Chem. Listy 99, 545 − 566 (2005)                      Bulletin

Aforizmy, citáty a moudrosti Alberta Einsteina (1879−1955)

Princip relativity (1905 a 1916) podstatně změnil naše chápání souvislostí mezi prostorem a časem, a podal důkaz rovnomocnosti hmoty a energie. Tato teorie však byla na počátku minulého století ještě příliš převratná a Einsteinovi byla udělena Nobelova cena za fyziku teprve roku 1921. Nikoliv však za teorii relativity, ale za jeho objevné práce o fotoelektrickém jevu. V r. 1905 získal švýcarské občanství a působil pak v Zürichu jako profesor fyziky a matematiky, v letech 1911−1912 pracoval v Praze na tehdejší německé univerzitě a v. 1914 byl jmenován ředitelem Fyzikálního institutu císaře Viléma v Berlíně. V r. 1933 odešel Einstein na protest proti nacistickému antisemitismu do USA. V posledních letech své vědecké dráhy pracoval na Institute of Advanced Study v Princetonu na jednotné teorii gravitačních a elektromagnetických polí, práci však už nedokončil a zde také r. 1955 zemřel.

Einstein nebyl pouze velký fyzik, ale také angažovaný humanista, pacifista a světoobčan. Při své ohromující genialitě a hloubavosti měl však také smysl pro humor a rád se věnoval hudbě. Na veřejnosti byl často pokládán za „enfant terrible“. O jeho velmi složité i rozporné osobnosti hodně napovídají jeho aforizmy, moudrosti a citáty, které značně přispěly k jeho popularitě. I když jsou často překvapivé a nekonformní, umožňují nahlédnout do nitra člověka s mimořádným darem pronikavého a tvůrčího myšlení. Uvádím zde některé z nich.

Budeme potřebovat zcela nové způsoby myšlení, má-li lidstvo přežít.

Dokud existuje na světě jediné nešťastné dítě, nelze mluvit o žádných velkých objevech ani o opravdovém pokroku.

Čím méně vědomostí člověk má, tím více je vzdálen od Boha.

Nic není krásnějšího než to, co je záhadné. Odtud se rodí veškeré opravdové umění a věda.

Fantazie je důležitější než vědění, neboť vědění je omezené.

Kdo se nedokáže divit něčemu, je už duševně mrtev.

Pro svou práci potřebujeme dvě vlastnosti: neúmornou vytrvalost a ochotu zavrhnout opět cokoliv, na čem jsme dlouho pracovali.

Teorie znamená, že víme všechno, ale nic nefunguje. Praxe, to je, když funguje všechno, ale nikdo neví proč.

Je obtížnější rozbít předsudek než atomové jádro.

Genius je člověk, který dělá zcela obyčejné věci zcela neobyčejně.

Pořádek potřebuje jen hlupák, genius zvládne chaos.

Od okamžiku, kdy matematici vpadli do mé teorie relativity, nerozumím jí ani já sám.

Na chemii je nejhorší to, že je příliš těžká i pro chemiky.

LITERATURA

1. Balibar F.: Albert Einstein, physique, philosophie, politique. Vyd. du Seuil, Pažíž 1979.

2. Anonym: Chimia 33, 347 (1979).

3. Valas A., Zpravodaj (Švýcarsko) 38, 30 (2005).

4. Janko: Albert Einstein, Aphorismen, Zitate, Weisheiten, Sprüche.

www.janko.at/Zitate/Autoren/Einstein.htm.

Ivan Vavruch     

BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Číslo 3 Ročník 36