(English below)

Chem. Listy 99, 545 − 566 (2005)                      Bulletin

Aforizmy, citáty a moudrosti Alberta Einsteina (1879−1955)

Princip relativity (1905 a 1916) podstatně změnil naše chápání souvislostí mezi prostorem a časem, a podal důkaz rovnomocnosti hmoty a energie. Tato teorie však byla na počátku minulého století ještě příliš převratná a Einsteinovi byla udělena Nobelova cena za fyziku teprve roku 1921. Nikoliv však za teorii relativity, ale za jeho objevné práce o fotoelektrickém jevu. V r. 1905 získal švýcarské občanství a působil pak v Zürichu jako profesor fyziky a matematiky, v letech 1911−1912 pracoval v Praze na tehdejší německé univerzitě a v. 1914 byl jmenován ředitelem Fyzikálního institutu císaře Viléma v Berlíně. V r. 1933 odešel Einstein na protest proti nacistickému antisemitismu do USA. V posledních letech své vědecké dráhy pracoval na Institute of Advanced Study v Princetonu na jednotné teorii gravitačních a elektromagnetických polí, práci však už nedokončil a zde také r. 1955 zemřel.

Einstein nebyl pouze velký fyzik, ale také angažovaný humanista, pacifista a světoobčan. Při své ohromující genialitě a hloubavosti měl však také smysl pro humor a rád se věnoval hudbě. Na veřejnosti byl často pokládán za „enfant terrible". O jeho velmi složité i rozporné osobnosti hodně napovídají jeho aforizmy, moudrosti a citáty, které značně přispěly k jeho popularitě. I když jsou často překvapivé a nekonformní, umožňují nahlédnout do nitra člověka s mimořádným darem pronikavého a tvůrčího myšlení. Uvádím zde některé z nich.

Budeme potřebovat zcela nové způsoby myšlení, má-li lidstvo přežít.

Dokud existuje na světě jediné nešťastné dítě, nelze mluvit o žádných velkých objevech ani o opravdovém pokroku.

Čím méně vědomostí člověk má, tím více je vzdálen od Boha.

Nic není krásnějšího než to, co je záhadné. Odtud se rodí veškeré opravdové umění a věda.

Fantazie je důležitější než vědění, neboť vědění je omezené.

Kdo se nedokáže divit něčemu, je už duševně mrtev.

Pro svou práci potřebujeme dvě vlastnosti: neúmornou vytrvalost a ochotu zavrhnout opět cokoliv, na čem jsme dlouho pracovali.

Teorie znamená, že víme všechno, ale nic nefunguje. Praxe, to je, když funguje všechno, ale nikdo neví proč.

Je obtížnější rozbít předsudek než atomové jádro.

Genius je člověk, který dělá zcela obyčejné věci zcela neobyčejně.

Pořádek potřebuje jen hlupák, genius zvládne chaos.

Od okamžiku, kdy matematici vpadli do mé teorie relativity, nerozumím jí ani já sám.

Na chemii je nejhorší to, že je příliš těžká i pro chemiky.

LITERATURA

1. Balibar F.: Albert Einstein, physique, philosophie, politique. Vyd. du Seuil, Pažíž 1979.

2. Anonym: Chimia 33, 347 (1979).

3. Valas A., Zpravodaj (Švýcarsko) 38, 30 (2005).

4. Janko: Albert Einstein, Aphorismen, Zitate, Weisheiten, Sprüche.

www.janko.at/Zitate/Autoren/Einstein.htm.

Ivan Vavruch     

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ, Číslo 3, Ročník 36
Here are some insights from the one and only Albert Einstein. He is most known as a popular scientist who dramatically changed humanity’s engagement with the world. This post illuminates some of his equally amazing insights beyond the science and beyond the physical.

"I didn't arrive at my understanding of the fundamental laws of the universe through my rational mind."

"Concerning matter, we have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses. Matter is spirit reduced to point of visibility. There is no matter."

"Time and space are not conditions in which we live, but modes by which we think."

Physical concepts are free creations of the human mind, and are not, however it may seem, determined by the external world."

"Time does not exist – we invented it. Time is what the clock says. The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion."

"I think 99 times and find nothing. I stop thinking, swim in silence, and the truth comes to me."

"The intellect has little to do on the road to discovery. There comes a leap in consciousness, call it intuition or what you will, the solution comes to you and you don’t know how or why."

"A human being experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty."

"Our separation from each other is an optical illusion."

"When something vibrates, the electrons of the entire universe resonate with it. Everything is connected. The greatest tragedy of human existence is the illusion of separateness."

"Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."

"We are souls dressed up in sacred biochemical garments and our bodies are the instruments through which our souls play their music."

"When you examine the lives of the most influential people who have ever walked among us, you discover one thread that winds through them all. They have been aligned first with their spiritual nature and only then with their physical selves."

"The true value of a human being can be found in the degree to which he has attained liberation from the self."

"The ancients knew something, which we seem to have forgotten."

"The more I learn of physics, the more I am drawn to metaphysics."

"One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is primitive and childlike. We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us. It is entirely possible that behind the perception of our senses, worlds are hidden of which we are unaware."

"I’m not an atheist. The problem involved is too vast for our limited minds. We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have written those books."

"The common idea that I am an atheist is based on a big mistake. Anyone who interprets my scientific theories this way, did not understand them."

"Everything is determined, every beginning and ending, by forces over which we have no control. It is determined for the insect, as well as for the star. Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible piper."

"The religion of the future will be a cosmic religion. It will transcend a personal God and avoid dogma and theology."

"Energy cannot be created or destroyed, it can only be changed from one form to another."

"Everything is energy and that is all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you can not help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics."

"I am happy because I want nothing from anyone. I do not care about money. Decorations, titles or distinctions mean nothing to me. I do not crave praise. I claim credit for nothing. A happy man is too satisfied with the present to dwell too much on the future."

Doug McLean