effect of the French Revolution (1793-1795)

On the whole, tho’ I never arrived at the Perfection I had been so ambitious of obtaining, but fell far short of it, yet as I was, by the Endeavor, a better and a happier Man than I otherwise should have been if I had not attempted it.
Benjamin Franklin

If I were two-faced, would I be wearing this one?
Abraham Lincoln

There's no doubt in my mind, not one doubt in my mind, that we will fail.
George W. Bush on 4 October 2001

Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.
George W. Bush at the signing ceremony for a Defence spending bill on 5 August 2004

Political correctness is a doctrine, recently fostered by a delusional, illogical minority and promoted by a sick mainstream media, which holds forth the proposition that it is entirely possible to pick up a piece of shit by the clean end! Harry Truman

Plans are worthless, but planning is everything.
Dwight D. Eisenhower

In a system where virtually all resources are available for a price, economic power can be translated into political power by channels too obvious for mention. In a capitalist society, economic power is very unequally distributed, and hence democratic government is inevitably something of a sham.
Kenneth Arrow

"I wish it need not have happened in my time," said Frodo.
"So do I," said Gandalf, "and so do all who live to see such times.
But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us."
J.R.R Tolkien, Lord of the Rings

Nur selten kommt was besseres nach.
Only seldom what follows is better.
Jen zřídka co následuje je lepší.

Franz Joseph I / František Josef I

Just like real life, we are going to do everything right. Marti Ronemus (writing about bridge)

In theory, theory and practice are the same. It's only in practice that they're different.
AbdElrhman NEGM

To be mature you have to realize what you value most. It is extraordinary to discover that comparatively few people reach this level of maturity. They seem never to have paused to consider what has value for them. They spend great effort and sometimes make great sacrifices for values that, fundamentally, meet no real needs of their own. Perhaps they have imbibed the values of their particular profession or job, of their community or their neighbors, of their parents or family. Not to arrive at a clear understanding of one’s own values is a tragic waste. You have missed the whole point of what life is for.
Eleanor Roosevelt

Common sense is a collection of prejudices acquired by the age of eighteen.
Albert Einstein (1879-1955)

Sometimes, when I look at my children, I say to myself, "Lillian, you should have remained a virgin."
Lillian Carter (mother of President Jimmy Carter)

Hitler is the second-rate leader of a first-class people. I am the first-rate leader of a second-class people.
Mussolini

Sometimes I worry about being a success in a mediocre world.
Lily Tomlin

The only thing that scares me more than space aliens is the idea that there aren’t any space aliens. We can’t be the best that creation has to offer. I pray we’re not all there is. If so, we’re in big trouble.
Ellen DeGeneres

A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the majority discovers it can vote itself largess out of the public treasury.
Alexis de Tocqueville

Sir, you must not neglect doing a thing immediately good from fear of remote evil---from fear of its being abused.
Samuel Johnson

Such as are your habitual thoughts, such also will be the character of your mind; for the soul is dyed by the thoughts. Marcus Aurelius

Enough is abundance to the wise.
Euripides

If your mental attitude is positive, even when threats abound, you won’t lose your inner peace. On the other hand, if your mind is negative, marked by fear, suspicion and feelings of helplessness, even among your best friends, in a pleasant atmosphere and comfortable surroundings, you won’t be happy.
Dalai Lama

The secret of contentment is knowing how to enjoy what you have, and to be able to lose all desire for things beyond your reach.
Yutang Lin

The grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for.
Joseph Addison

A life is like a garden. Perfect moments can be had, but not preserved, except in memory.
Leonard Nimoy (Mr. Spock), the last tweet, 23 Feb. 2015

One of the secrets of a happy life is continuous small treats.
Iris Murdoch

Life has no other discipline to impose, if we would but realize it, than to accept life unquestioningly. Everything... we deny, denigrate or despise, serves to defeat us in the end. What seems nasty, painful, evil, can become a source of beauty, joy and strength, if faced with an open mind. Every moment is a golden one for him who has the vision to realize it as such.
Henry Miller

One is happy as a result of one’s own efforts, once one knows of the necessary ingredients of happiness—simple tastes, a certain degree of courage, self-denial to a point, love of work, and, above all, a clear conscience. Happiness is no vague dream, of that I now feel certain.
George Sand

If one thinks that one is happy, that is enough to be happy.
Madame de la Fayette

Now and then it’s good to pause in our pursuit of happiness and just be happy.
Guillaume Appollinaire

The real pleasure-seeking is the combination of luxury and austerity in such a way that the luxury can really be felt.
G.K. Chesterton, On pleasure-seeking

With what pleasure do we look upon a family, through the whole of which reign mutual love and esteem, where the parents and children are companions for one another, without any other difference than what is made by respectful affection on the one side, and kind indulgence on the other; where freedom and fondness, mutual raillery and mutual kindness, shew that no opposition of interest divides the brothers, nor any rival ship of favors sets the sisters at variance, and where everything presents us with the idea of peace, cheerfulness, harmony, and contentment?
Adam Smith, The theory of moral sentiments

A comfortable home is a great source of happiness. It ranks immediately after health and a good conscience.
Sydney Smith

When your toil has been a pleasure, you have not earned money merely, but money, health, delight, and moral profit, all in one.
Robert Louis Stevenson

The habit of being happy enables one to be freed, or largely freed, from the dominance of outward conditions.
Robert Louis Stevenson

There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.
In everyone's life, at some time, our inner fire goes out.
The purpose of human life is to serve, and to show compassion and the will to help others.
Happiness is nothing more than good health and a bad memory.
Albert Schweitzer

What's the use of happiness? It can't buy you money.
Henny Youngman

The secret of contentment is knowing how to enjoy what you have, and to be able to lose all desire for things beyond your reach.
Yutang Lin

Reject your sense of injury, and the injury itself disappears.
Marcus Aurelius, Meditations

In our hurried world too little value is attached to the part of the connoisseur and dilettante.
Edith Wharton, A Backward Glance

All truly great thoughts are conceived while walking.
Friedrich Nietzsche

What the world needs is more geniuses with humility, there are so few of us left.
Oscar Levant

I became insane, with long intervals of horrible sanity.
Edgar Allan Poe

I don't believe in astrology. I'm a Sagittarius, and we're skeptical.
Arthur C Clark

Narcissists need to take a long hard look at themselves in the mirror, if you ask me.
David Roberts

Art is a collaboration between God and the artist, and the less the artist does the better.
Andre Gide

The only artists I have ever known, who are personally delightful, are bad artists. Good artists exist simply in what they make, and consequently are perfectly uninteresting in what they are. A great poet, a really great poet, is the most unpoetical of creatures. But inferior poets are absolutely fascinating.
Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray

Moderation is a fatal thing. Enough is as bad as a meal. More than enough is as good as a feast.
Oscar Wilde

But then one regrets the loss even of one’s worst habits. Perhaps one regrets them the most. They are such an essential part of one’s personality.
Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray

We are never more true to ourselves than when we are inconsistent.
Oscar Wilde, The critic as artist

One should never take sides in anything. Taking sides is the beginning of sincerity, and earnestness follows shortly afterwards, and the human being becomes a bore.
Oscar Wilde, A woman of no importance

Good intentions are invariably ungrammatical.
Oscar Wilde

Bigamy is having one wife too many. Monogamy is the same.
Oscar Wilde

If we had no faults, we would not derive so much pleasure from noting those of other people.
La Rochefoucauld, Collected maxims and other reflections

We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be.
Kurt Vonnegut

Men’s natures are alike; it is their habits that separate them.
Confucious

Laughing at our mistakes can lengthen our own life. Laughing at someone else's can shorten it.
Cullen Hightower

You have freedom of speech. But freedom after speech, that I can not guarantee.
Idi Amin Dada

Imaginary evil is romantic & varied; real evil is gloomy, monotonous, barren, boring. Imaginary good is boring; real good is always new, marvelous, intoxicating."
Simone Weil

Sometimes something can look beautiful just because it’s different in some way from the other things around it. One red petunia in a window box will look very beautiful if all the rest of them are white, and vice-versa.
Andy Warhol, The philosophy of Andy Warhol

If I get married, I want to be very married.
Audrey Hepburn

There is no substitute for the comfort supplied by the utterly taken-for-granted relationship.
Iris Murdoch, A severed head

There are three main avenues on which one arrives at meaning in life. The first is by creating a work or doing a deed. The second is by experiencing something or encountering someone; in other words, meaning can be found not only in work but also in love…Most important, however, is the third avenue to meaning in life: even the helpless victim of a hopeless situation, facing a fate he cannot change, may rise above himself, may grow beyond himself, and by so doing change himself.
Viktor Frankl

Make everyone you interact with feel better about their life than they did before they interacted with you.
Josh Manson

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.
Leo Tolstoy

Each time of life has its own kind of love.
Leo Tolstoy

Love is patient, love is kind, It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
1 Corinthians 13:4-5

Prediction is very difficult, especially about the future.
Niels Bohr (1885 - 1962) or Robert Storm Petersen or Yogi Berra or Samuel Goldwyn etc.

Those who have knowledge, don’t predict. Those who predict, don’t have knowledge.
Lao Tzu

Something happened somewhere.
Rudolf Vavruch's expert opinion why his dad lost 100 emails from a folder on 13 July 2008

Global poverty could be eradicated in one generation - just stop desperately poor people from breeding.
Petr Vavruch

More than 25 years after apartheid ended, the victims of apartheid (blacks) are increasing along with a sense of entitlement and hatred towards minorities (whites).
A comment on Twitter in January 2016 that cost Chris Hart his job as an investment strategist at Standard Bank

I don’t know who I am or who I was. I know it less than ever. I do and I don’t identify myself with myself. Everything is totally contradictory, but maybe I have remained exactly as I was as a small boy of twelve.
Alberto Giacometti

I was helped by recalling the wisdom shared by a long-time associate who has risen to the very top in his chosen field. The greatest asset one can possess, he maintains, is an ability to reflect. That means being able to step away from the noise, assess things dispassionately, and consider the issues in a mature way. This ability to reflect, he concluded, is a rare and under-utilised attribute.
Alec Hogg, 30 April 2015

Wisdom has its excesses, and has no less need of moderation than folly.
Michel de Montaigne, Upon Some Verses of Virgil

Sadly, most officers do not appreciate sarcastic remarks or observations about their weight or intelligence. Surprisingly, sentencing judges don't particularly care for it either. Stephen Link

I don't imagine you will dispute the fact that at present the stupid people are in an absolutely overwhelming majority all the world over.
Henrik Ibsen (1828 - 1906)

Everything is as it should be!
Colonel Mikhail Ryabko (born 6 May 1961), Spetsnaz (Russian special forces)

Experience, contrary to popular belief, is mostly imagination.
Ruth Benedict

If anyone thinks that Christians regard unchastity as the supreme vice, he is quite wrong. The sins of the flesh are bad, but they are the least bad of all sins. All the worst pleasures are purely spiritual: the pleasure of putting other people in the wrong, of bossing and patronising and spoiling sport, and back-biting, the pleasures of power, of hatred. For there are two things inside me, competing with the human self which I must try to become. They are the Animal self, and the Diabolical self. The Diabolical self is the worse of the two. That is why a cold, self-righteous prig who goes regularly to church may be far nearer to hell than a prostitute. But, of course, it is better to be neither.
C.S. Lewis, Mere Christianity

Eppur si muove! (And yet it moves. --- A přece se točí.)
Galileo Galilei

Bridge is a game that separates men from boys, and husbands from wives.
George Burn

There is a principle which is a bar against all information, which is proof against all arguments and which cannot fail to keep a man in everlasting ignorance -- that principle is contempt prior to investigation.
Herbert Spencer (perhaps misattributed)

Take what you learn and make a difference with it.
Tony Robbins

In my experience highly qualified mathematicians make the worst maths teachers, they don't understand why a pupil doesn't/can't understand the problem so can't break the problem down into simpler 'bits'.
Robin Harbinson

The language of bidding in bridge contains only 15 words: spades, hearts, diamonds, clubs, notrump, double, redouble, pass and the numbers one through seven. But despite this limited vocabulary, a competent pair will reach their best contract on the great majority of deals.
Steve Becker

In Russia, it is impossible to predict the past.


Mae West was best known as a comedian and actress whose bawdy plays and movies were full of double entendres and attracted the attention of industry censors. Less well known is her role as writer in many productions. Her film career—mainly at Paramount in the 1930s—seemed to stop in 1943, but she returned in the 1970s for cult classic Myra Breckinridge and Sextette. Selected Mae West Quotations:
• "I believe in censorship. I made a fortune out of it."
• "If I asked for a cup of coffee, someone would search for the double meaning."
• "I wrote the story myself. It's all about a girl who lost her reputation but never missed it."
• "When I'm good, I'm very good. When I'm bad, I'm better."
• "Too much of a good thing can be wonderful."
• "It's hard to be funny when you have to be clean."
• "I'm a woman of very few words, but lots of action."
• "I generally avoid temptation unless I can't resist it."
• "It isn't what I do, but how I do it. It isn't what I say, but how I say it, and how I look when I do it and say it."
• "I'll try anything once, twice if I like it, three times to make sure."
• "When choosing between two evils, I always like to try the one I've never tried before."
• "Marriage is a great institution, but I'm not ready for an institution yet."
• "I used to be Snow White, but I drifted."
• "Why don't you come on up and see me sometime—when I've got nothin' on but the radio."
• "Why don't you come up sometime and see me? I'm home every evening. Come up. I'll tell your fortune."
• "Life's just a merry-go-round. Come on up. You might get a brass ring."
• "She's the kind of girl who climbed the ladder of success wrong by wrong."
• "When women go wrong, men go right after them."
• "There are no good girls gone wrong, just bad girls found out."
• "Is that a rocket in your pocket, or are you just happy to see me?"
• "It is better to be looked over than overlooked."
• "Keep a diary, and someday it'll keep you."
• "To err is human, but it feels divine."
• "Love conquers all things except poverty and toothache."
• "I've been rich and I've been poor. Believe me, rich is better."
• "Sex is emotion in motion."
• "Virtue has its own reward, but no sale at the box office."
• "Those who are easily shocked should be shocked more often."
• "I like my clothes to be tight enough to show I'm a woman, but loose enough to show I'm a lady."
• "You're never too old to become younger."
• "I like restraint, if it doesn't go too far."
• "I'm the lady who works at Paramount all day... and Fox all night."
• "I never worry about diets. The only carrots that interest me are the number you get in a diamond."
• "A dame that knows the ropes isn't likely to get tied up."
• "Love thy neighbor—and if he happens to be tall, debonair, and devastating, it will be that much easier."
• "It's all right for a perfect stranger to kiss your hand as long as he's perfect."
• "It's not the men in my life that count, it's the life in my men."
• "Every man I meet wants to protect me. I can't figure out what from."
• "A man in the house is worth two in the street."
• "A girl in the convertible is worth five in the phone book."
• "A hard man is good to find."
• "Ten men waiting for me at the door? Send one of them home, I'm tired."
• "Give a man a free hand and he'll run it all over you."
• "A man can be short and dumpy and getting bald but if he has fire, women will like him."
• "An ounce of performance is worth pounds of promises."
• "Don't keep a man guessing too long—he's sure to find the answer somewhere else."
• "Look your best—who said love is blind?"
• "Flattery will get you everywhere."
• "I've been things and seen places."
• "I'm no angel, but I've spread my wings a bit."
• "The score never interested me, only the game."
• "Men are my hobby. If I ever got married I'd have to give it up."
• "So many men... so little time."
• "I only like two kinds of men—domestic and imported."
• "I only have 'yes' men around me. Who needs 'no' men?"
• "Save a boyfriend for a rainy day—and another, in case it doesn't rain."
• "Some men are all right in their place—if they only knew the right places!"
Popular local saying

"T.F. Bundy" was used by doctors to sign diagnosis notes in less libertarian days: Totally fucked but unfortunately not dead yet.

30 quotes that will make you happier and more successful
American actress Ilka Chase enjoyed success as a novelist, and travelled extensively. In one encounter, an anonymous actress said to her:
"I enjoyed reading your book. Who wrote it for you?"
…to which Chase replied:
"Darling, I'm so glad that you liked it. Who read it to you?"
America's funniest presidents
What is meant by the modern term referred to as "POLITICAL CORRECTNESS"... The definition is found in 4 telegrams at the Truman Library and Museum in Independence, Missouri.
The following are copies of four telegrams between President Harry Truman and General Douglas MacArthur on the day before the actual signing of the WWII Surrender Agreement in September 1945.
The contents of those four telegrams below are exactly as received at the end of the war - not a word has been added or deleted!

(1) Tokyo, Japan 0800-September 1,1945
To: President Harry S Truman
From: General D A MacArthur
Tomorrow we meet with those yellow-bellied bastards and sign the Surrender Documents, any last minute instructions?

(2) Washington, D C 1300-September 1, 1945
To: D A MacArthur
From: H S Truman Congratulations, job well done, but you must tone down your obvious dislike of the Japanese when discussing the terms of the surrender with the press, because some of your remarks are fundamentally not politically correct!

(3) Tokyo, Japan 1630-September 1, 1945
To: H S Truman
From: D A MacArthur and C H Nimitz
Wilco Sir, but both Chester and I are somewhat confused, exactly what does the term politically correct mean?

(4) Washington, D C 2120-September 1, 1945
To: D A MacArthur/C H Nimitz
From: H S Truman
Political Correctness is a doctrine, recently fostered by a delusional, illogical minority and promoted by a sick mainstream media, which holds forth the proposition that it is entirely possible to pick up a piece of shit by the clean end!
While Churchill was Prime Minister there was a fairly important conservative MP who was known to be homosexual - a crime in those days - but despite being a bit of a risk taker, he had never been caught out and it had never become public knowledge. One night however he was caught by the police in flagrante on a park bench with an off duty guardsman. Churchill was at his estate, Chartwell, but it was deemed important enough to send a junior official to inform him and warn that this time the papers were sure to get the story.
So the fellow schleps out to Chartwell and finds Churchill working at his desk. He unfolds the story with the conclusion that the MP has to go. Without turning around Churchill growls out some questions.
"So, he was caught by the police with a guardsman?"
"Yes, Prime Minister."
"On a bench in Hyde Park?"
"That is correct, Prime Minister."
"At 3 AM in the morning?"
"I am afraid so, Prime Minister."
"In this weather! Good God man, it makes you proud to be British!"
Bismarck had enough difficulty persuading his nominal master not to march on Vienna following Königgrätz, let alone exact further territorial penalties upon the decisively beaten Austrians. Bismarck’s response when told that the military had drawn up plans to march on the Hapsburg capital was typical to his attitude of the generals and their plans (Moltke withstanding):
"If the hostile army surrenders Vienna and withdraws into Hungary, we must follow them. Once we have crossed the Danube it will be advisable to concentrate on the right bank, because the Danube is such a mighty ditch that one can’t march along it on horseback. Once we are across we lose our communications to the rear; then it will be best to march on Constantinople, found a new Byzantine empire, and leave Prussia to her fate”.
False news by enviromentalists:
Translated from her version of sign language, Koko’s message was as follows: “I am gorilla… I am flowers, animals. I am nature. Man Koko love. Earth Koko love. But man stupid… Stupid! Koko sorry. Koko cry. Time hurry! Fix Earth! Help Earth! Hurry! Protect Earth… Nature see you. Thank you.”

The roots of violence:
Wealth without work,
Pleasure without conscience,
Knowledge without character,


Commerce without morality,
Science without humanity,
Worship without sacrifice,
Politics without principles.

Mohandas Gandhi

Then he rustled his feathers, curved his slender neck, and cried joyfully, from the depths of his heart, 'I never dreamed of such happiness as this, while I was an ugly duckling.'
Hans Christian Andersen, Ugly duckling

As a man grows old he wants amusement, more even than when he is young; and then it becomes so difficult to find amusement.
Anthony Trollope


During his reign, Brezhnev executed 7 thousand people, for example, Pinochet, who is usually cited as an example as a "bloody dictator", was executed two times less.
Why are humans so much more intelligent than other species?
We actually aren’t individually. For example a US scientist who works in the national parks said that it was extremely difficult to design bear-proof rubbish bins because there was "a considerable overlap between the intelligence of the smartest bears and the dumbest tourists”. Many animals - parrots, crows, non-human apes, dolphins, dogs, pigs, bears, elephants, even possibly octopuses - overlap the bottom end of human intelligence and are about bright enough to do well at human nursery school.
But we are much more intelligent *as a society* because we have genes which enable most of us to process more complex languageI don't imagine you will dispute the fact that at present the stupid people are in an absolutely overwhelming majority all the world over.” Henrik Ibsen - Writer (1828 - 1906) than (so far as we know) any other animal can, and that allows us to pass on complex information and share what we have learned verbally and, latterly, in writing. If a chimp invents a new tool, the only way it can pass it on is by gathering other chimps together, saying "Look this, works good” and physically demonstrating how to make and use the thing - but a human who invents a new thing, even though the invention itself may have involved similar thought processes to the chimp’s, can write out a detailed description and publish it in a trade journal, and so the whole world can have access to their idea within a few months. This means that we can build on the ideas of those who went before us to an enormously greater and *faster* degree than any other animal can, especially now we have the internet.
Claire Jordan
 • Escobar quote

 • John Tringham, 14 June 2018:
  So far 90% of all farms taken from white farmers and given to black farmers have failed dismally and are now lying bare. Once the recipients of these farms see that they are unable to make a living by farming, they strip the farm of all saleable items and these are sold as scrap. The so called farmers then move back to the townships, or, in some cases, allow their land to be turned into shack towns and collecting rent from the people living there.
  The main trouble regarding land in South Africa is that the black people see land as wealth, and so they just want it. They do not necessarily want to do anything with it, but they just want it for nothing. Thanks to the current government's idiotic stance on land issues, agricultural produce is declining fairly quickly as farmers are cutting back on planting new crops, or leaving the country. The uncertainty which farmers feel is intense. Google sapekoe tea plantation tzaneen or cybele lodge and you will get a better picture.
  Christian Koncz, 10 June 2018:
  It is not just in the Eastern Europe, the same problem exists all over Europe, including Spain, Portugal, Ireland, Italy and the UK. In fact I have been to the Romani people’s original homeland, the Thar Desert region between India and Pakistan and the people there complained that they tried to settle the Roma, gave them houses and land, but were still unable to integrate them or force them to settle.
  There are many reasons for this, but the main one is that the Romani people are great survivors and have survived intact for thousands of years. Every time the local population gets agitated and starts gathering with the pitchforks and torches, they pack up their stuff and leave before nightfall. It is impossible to pin them down and this has worked for them very well. Also, as a nomadic people, they don’t value property rights the way settled people do and have their own South Asian customs that are commonplace in that part of the world, but are considered completely unacceptable in Europe.
  These include child brides and marriages, buying and selling of children, especially for the purposes of begging and prostitution, blood feuds, mob justice, pride taken in illiteracy, the fleecing and cheating of outsiders in business transactions, lack of care taken in cleanliness and tidiness, especially in the general surroundings, incest, zero respect for national borders and assorted documentation, such as passports, etc…
  Robert G. Heft designed the current American flag as a school project when Hawaii and Alaska were being discussed as possible states. He received a B minus for the assignment because his teacher said it lacked creativity. His teacher told him he would receive a higher grade if it was adopted by Congress, so he sent it on to his representative, where it eventually became the nation's flag.
  A senior Jewish leader in Britain once said this to a group of students;
  ‘Is criticising the British government fair?’
  The answer was, no doubt, a resounding ‘yes.’
  ‘Is calling for the abolition of the British homeland and the dissolution of their state, fair?’
  The answer was a resounding ‘no.’
  It is absolutely legitimate to criticise the actions of the Israeli government, to criticise Israel, in the same way that it is to criticise the British or US governments. However, calling for the effective destruction of Israel, needed to portend an abolition of the state as so many do, is absolutely not legitimate, and is almost always rooted in anti-semitism and racism.
  Criticise Israel. Do not criticise its right to exist.
 • Beatrice Addams's answer to Why are you pro-Israel?

 • 37%...the percentage of British armoured regiment casualties from March 1945 until the end of WWII where crewmen were brewing tea outside their tanks.
  On 19 September 2015, Springboks (SA rugby team) lost to the second-grade team of Japan, Petr Vavruch commented: Sometimes, when I look at my children, I say to myself, 'Lillian, you should have remained a virgin..' - Lillian Carter (mother of JimmyCarter) <><> I had a rose named after me and I was very flattered. But I was not pleased to read the description in the catalogue: - 'No good in a bed, but fine against a wall.' - EleanorRoosevelt <><> Last week, I stated this woman was the ugliest woman I had ever seen. I have since been visited by her sister, and now wish to withdraw that statement... - MarkTwain <><> The secret of a good sermon is to have a good beginning and a good ending; and to have the two as close together as possible - GeorgeBurns <><> Santa Claus has the right idea. Visit people only once a year.. - VictorBorge <><> Be careful about reading health books. You may die of a misprint. - MarkTwain <><> By all means, marry. If you get a good wife, you'll become happy; if you get a bad one, you'll become a philosopher. - Socrates <><> I was married by a judge. I should have asked for a jury. - GrouchoMarx <><> My wife has a slight impediment in her speech. Every now and then she stops to breathe. - JimmyDurante <><> I have never hated a man enough to give his diamonds back. - ZsaZsaGabor <><> Only Irish coffee provides in a single glass all four essential food groups: alcohol, caffeine, sugar and fat. - AlexLevine <><> My luck is so bad that if I bought a cemetery, people would stop dying. - RodneyDangerfield <><> Money can't buy you happiness .... But it does bring you a more pleasant form of misery. - Spike Milligan <><> Until I was thirteen, I thought my name was SHUT UP . - JoeNamath <><> I don't feel old. I don't feel anything until noon. Then it's time for my nap. - BobHope <><> I never drink water because of the disgusting things that fish do in it.. - W.C.Fields <><> We could certainly slow the aging process down if it had to work its way through Congress. - WillRogers <><> Don't worry about avoiding temptation. As you grow older, it will avoid you - WinstonChurchill <><> Maybe it's true that life begins at fifty .. But everything else starts to wear out, fall out, or spread out.. - PhyllisDiller <><> By the time a man is wise enough to watch his step, he's too old to go anywhere. - Bill y Crystal And the cardiologist's diet: - If it tastes good spit it out. May your troubles be less, may your blessings be more, and may nothing but happiness come through your door.
  It was all so unfair and selfish: the Japanese did not let the Boks have the ball, hogging it all the time. The Boks, on the other hand, were true gentlemen, letting the Japanese win most of the throws and modestly concealing their brain power by not passing the ball to free team mates and instead testing again and again if the Japanese defenders were really so much stronger than they were. If there was a ball to catch, the Japanese caught it but they did not give it back! Shame on them!
  Farnam Street is to help us develop a better understanding of how the world works, I’m sure they won’t mind me lifting seven that are well worth reflecting on:
  * Amateurs stop when they have achieved something. Professionals know that’s only the start.
  * Amateurs have a goal. Pros have a process.
  * Amateurs think they’re good at everything. Pros understand their circles of competence.
  * Amateurs show up inconsistently. Pros show up every day.
  * Amateurs blame others. Pros accept responsibility.
  * Amateurs value isolated performance. Pros value consistency.
  * Amateurs see feedback and coaching as criticism. Pros know they have weak spots and seek out thoughtful criticism.
  Until 800 AD or so books were written in one long sentence with no punctuation or even spaces between words. At that time Alcuin of York, widely regarded as the smartest man in the world, invented the spaces, capitalization, punctuation, page numbers and all the things we take for granted today.
  After Xi Jinping shakes off the ick from his Prague visit in March 2016, he'll sit down to ponder the value of the stopover: Was it worth it? The ick factor was indeed very high.
  None of the other sycophants he's encountered in such pre-colonial inspections across the globe ever dared to put their arm around him. Doesn't Miloš Zeman know what Confucius said about understanding one's rank in society? And that red sweater. No nazdar!
  True, Xi brought it partly on himself by referring to Zeman in Beijing as his old friend. But still, you would think Zeman would get the message when Xi just stood there like a pole, with his hands at his side.
  Yet there is also what Confucius said about collectivism. Xi took one for the team this time, and the reward in terms of strengthening China's geopolitical position should make it all worthwhile.
  I don't imagine you will dispute the fact that at present the stupid people are in an absolutely overwhelming majority all the world over.” Henrik Ibsen - Writer (1828 - 1906) What worries Xi most, though, is the public reaction. The Chinese haven't even done anything in the CR yet (unlike in Africa), and they're already treated with great suspicion. They'll have to work hard to reduce the ick factor felt by many Czechs.
  True?
  In 1916, 14 French and British divisions banded together to protest to the High Command, sending in a strongly worded letter/petition signed by over 100 000 of them. Their demands? There was just one. Change the flavor of the army standard jam, which was plum and apple, to something else, since the men were sick of it. For the rest of the war they received strawberry.

  In 1915, the British were having trouble making enough gunsights due to a lack of glass optics. Its production of these was to small to satisfy the rapidly growing army, and France was using all of its surplus ones to equip its own army. Therefore, great Britain turned to the world's leading producer of glass optics- The German Empire. Meanwhile, across the channel, Germany was suffering from a shortage of rubber. Therefore, she happily traded optics with Great Britain aka the world's greatest rubber manufacturer. It was done through neutral countries.
  Google's founders were willing to sell to Excite for under $1 million in 1999—but Excite turned them down.
  There was a third Apple founder. Ronald Wayne sold his 10% stake for $800 in 1976.
  Nutella was invented during WWII, when an Italian pastry maker mixed hazelnuts into chocolate to extend his chocolate ration.
  Tsutomu Yamaguchi was in Hiroshima for work when the first A-bomb hit, made it home to Nagasaki for the second, and lived to be 93.
  New Mexico State's first graduating class in 1893 had only one student—and he was shot and killed before graduation.
  Saved by a Bullitt
  The Ambassador, France, and World War II
  By Sam Roberts
  As the Germans advanced on Paris in June 1940, the U.S. Ambasador to France wrote home: "It may be that at a given moment I, as the only representative of the Diplomatic Corps remaining in Paris, will be obliged in the interests of public safety to take control of the city pending arrival of the German army," he wired Roosevelt. "I shall do my best to save as many lives as possible and to keep the flag flying."
  The embassy was armed with two revolvers and 40 bullets; Bullitt requested 12 Thompson submachine guns. He did not specify how he planned to defend Paris with that puny arsenal.
  He closed by expressing his deep thanks to the president for the unusually intimate friendship the two fellow patricians shared, "in case I get blown up before I see you again." Then, with characteristic brio, he proclaimed, "J’y suis. J’y reste." Here I am. Here I stay.
  Nell Gwyn was a mistress of Charles II and lived a true rags to riches tale. She was discovered selling oranges at a theatre by Thomas Kelligrew who was a famous playwright. Her banter, chirpiness and wit whilst selling oranges to customers made Kelligrew recruit her as an actress for comedy plays. Soon afterwards, she became the mistress of King Charles II.
  At the height of her success, she was attacked by a mob in her carriage who mistook her for Catholic.
  The attackers screamed, "the Catholic whore.”
  She opened the carriage window, stuck her head out and shouted,
  "Good people, you are mistaken; I am the Protestant whore.”
  History of Petroleum: 600 BC – China: Confucius writes about the drilling of 100-foot natural gas wells in China.

  0.4% ... the margin of error in James Bradley's calculation of the speed of light. In 1729.

  Aryabhata
  The 5th century genius that used Zero before it was formalized.
  Some impeccable accomplishments:
  · Discovered pi (accurately up to 4th decimal), and formulas for area/circumference/volume of complex objects - mathematicians used to fumble for simple calculations those days
  · Accurately predicted the Heavenly body motions (Heliocentrism), Eclipses & Earth's circumference
  · Derived formulas for series and cubes summation
  · Discovered Sine
  David Sidwell on a study's findings that there are two peak ages for happiness
  Happy at 16 because you know nothing and every alternative is open to you. Happy at 70 because you know only one thing: there's only one alternative, and it's worse.
  Chairman Johann Rupert ($7bn) SA’s most powerful businessman. He is the one man in the country’s private sector prepared to say what he believes needs to be said, as he famously did at the Remgro AGM last November. He is capable of influencing the hardest headed local politician largely because he is regarded as a heavy hitter on the global stage. In this rare television interview, Rupert sat down with Lionel Barber, editor of the Financial Times of London.
  It’s vintage Rupert – the native of Stellenbosch opining on anything from China and the Apple Watch.
  Q: Are you ‘medium-term’ optimistic about China?
  A: Yes, they’re smart. I know we’re not supposed to say that ‘people are smart’. It’s not PC. Secondly, they study like crazy. Every Chinese kid has six adults looking over his/her shoulder. That’s quite a burden. They study. They have a work ethic. Normally, when people are smart and they study, work, and save, they do better than the rest of us.
  Q: You have beautiful, high-priced watches but now, you have the Smart Watch from Apple. Is that a threat to your core business?
  A: It’s not a direct threat. Having been an Apple distributor in the mid-eighties in South Africa and being an Apple freak… where the floppy disk had more memory than the hard drive did – it was remarkable. I’ve been an Apple lover for 30-odd years now, and I look at the Apple watch as more of a remote control for the computer, which is your iPhone. It does all kinds of things but I find it hard to conceive spending $17,000 on a product, you’d have to throw away in two years’ time. That’s really, not in our culture (the Protestant culture). My wife would never buy a dress, wear it once, and then throw it away. In a sense, that’s why we’ve never made a luxury phone in Cartier or anywhere. We’re not disposable.
  Q: You just disclosed that there was some thought at Cartier, of building a Smart Phone.
  A: Yes. We have a couple of terms there. One is a career-limiting move (CLM). If you have two CLM’s it becomes a CEM, which is a career-eliminating move and that first proposal was bordering on CLM. No, we would never make a phone.
  500

  Number of graduates from piracy-plagued Somalia's new naval academy (Sept. 2009)
  Five Jews changed the way we see the world

  Moses: The Law is everything.
  Jesus: Love is everything.
  Marx: Money is everything.
  Freud: Sex is everything.
  Einstein: Everything is relative.


  In 1960, 8 TB of storage could cost you 77 billion dollars.

  Computer mouse was patented on 21 June 1967 by Doug Engelbart (+2013) of Stanford Research Institute.

  There were 15 organisations (US universities and NASA) using e-mail in 1971.

  Queen Elizabeth sent out her first e-mail message in 1976.

  Lotus 1-2-3 spreadsheet program was released on 26 January 1983.

  The first large-scale Internet worm affected thousands of Internet users in 1988.


  NEVER DO THAT EVER:
  sudo dd if=/dev/random of=/dev/sda
  You have been warned. This will brutally write random data to your hard drive (/dev/sda) without a care in the world for silly things like filesystems or partitions.
  Then you’ll have fun trying to recover data or just format and reinstall.
  A miracle recently recorded on a missionary ship

  At one International Café, Ershinta Quo (Indonesia) shared how God had helped her through a battle with cancer. Afterwards she noticed a tearful member of the audience and went over to speak to her. The lady told Ershinta how she had recently been diagnosed with a very serious illness. "I didn't pray that God would heal her, but that she would have peace and joy," Ershinta explains. The two stayed in e-mail contact and days later the lady wrote that the latest hospital tests had showed no sign of the disease. "I was so surprised at what you spoke in your testimony because it sounded as if it was designed for me. I thank God so much for bringing me to you!" she wrote.


  The word “abracadabra” originates from the third-century book Liber Medicinalis by Quintus Serenus Sammonicus.
  Sue:
  I see dogs in so many schools now and it is the highlight of my day. One headteacher told me 'a dog can do in 10 minutes, what takes a teacher half a day' referring to calming an upset primary pupil. We need dogs and cats in every school.
  Ian Plimer:
  Okay, here's the bombshell. The volcanic eruption in Iceland, since its first spewing of volcanic ash has, in just FOUR DAYS, NEGATED EVERY SINGLE EFFORT you have made in the past five years to control CO2 emissions on our planet - all of you. Of course you know about this evil carbon dioxide that we are trying to suppress - it’s that vital chemical compound that every plant requires to live and grow and to synthesize into oxygen for us humans and all animal life.

  I know, it's very disheartening to realise that all of the carbon emission savings you have accomplished while suffering the inconvenience and expense of: driving Prius hybrids, buying fabric grocery bags, sitting up till midnight to finish your kid's "The Green Revolution" science project, throwing out all of your non-green cleaning supplies, using only two squares of toilet paper, putting a brick in your toilet tank reservoir, selling your SUV and speedboat, vacationing at home instead of abroad, nearly getting hit every day on your bicycle, replacing all of your 50 cents light bulbs with $10.00 light bulbs ...well, all of those things you have done have all gone down the tubes in just four days.

  The volcanic ash emitted into the Earth's atmosphere in just four days - yes - FOUR DAYS ONLY by that volcano in Iceland, has totally erased every single effort you have made to reduce the evil beast, carbon. And there are around 200 active volcanoes on the planet spewing out this crud any one time - EVERY DAY.

  I don't really want to rain on your parade too much, but I should mention that when the volcano Mt Pinatubo erupted in the Philippines in 1991, it spewed out more greenhouse gases into the atmosphere than the entire human race had emitted in its entire YEARS on earth. Yes folks, Mt Pinatubo was active for over one year - think about it.

  Of course I shouldn't spoil this touchy-feely tree-hugging moment and mention the effect of solar and cosmic activity and the well-recognized 800-year global heating and cooling cycle, which keep happening, despite our completely insignificant efforts to affect climate change.

  And I do wish I had a silver lining to this volcanic ash cloud but the fact of the matter is that the bush fire season across the western USA and Australia this year alone will negate your efforts to reduce carbon in our world for the next two to three years. And it happens every year.

  Just remember that your government just tried to impose a whopping carbon tax on you on the basis of the bogus "human-caused" climate change scenario.

  Hey, isn’t it interesting how they don’t mention "Global Warming" any more, but just "Climate Change" - you know why? It’s because the planet has COOLED by 0.7 degrees in the past century and these global warming bull artists got caught with their pants down. And just keep in mind that you might yet have an Emissions Trading Scheme - that whopping new tax - imposed on you, that will achieve absolutely nothing except make you poorer. It won’t stop any volcanoes from erupting, that’s for sure. Ian Plimer could not have said it better!
  The variation in our intelligence may have arisen from a process called "genetic drift", after human civilisation eased the challenges driving the evolution of our brains. Gerald Crabtree at Stanford University in California is one of the leading proponents of this idea. He points out that our intelligence depends on around 2000 to 5000 constantly mutating genes. In the distant past, people whose mutations had slowed their intellect would not have survived to pass on their genes; but Crabtree suggests that as human societies became more collaborative, slower thinkers were able to piggyback on the success of those with higher intellect. In fact, he says, someone plucked from 1000 BC and placed in modern society, would be "among the brightest and most intellectually alive of our colleagues and companions" (Trends in Genetics, vol 29, p 1).
  'Haves' have most of it

  London 5/12/2006

  The richest 2% of adults still own more than half of the world's household wealth, perpetuating a yawning global gap between rich and poor, according to research published on Tuesday.

  The report from the Helsinki-based World Institute for Development Economics Research shows that in 2000 the richest 1% of adults - most of whom live in Europe and the US - owned 40% of global assets.

  The richest 10% of adults accounted for 85% of assets, the report said.

  By contrast, the bottom 50% of the world's adult population owned barely 1% of the world's wealth.

  Income inequality has been rising for the past 20-25 years and we think that is true for inequality in the distribution of wealth.


  Foreign Aid Definition---When poor people in a rich country send money to rich people in a poor country.
  It is perfectly true that almost every public institution and almost all of our infrastructure, which had been working reasonably well before 1994, have been ruined since the ANC came to power. Passenger rail, freight trains, ports and harbours, SAA, municipal water supply and sewage, and Eskom – all have been crippled. Much of this is because of plain looting and corruption by the ANC. But probably more is because of their official racial ideology, which includes transformation (kicking out skilled whites); affirmative action (making appointments on skin colour and political affiliation rather than merit, qualifications and experience); BEE (procuring shoddy goods and services at high prices from ANC chums and cronies); and employment equity (striving to ensure that whites, who are less than 8% of the total population, are also less than 8% of any profession – unless, of course, they are teachers at a posh school to which the ANC elite sends its children).
  Andrew Kenny, 8 May 2022
  South African economy today

  South Africans were heading to the point where the country was as wealthy as it was in 1981 - a 25-year gap of economic decline and claw back - with a per capita income per head of some 24000 rands (70000 Kč) a year.

  Employment had grown from some 9.5 million jobs in 1995 to 12 million jobs and four million remain unemployed.

  41% of the population lives on or below the international poverty line of a dollar a day in South Africa but that figure had dropped from 57% in 1970.


  According to statistics from the Mine Health and Safety Council, there were 213 deaths at all South African mines in the 12 months to end-July, compared with 197 in the corresponding period a year ago, when almost 11 000 fewer miners were employed.

  Using the fact that the South African mining industry achieved total mineral sales of R195.6bn in 2006, one could say a life is taken for roughly every R1bn worth of sales.

  In production terms, South Africa's gold miners produced a total of 242 527kg or 242.5 metric tons of fine gold in 2006 while their mines claimed 113 lives.

  We all tend to feel panicky when there are sudden sharp moves in the currency. This is because it brings to mind previous attacks on the rand.

  That means a life is taken for every two tons of gold produced.

  In December 2001, the rand briefly touched R13.85/$, with inflation subsequently soaring to double digits and the Reserve Bank raising interest rates by four percentage points.

  But the years that followed 2001 changed all that. On average, the rand on a trade-weighted basis strengthened in 2003, 2004 and 2005, before weakening a little in 2006 and 2007.


  THE FW DE KLERK FOUNDATION REACTS TO STATEMENTS MADE BY ARCHBISHOP EMERITUS TUTU

  The FW de Klerk Foundation has taken note of the comments made by Archbishop Tutu at a book launch in Stellenbosch on 11 August 2011.

  The Archbishop ascribed many of the problems that South Africa currently experiences - including vicious crime, traffic deaths and even littering in black communities - to apartheid - (and, in effect, to whites). He said that whites had all benefited from apartheid. Their children went to "fancy schools" and they lived in "posh suburbs". He said that rich whites should pay a "wealth tax" to make reparations for the past. South Africans have great respect and affection for "the Arch" and for his forthright defence of the principles and rights upon which our new society has been established.

  One of those principles is non-racialism and the idea that we should no longer adopt laws that are aimed at one or another racial group. It would accordingly be unconstitutional to impose a wealth tax only on one of South Africa’s racial groups. It would require the reintroduction of racial classification and of many of the other demeaning racial distinctions that were associated with apartheid.

  It would also be unfair. Would whites who opposed apartheid be expected to pay the same as those who supported it? Would there be different tax scales for whites who supported the ANC, the DP and the old National Party? And what about the many blacks who held well-paid positions in homeland governments?

  To be constitutional, a wealth tax would have to be applied to all South Africans regardless of their race. Happily - or unhappily - we already have such a mechanism: it is called income tax. Those fortunate people who earn more than R585 000 pay 40% their incomes to the state to fund, among other things, social, housing and education programmes. This means that such people - many of whom are white - work for their fellow South Africans for more than half the year, if one considers the VAT and other taxes that they pay. They do so by and large without complaint - even though they receive very few education, health and security benefits for the taxes that they pay.

  Of course, there is nothing to prevent anyone, black or white, from paying something extra to promote the well-being of less advantaged countrymen. Interestingly enough, many wealthy South Africans do exactly that. According to a recent international survey they are among the most generous charitable donors in the world - not only in terms of money but also in terms of their time. Most likely, they are simply acting as responsible and caring citizens.

  This, too, lies at the crux of the Arch’s other criticism that apartheid (i.e.whites) are responsible for the egregious levels of crime, road accidents and even littering that continue to afflict black communities. Such an approach detracts from the central responsibility that all citizens have for the conduct of their own lives. It is also unfair to the many millions of black people who lead decent, responsible and law-abiding lives despite the past and despite the continuing poverty in which they live. More seriously, it distracts attention from the responsibility for poor education, housing and health services of those who are now in government.

  We must break away from the racial stereotypes in terms of which too many of us continue to view our fellow South Africans. A substantial part of the white South African community is not and has never been ‘wealthy’. They do not live in ‘posh’ homes or attend ‘fancy schools’. It is also a fallacy to imagine that their standard of living is due solely or even primarily to the exploitation of black South Africans. There is no reason to suppose that white South Africans would not have attained by their own efforts approximately the same level of social and economic development as European emigrants who settled in Australia, Canada and New Zealand.

  From the beginning of the 1980s most whites accepted the need to dismount the tiger of minority domination on which they found themselves. However, they had grave fears regarding the future. According to a 1988 survey of the Afrikaner elite 92% thought that government efficiency would deteriorate under a black government; more than 80% thought that medical and educational services would decline; 73% thought crime would increase and 74% feared that there would be pervasive government corruption. There was also the fact that throughout the 70s and 80s virtually all the members of the ANC’s National Executive Committee were also members of the South African Communist Party.

  Despite these fears, they willingly reached out to their fellow South Africans of all races and worked with them to establish a new society based on non-racialism, human rights and the rule of law. This was, perhaps, the best way of making some reparation for 342 years of white domination. A great deal still remains to be done to achieve the vision of dignity, equality and human rights that is articulated in our Constitution. This, however, is a challenge that all South Africans must accept on the basis of their equal responsibility for the future of their country.

  However devastating apartheid might have been we cannot continue ad infinitum to ascribe everything that goes wrong in South Africa today to the past. Nor can we accept the dangerous idea of racial guilt - or the very unchristian notion that some South Africans are morally superior to others simply because of the race to which they belong.
  Violent and nonviolent extremism
  30 November 2011

  Czech TV dared to suggest last night that Anders Behring Breivik might have been found legally insane, when he might not be, so that some of the issues he raised about immigration and Islamization wouldn't have to be publicly discussed.
  We addressed this possibility in June ("How insane is insane?"). Breivik is of course "crazy" in the normal sense of the world, but that doesn't mean he didn't have rational reasons (to him at least) for his actions.
  Extremists, whether right-wing, left-wing, jihadist or other, are usually counterproductive in this respect. They are fanatics, as Eric Hoffer argued so well in "The True Believer," and through their exaggerated behavior they tend to damage their own cause.
  In the CR, a non-violent example is would-be politician Petr Cibulka, who is most famous for printing the list of StB agents. When given a microphone, as was the case on Saturday on ČT, he rants on about how the CR is a criminal state being run by the KGB. He might not be so far from the truth, but because he's a lunatic, no one is listening.
  'Blacks in South Africa must run the economy'

  If the Japanese can run Japan's economy, why aren't Africans running their economy asked Minister of Science and Technology Mosibudi Mangena on 25 October 2007.

  Mangena was addressing delegates and corporate representatives at the 40th annual Black Management Forum at the Sandton Convention Centre.

  He said in SA, whites made up about 10% of the population but controlled most of the economy.

  "They control 70% of the land, 98% of the banking, all manufacturing, all tourism, 63% of platinum reserves and many gold reserves," Mangena said.

  "We are going backwards as black South Africans even though we occupy 90% of the population."

  Mangena explained that there wasn't the same passion for economic freedom as there was for political freedom...

  Source

  Comments to the article:

  Ian: Who is this idiot. His mouth spills political garbage before his brain logs on!!! The Japanese run their economy because of creativity, pride of achievement, risk of capital, hard work and decent longterm planning. First they study hard then they work hard to achieve success. All of these this "minister" knows nothing of.He wants what others have worked damn hard for. If you cannot even plan for future power needs (Escom) or run decent Police service, medical facilities etc. etc. how does he think he can run a sofisticated economy like ours?

  Alan: To me, the way the blacks get power is to promise the people all sorts. I speak to a lot of black workers and there down fall is, government will give us, so their attitude is relaxed, and they will not help themselves out of trouble - they will wait for the government or beg some white guy. It's like they have nothing to loose. Unfortunately, most of the black people have no drive and would prefer to herd cattle or something. I have taught my workers and after years I still have to baby them coz they don't take pride in what they do, but they wait for friday payday. You see when most black people get a job, they think coz they got to work they intitled to pay - not the fact that they must work for that pay. How does one change that mind set. Blacks don't want to work for blacks coz they don't get paid correctly and blacks don't want to employ blacks (without a white superviser) coz the work is most likely not compleated correctly. Now with the black economy in Zim all the blacks jump border south to get food in their gut coz they have even messed that up. Business men/woman are born and cannot be taught that at varsity, and the blacks are waiting for a hand out. So to get vote the parties promise these hand outs. It also happens abroad. I must add though I have had some useless whites working for me to which I gladly got rid of.

  See also: Herman Mashaba - DA Major of Johannesburg

  2017 update: 18 million people in South Africa live on $2 (about R26) per day.
  2021 update:
  the unemplyment rate is more than 30%
  35 000 South Africans have more than 1 million US$
  1800 have more than 10 million UU$
  86 have more than 100 million UU$
  5 are billionaires
  Humans' chimeric origins (NS: 21 December 2011 by Catherine Brahic) If you thought we were the direct descendents of an ape from east Africa, hold it right there. The origin of our species is being called into question in ways that challenge the roots of our identity.

  First, we may not have come from east Africa. Two remarkably complete, 1.97-million-year-old hominin fossils discovered in South Africa suggest modern humans could have evolved outside the Rift Valley.
  This suggests that human-like apes may have been evolving in parallel in different places around Africa. The more we find out about these animals the more we will learn about the key transitions along the path to modernity: when hominins lost their body hair and when they first started using tools.

  Second, there's no such thing as a standard-issue human.
  All non-Africans owe 2.5 per cent of their DNA to Neanderthals, the result of matings between Homo sapiens and Neanderthals 60,000 years ago.
  And Melanesians owe an additional 5 per cent to another hominin, the Denisovans. Some of us may carry the genetic left-overs of cross-breeding with other extinct people as well.

  As more fossils are found and their DNA is sequenced, we should get direct evidence of the biology of these extinct cousinsSpeaker and what makes us different from them. What we have in common is just as interesting. We are a muddled up, chimeric species. While many people long for something to define us as uniquely human we may find that there is no such thing.
  A Troublesome Inheritance: Genes, Race, and Human History. By NICHOLAS WADE. Penguin Press, 2014, 288 pp. $27.95.

  It is hard to disagree with the journalist Nicholas Wade when he writes in his new book, A Troublesome Inheritance, that "human evolution has been recent, copious, and regional." Modern humans first began dispersing around the world about 50,000 years ago, as small bands of around 150 individuals departed their ancestral homeland in Africa to form new colonies elsewhere. And those settlements eventually sent out pioneers of their own, and so on, for tens of thousands of years. Over time, humans were exposed to intense evolutionary pressures that varied according to each population’s local climate, geography, fauna, and flora.

  For example, the ancestors of contemporary East Asians and Caucasians, forced to cope with the long dark winters of the north, evolved pale skin, most likely because this trait enabled the individuals who possessed it to absorb more light and synthesize vitamin D, and thus to survive and reproduce more successfully in dark areas. Other genes found to be modified by natural selection are linked to diet, skeletal and hair structure, fertility, resistance to disease, violent aggression, and general brain function. Many of these variations have evolved within the last 15,000 years and affect specific populations: Tibetans, for instance, are thought to have developed the necessary changes in blood cell regulation required to thrive at high altitudes a mere 3,000 years ago.

  The basic biological facts of human evolution are indisputable, and A Troublesome Inheritance is correct to point them out. Wade, however, is interested in more than biology: he is also interested in how biological differences among populations have led to social and political differences across societies and vice versa. Wade argues that it's possible to trace how genetic evolution produced behavioral capacities -- and, by extension, social institutions -- that differ among populations. "The genes of the nervous system," he writes, "have been under selection for the same reason as the other genes -- to help people adapt to local circumstances. Changes in social behavior may well have been foremost, given that it is largely through their society that people interact with their environment."
  BACKGROUND ON GENADENDAL:
  • 1738: George Schmidt arrived at Baviaanskloof and worked amongst indigenous, impoverished and dispersed Khoi of the area
  • 1742: Baptized converts and educated followers
  • 1744: Returned to Europe after disagreement with Dutch Reformed Church and Dutch East India Company
  • 1792: Mission work resumed when Schwinn, Kühnel and Marsveld arrived from Zeist
  • Magdalena could still read from the New Testament given to her by George Schmidt
  • 1793: Built Missionary Rooms and started building work on the settlement
  • 1800: First church completed
  • 1803: Renamed Genadendal meaning "Valley of Grace"
  Many "firsts" in South Africa:
  1st industrial town in South Africa, making knives
  1st teachers’ training college in South Africa
  1st kindergarten in South Africa
  Press
  Oldest pipe organ in South Africa
  • 1815: Visit of Bishop C I Latrobe to Genadendal and his journey into the South African hinterland with the wagon that is now on display at Genadendal
  • 1834: 1st indigenous teacher appointed at Genadendal
  • 1845: Visit of Bishop Breutel from Hernnhut
  German General Von Lettow waged guerrilla war against the British from 1914–1918 using his native askari troops for soldiers. He had kidnapped the German governor of East Africa to make sure he did not surrender the province to the British. Von Lettow was never captured and returned to Germany after the war. During World War II he fell on hard times and was unable to secure a proper pension from the new German government after 1945. His archenemy during the war, General Jan Smuts of South Africa, heard of Von Lettow’s plight and arranged for His Majesty’s government to provide the general with a small pension for the rest of his life. A beau geste indeed.
  Tokyo trials
  After months of meticulous planning aimed at getting the Emperor excluded from any responsibility during the trial, the star defendant Tojo, went off script, way off script when he remarked, off hand, that Hirohito approved all major decisions before they were undertaken. That single comment put Hirohito back on the hook for every atrocity committed by the Japanese military starting in 1931, and only terminating August 9, 1945.
  A recess was granted and Tojo was told what to say when he returned to the stand. When Court resumed Tojo changed his answer from Hirohito “Approved every major decision”, to one of the Emperor was merely “Informed of the decision after the fact.”
  Things went back on script and stayed that way.
  Indira Priyadarshini Gandhi: My grandfather once told me that there were two kinds of people: those who do the work and those who take the credit. He told me to try to be in the first group; there was much less competition.
  Neo-feudalism

  We aren't spending enough, say the central bankers and analysts, and because of our stinginess we're plunging the economy into its longest slump ever. Yet when we do spend, we increasingly give our money to a smaller and smaller group of people who control the main sectors of the economy and have a symbiotic relationship with the state. The oligarchs and financial groups use our money to buy up more and more of the economy, squeezing out other players and returning to the real economy only a fraction of what we give them as consumers. It's a self-perpetuating process that is leading to a sort of neo-feudalism. The "new nobility" control the money flows and the media; everyone else becomes a vassal of the nobility or the state; the central bankers debase the currency to accelerate the process; and the state loses its ability to assure the military protection that was the primary reason for its very existence.

  Final Word, 16 May 2013

  Different types of cheeses can affect your dreams. All cheeses contain an amino acid called tryptophan, which is helpful in normalizing sleep and reducing stress levels. A 2005 study conducted by the British Cheese Board discovered that the subjects who normally ate cheddar cheese dreamt more about celebrities; the people who ate Blue cheese (Blue Stilton) experienced bizarre dreams. Cheshire gave the best night's sleep, but it caused dreamlessness. The people who ate Red Lancashire had nostalgic dreams about their families and childhood and the ones who ate Blue Lancashire dreamt mostly about their work.


  Pity that I am no loger a double cousin: A cousin sharing all four grandparents. Comes about when a pair of sisters marries a pair of brothers.


  Tim Drozinski

  What I find interesting about Thomas Sowell, particularly in the subject of race, which is of course central to many of his writings, is that he doesn’t simply parrot a conservative viewpoint and frame it so that it’s appealing to black people. Instead, he puts forth the claim that the ills of the black community are not the result of racism or slavery, but due to black cultural attachment to destructive attitudes and behaviors that are not uniformly attributable to the entire black population. In the book I mentioned above, he talks in some detail about different cultural groups of black people in the United States, and how many black people who were raised in the northern US states as free people or freed slaves, as well as former slaves from the West Indies, had a much better cultural integration with other Americans, had better educations, better jobs, and more, until the end of the Civil War ushered in the migration of many freed slaves around the country. The greater number of these freed slaves, with their own distinct culture, soon repressed the culture of the integrated blacks, causing what Sowell describes as self-inflicted damage on the black psyche, which is exacerbated and perpetuated with liberal policies meant to "protect” a black culture which is inherently self-destructive.


  Marco Poponi

  During WW2 the Allies were losing lots ot their valuable bombers. A jewish mathematician, Abraham Wald, was asked to study the problem and devise the best places to reinforce the plane, based on the damages they were showing when they got back from their missions. After an ingenious study (Page on cna.org) he suggested that they needed to reinforce the areas that were LESS damaged by enemy fire on the planes that came home safely. That was really counterintuitive, but right: the planes that made it home were hit in the less dangerous spots, while the planes that didn't come home safe were destroyed by hits on the areas that had to be reinforced.


  In the 600s BC, pharaoh Necho II hired Phoenicians to circumnavigate Africa. They started at the Red Sea. It took them 3 years. They had to plant wheat & then waited to harvest it. Then they notice that since they were going clockwise around Africa. The Sun rose on the starboard side. Even Herodotus was incredulous. That means they crossed the Tropic of Capricorn in Mozambique.
  I don't imagine you will dispute the fact that at present the stupid people are in an absolutely overwhelming majority all the world over.” Henrik Ibsen - Writer (1828 - 1906) The word Britain originates from the Celtic word Pretani.
  It translates to pained/tattooed ones which could be why tattoos remain popular there. As there is such a strong history of inking their skin.
  Forwarded by Jarek:
  ▶️ The only truly energy efficient energy comes from bioluminescent creatures like fireflies. We didn't make them and despite all the boasts from technocrats, we can't duplicate them.
  ▶️ Clean energy depends on massive rare earth mines run by Communist China that poison everything around them. Wind turbines require huge amounts of balsa wood that are deforesting the Amazon. Neither turbines nor solar panels are recycled when they go bad. They end up in landfills and become toxic waste. Breathing in fiberglass from severed wind turbines or drinking water tainted with heavy metals from solar panels is a serious health hazard.
  ▶️ Much of the clean garbage that we call "recycling" also ends up in landfills.
  ▶️ That's the dirty reality behind the recycling triangle and the ads filled with cartoon disposable goods eager to be recycled into new products at the behest of willing children.
  ▶️ The clean part of clean energy or garbage is not in how it's made, but in how we perceive it.
  ▶️ A solar panel seems aesthetically cleaner than a coal plant. An electric car emits an artificial spaceship hum as it glides down the street. A wind turbine gleams white. Such trivial surface impressions that mistake architecture for the process maintain a trillion dollar scam.
  From Green Dog:

  1. No man/woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

  2. Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

  3. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.

  4. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can't have them.

  5. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

  6. To the world you maybe one person, but to one person you may be the world.

  7. Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you.

  8. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the right person, we will know how to be grateful.

  9. Don't cry because it is over, smile because it happened.

  10. There's always going to be people that hurt you, so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.

  11. Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.

  12. Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.

  Words to live by:

  Accept that some days you're the pigeon,and some days you're the statue.

  Always keep your words soft and sweet, just in case you have to eat them.

  Always read stuff that will make you look good if you die in the middle of it.

  Drive carefully. It's not only cars that can be recalled by their maker.

  If you can't be kind, at least have the decency to be vague.

  If you lend someone $20 and never see that person again, it was probably worth it.

  It may be that your sole purpose in life is simply to serve as a warning to others.

  Never put both feet in your mouth at the same time, because then you won't have a leg to stand on.

  Nobody cares if you can't dance well. Just get up and dance.

  Since it's the early worm that gets eaten by the bird, sleep late.

  The second mouse gets the cheese.

  When everything's coming your way, you're in the wrong lane.

  Birthdays are good for you. The more you have, the longer you live.

  Some mistakes are too much fun to only make once.

  We could learn a lot from crayons. Some are sharp, some are pretty and some are dull. Some have weird names, and all are different colors, but they all have to live in the same box.

  A truly happy person is one who can enjoy the scenery on a detour.

  A lie is like a secret. It should never be passed to a second person.

  The true danger in life is in being so cautious that we miss out on the life part altogether.

  Sharing does not diminish what we have; it enriches it.

  Be careful when climbing the 'ladder of success'. It's easy enough to get to the top, but if you've stepped on too many people on the way up, there won't be anyone willing to hold the ladder steady.

  And I will leave you with the following...

  Don't take life too seriously; No one gets out alive, because he who dies with the most toys is nonetheless dead.
  The gecko gets its unique ability through the use of tiny hairs that interact with surfaces at an intermolecular level. It’s a one-two process during which the tiny film-like hairs are pressed onto the surface and engaged with a shearing action. They then either hold to the surface or easily release when pulled away at different directions.

  Neal Henson: If you think you can win, you will  Baz Luhrmann: Everybody's free to wear sunscreen

  Ladies and gentlemen of the class of 1997:

  Wear sunscreen.

  If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now.

  Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine.

  Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindside you at 4 p.m. on some idle Tuesday.

  Do one thing every day that scares you.

  Sing.

  Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours.

  Floss.

  Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long and, in the end, it's only with yourself.

  Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how.

  Keep your old love letters. Throw away your old bank statements.

  Stretch.

  Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't.

  Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone.

  Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40, maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's.

  Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or of what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own.

  Dance, even if you have nowhere to do it but your living room.

  Read the directions, even if you don't follow them.

  Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly.

  Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future.

  Understand that friends come and go, but with a precious few you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people who knew you when you were young.

  Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel.

  Accept certain inalienable truths: Prices will rise. Politicians will philander. You, too, will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble and children respected their elders.

  Respect your elders.

  Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out.

  Don't mess too much with your hair or by the time you're 40 it will look 85.

  Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts and recycling it for more than it's worth.

  But trust me on the sunscreen.
  Law of gravity
  Any tool, nut, bolt, screw, when dropped,will roll to the least accessible place in the universe.

  Law of probability
  The probability of being watched is directly proportional to the stupidity of your act.

  Law of mechanical repair
  After your hands become coated with grease, your nose will begin to itch and you'll have to pee.

  Law of close encounters
  The probability of meeting someone you know INCREASES dramatically when you are with someone you don't want to be seen with.

  Law of the result
  When you try to prove to someone that a machine won't work, IT WILL!!!

  Law of biomechanics
  The severity of the itch is inversely proportional to the reach.

  No person alive has higher than 5% Neanderthal DNA.
  Web pages:
  http://correctlubricant.co.za/web_book.php
  Ready reference and textbook:
  http://correctlubricant.co.za/Correct_lubricant.pdf
  http://correctlubricant.co.za/Lube_Workshops.php
  Top / Nahoru
  Upisecke