vila

 Rev. 23 November 2020

Some emails sent to 35vavruch are not delivered to me.

Některé emaily poslané na 35vavruch se ztrácejí.

All the best to


***

Izákova tchýně ležela již delší dobu v nemocnici, a tak se doma střídali v návštěvách. Když se Izák vrátil domů z poslední návštěvy, žena se hned vyptávala, jak se vede mamince.
"No, vypadá skvěle! Příští týden ji propustí z nemocnice a vrátí se k nám domů! Dožije se stovky."
"Páni, to je skvělé!" říká manželka, "ale včera vypadala hodně špatně a doktoři jí dávali jen několik dní?!"
"Nevím, jak vypadala včera," odpověděl Izák, "ale dnes, když jsem dorazil do nemocnice, mi doktor řekl, že bychom se měli připravit na nejhorší."

***

Ze žákovské knížky 2020/2021:
Září: Je zádumčivý.
Říjen: Soustavně zapomíná roušku.
Listopad: Škrtil rouškou Červenku.
Prosinec: Rozvázal si roušku tak, že nešla zavázat.
Leden: Postříkal učitele desinfekcí, když jsem ho káral.
Únor: Přemlouvá Kuncovou, aby nenosila roušku.
Březen: Při hodině si kreslí čtyřbarevné semafory a ještě to drze přiznává.
Duben: Škrtil rouškou Červenku i Kuncovou.
Květen: Zavázal si roušku tak, že nešla rozvázat.
Červen: Úmyslně vlákal do třídy opilého hygienika.

***

Manželka se mě zeptala, jestli zvládnu vyjmenovat všechny svoje sexuální partnerky.
Asi jsem měl u jejího jména přestat nebo co...

***

Zazvonil zvonek, bordelmamá otevřela dveře a na prahu stál postarší vousatý pán v rabínském oděvu.
"Můžu dál?" zeptal se šeptem.
"Ale rabi," řekla madam poněkud zaskočeně, "asi jste zabloudil. Tady je…"
"Vím dobře, kde jsem," přerušil ji rabín. "Nepřišel jsem na slepičí polívku, ne? Přiveď dívky."
Stále trochu vykolejená, přivedla madam několik dívek, aby si rabín mohl vybrat. Rabín si se zájmem prohlížel jednu po druhé, až došel k Rosie, velké zrzce s obrovskými ňadry.
Uznale se na ni podíval a řekl: "Tuhle si vezmu!"
Zaplatil požadovanou částku a Rosie si ho odvedla nahoru.
Pomohla mu z kabátu a ten opatrně zavěsila na hřebík na dveřích. Pak ho zbavila zbylého oblečení a ulehli do postele.
K dívčině údivu se z rabína vyklubal zkušený a neúnavný milovník. Nakonec i taková zkušená profesionálka, ke svému překvapení, dospěla k orgasmu.
Chvíli v posteli odpočívali a pak se Rosie osmělila a zeptala se rabína na věk.
"Bůh byl ke mně laskavý," odpověděl rabín. "Je mi osmdesát osm."
"To je úžasné. Poslyšte, rabi, kdybyste by zase poblíž a měl náhodou chuť, poručte si zase mě – Rosie. Velice ráda vás potěším."
"Co tím myslíš, kdybych měl náhodou chuť?" řekl rabín trochu uraženě. "Dopřej mi šlofíka pět minut a zase budu mít chuť."
"Opravdu, rabi? Tak si beze všeho zdřímněte."
Rabín se uvelebil v posteli na zádech, položil si ruce na hruď a řekl:
"Ještě jedna důležitá věc: až budu spát, vezmi do pravé ruky moje varlata a drž je opatrně tak, aby se nedotýkala prostěradla."
Jak rabín řekl, Rosie udělala: zatím co on spal, ona držela rabínův šourek opatrně pár centimetrů nad prostěradlem.
Po pěti minutách se rabín probudil a řekl: "Jsem připraven."
A také byl, protože její vyvrcholení bylo ještě lepší než to první.
Když konečně popadla dech, Rosie řekla:
"Bylo to báječné, rabi, ale v čem spočíval ten trik s varlaty? Proč se nesměla dotýkat prostěradla, zatímco jste spal?"
"Nu," řekl rabín. "Jsi hodná a šikovná holka a moc se mi líbíš. Ale na druhou stranu se ještě neznáme tak dobře a v kapse kabátu, co mi visí na dveřích, mám tisíc liber v hotovosti."


***

Rivka zrovna vaří oběd, když zazvoní zvonek u dveří. Otevře dveře a tam chlapík v obleku.
"Dobrý den, madam jsem svědek Jehovův a …", začne chlapík.
"Zrovna mám oběd na plotně, tak pojďte dál, pak si promluvíme," odpoví Rivka.
Muž trochu překvapený vejde do domu.
"Mám docela frmol, tak to nejdřív dovařím, chvilku počkejte. Tady máte zatím vodu."
Rivka odběhne a chlapík se nervózně posadí ke stolu.
"Tak je to hotovo. Nadala jsem vám taky, přeci nebudu jíst sama," pobídne ho Rivka. "Jezte a pak si popovídáme."
"Tak já sklidím a přinesu kávu a hned jsem u vás," řekne po jídle Rivka a zase odběhne.
Chlapík žmoulá ruce, ale stále čeká.
"Tak tady máte kávu a sušenky," vrátí se Rivka do jídelny. "Povídejte, co jste mi chtěl vyprávět?"
"Upřímně, madam, nevím, co říci. Tak daleko jsem se ještě nikdy nedostal."

***

"Každé pondělí vám ráno položím otázku," říká paní učitelka Goldsteinová. "Kdo jako první správně odpoví, má do čtvrtka volno!" V pondělí se zeptá:
"Kolik litrů vody je Středozemním moři?"
Nikdo neví.
Další pondělí se zeptá: "Kolik zrnek písku je na Sahaře?"
Opět nikdo neví.
Příští pondělí vejde učitelka do třídy, podívá se na katedru a řekne:
"Kdo sem položil to euro?"
"Já!" zakřičí Mojše. "Nashle ve čtvrtek!"

***

"Vojáku Rabinowitschi, co uděláte, když zazni rozkaz, 'Dobrovolníci vpřed!'”
"Ustoupím na stranu, aby mohli jít dobrovolníci vpřed!”

***

Předkové Ignáce Porgesa byli také izraelité. Ale Ignác Porges je katolík.
Když se přišel nějaký pan Thierfelder ucházet o jeho dceru Vlastu, tu řekl mu pan Porges: "Milý pane Thierfelder, z toho nebude nic. Za prvé jste žid a my křesťani. Za druhé nemáte peníze, a to je u nás židů to hlavní!"

***

Americký ministr zahraničních věcí Henry Kissinger se vřítí do čekajícího taxíku: "Okamžitě jeďte, ale rychle, rychle prosím!”
"Dobře, ale kam vlastně chcete jet?”
"To je úplně jedno. Všude mně potřebují!”

***

"Včera jsme se s manželkou strašně pohádali, ale nakonec přilezla po kolenou."
"A co říkala?"
"Vylez zpod tý postele, srabe.”

Písecká brána se žoldnéři

On the 8th November 1620
at Bílá hora above Prague,
in less than 2 hours,
the fate of the Czech nation was decided for the next 300 years.
The picture shows Písecká brána
400 years after the battle,
the gate did not exist in 1620


Previous front pages and menu
/ Předchozí titulní stránky a menu

Family / Rodina

New links and updates
/ Nové a aktualizované stránky

Zajímavé články - i kontroverzní

Czech Republic / ČR

petr_vavruch at yahoo dot com

Some emails sent to 35vavruch are not delivered to me.

Některé emaily poslané na 35vavruch se ztrácejí.