Pavel Vavruch's gallery page 2

Stadsporten, Prag
Stadsporten, Prag


Storbron i Västerås
Storbron i Västerås


Till Gustav Mahler
Till Gustav Mahler


Till Igor Stravinskij
Till Igor Stravinskij


Triangel
Triangel


Två kvinnor
Två kvinnor


Loreta i prag
Loreta i Prag


Vasaparken, Västerås II
Vasaparken, Västerås II


Vinterkväll
Vinterkväll


Vrak och fyr
Vrak och fyr


Gladioler och tidlösa
Gladioler och tidlösa


Karlsbron i Prag
Karlsbron i Prag


Öppet landskap
Öppet landskap


Västerås med domkyrkan
Västerås med domkyrkan


Vattenfall, Sydafrika
Vattenfall, Sydafrika


To page 1
Pavel Vavruch's CV
Pavel celebrating his 80