Pavel Vavruch's gallery page 1

Anna Karenina
Anna Karenina


Antonii frestelse
Antonii frestelse


En läkare på landet (Fr.Kafka)
En läkare på landet (Fr.Kafka)


Fiskartorget, Västerås
Fiskartorget, Västerås


Flicka och en haj
Flicka och en haj


Flodvågen kommer
Flodvågen kommer


I Krugerparken, Sydafrika
Krugerparken, Sydafrika


Indiska oceanen
Indiska oceanen


Interiör
Interiör


Kapstaden, Sydafrika
Kapstaden, Sydafrika


Vasaparken Västerås I
Vasaparken,Västerås I


Naturen
Naturen


Porten till Prags borg
Porten till Prags borg


Prag
Prag


På landet
På landet


To page 2
Pavel Vavruch's CV
Pavel celebrating his 80